Kurs C AVR.pdf

(670 KB) Pobierz
QPrint
Programowanie mikrokontrolerw AVR w jħzyku C
PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERìW
AVR W JĦZYKU C
Opracowanie zawierajĢce treĻci z rŇnych publikacji ksiĢŇkowych i internetowych odnoĻnie
programowania mikrokontrolerw AVR w jħzyku C
2007
1
26255429.001.png
Programowanie mikrokontrolerw AVR w jħzyku C
SPIS TREĺCI
1. Wprowadzenie
str. 3
AVRdude a programowanie w C str. 4
- WinAvr Î wspþpraca z AVRdude str. 6
- Opis bibloteki avrlibc str. 7
2. Programowanie w jħzyku C
str. 18
- Operatory bitowe w C str. 18
- Wprowadzenie do programowania w jħzyku C str. 22
o str. 22
o str. 23
o str. 24
o str. 29
o str. 31
- Listingi programw str. 37
o str. 37
o str. 38
o str. 38
o str. 40
o str. 45
o str. 49
o
str. 54
o str. 55
o str. 57
o str. 60
o str. 67
o
str. 76
3. Kilka rŇnych porad
str. 81
4. Dodatki
str. 84
- Opisy wyprowadzeı mikrokontrolerw Atmela AVR str. 84
- Konfiguracja fusebitw w uC AVR str. 85
- Pliki konfiguracyjne AVRdude str. 86
5. Bibliografia
str. 87
2
26255429.002.png
Programowanie mikrokontrolerw AVR w jħzyku C
WPROWADZENIE
WinXP + WinAVR +
AVRdude
áProgramowanie mikrokontrolerw AVR
w jħzyku CÑ(PMAVR)
WinAVRAVRdude
áopen-sourcowymÑ
autor opracowania
CK
3
26255429.003.png
Programowanie mikrokontrolerw AVR w jħzyku C
AVRdude a programowanie w C
Z AVRdude AVR Downloader /
UploaDEropen source
AVRdude
in-system programming
WinAvr
áAVRdude a programowanie w CÑ
PonyProgAVRdudeAVRdude
intel hex
AVRdude
WinAvrBascomem
AVRdude
Podstawowe wiadomoĻci
AVRdudeWinAvr,WinAvr
AVRdude
WinXP, Uruchom cmd
avrdude Îp partno options...
Îp AVRdude
partno
Atmegi8
avrdude Îp m8 ...
áDodatkuÑoptions...
- p partno
- b baudrate
- c programmer-id
áDodatkuÑ
4
26255429.004.png
Programowanie mikrokontrolerw AVR w jħzyku C
-C config-file
- D
-e
-F
-t
-V
-U memtype:op:filename[:format]
rodzaje memtype
eeprom
efuse
flash
hfuse
lfuse
lock
op
rodzaje op
r
w
v
filename
[:format]
rodzaje [:format]
i
s
r
m
a
WinAVR
Przykþady uŇycia programu AVRdude
Przykþad nr 1 ZATmega8
STK200
avrdude Îp m8 Îc stk200 ÎU flash:w:main.hex
Przykþad nr 2 ZATtiny2313USBasp
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin