Egzekucja.txt

(0 KB) Pobierz
  * egzekucja s�dowa lub egzekucja administracyjna � przymusowe wykonanie w szczeg�lno�ci prawomocnego orzeczenia s�du orzekaj�cego w sprawach cywilnoprawnych lub decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracyjny wobec d�u�nika, w oparciu o tytu� wykonawczy (tj. prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzul� wykonalno�ci)
     o poszczeg�lny tryb albo spos�b wykonania orzeczenia (np. egzekucja �wiadcze� pieni�nych, egzekucja z rachunku bankowego)
  * egzekucja w prawie karnym � stracenie, wykonanie wyroku �mierci
  * egzekucja d�br (hist.) � rewindykacja rozdanych, zastawionych lub sprzedanych kr�lewskich d�br ziemskich
Zgłoś jeśli naruszono regulamin