Catalina Rivas.pdf

(539 KB) Pobierz
Microsoft Word - 42209A9D-67EF-18C785.doc
Opatrzność
Boża
Inna wizja śmierci
Świadectwo Cataliny
na temat
sakramentów pojednania
i
namaszczenia chorych
11365678.001.png
Copyright © 2004 Great Crusade of Love and Mercy (Wielka Krucjata Miłości I
Miłosierdzia) , towarzystwo poświęcone rozpowszechnianiu książek Cataliny (Katji)
Rivas w wielu językach, we współpracy z międzynarodowym Apostolatem Nowej
Ewangelizacji. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Towarzystwo jest wspierane przez
inne organizacje oraz osoby, które drukują/kopiują oraz rozprowadzają kopie
książek Cataliny. Jeżeli Państwo i/lub Państwa organizacja jesteście tym
zainteresowani, proszę napisać na adres:
w języku angielskim: ane-usa@mindspring.com
w języku hiszpańskim: ane@a-n-e.net
Zezwala się na powielanie tej broszury, przy zachowaniu integralności tekstu, bez
jakichkolwiek zmian i dodatków oraz pod warunkiem, że powielanie i dystrybucja
odbywa się wyłącznie dla celów niekomercyjnych.
Broszura ta dostępna jest bezpłatnie na poniższych stronach Wielkiej Krucjaty
Miłości i Miłosierdzia, może być z nich ściągnięta i wydrukowana :
w języku angielskim: www.greatcrusade.org
w języku hiszpańskim: www.grancruzada.org
Wraz z pojawianiem się tłumaczeń książek i broszur Cataliny na inne języki, będą
one udostępniane bezpłatnie na powyższych stronach internetowych. Będą tam
umieszczane informacje na temat adresów niezależnych, niekomercyjnych
organizacji, gdzie dostępne będą wydane drukiem kopie tej broszury, jak również
innych broszur i książek Cataliny.
W Stanach Zjednoczonych książki i broszury nabyć można, pisząc do poniższego
niezależnego, niekomercyjnego, religijnego towarzystwa wydawniczego lub
odwiedzając jego stronę internetową:
Love and Mercy Publications
P.O.Box 857, Lithonia, Georgia 30058 USA
www.loveandmercy.org
Podzielcie się tym darem z innymi!
Jeżeli Jezus przemawia do Waszych serc podczas czytania tej broszury, podzielcie się
tym słowem z innymi poprzez kopiowanie i rozpowszechnianie jej między ludźmi,
którzy chcą otworzyć swoje serca na Nowa Ewangelizację. Przywołajcie Ducha
Świętego, aby Was prowadził i obdarzył Was darami potrzebnymi do całkowitego
nawrócenia.
II
S PIS TREŚCI
Rekomendacja wydana przez arcybiskupa
i
seniora Cochabamby
Wstęp
1
C ZĘŚĆ PIERWSZA – Ś MIERĆ, SMUTEK I NADZIEJA
Rozdział I
Miłość puka do moich drzwi
3
Pan mnie pociesza
4
Rozdział II
Nawrócenie - słodki podarunek od Boga
5
Nigdy nie jesteś sama
6
Pomoc Maryi, naszej Matki
7
Rozdział III
Choroba, cierpienie i ulga
8
Przygotowanie duszy
9
Jezus i Jego zawsze żywa obecność
9
Przede wszystkim wola Boża
10
Rozdział IV
Uroczystość Najświętszego Serca
12
Pana Jezusa, czas pożegnania
Muszę iść; pozwólcie mi odejść
14
Rozdział V
Jej spuścizna: miłosierdzie, pokora,
16
odwaga
Duch ulatuje ku Bogu
16
Ból i miłosierdzie
17
Rozdział VI
Spowiedź, śmierć i przemiana
18
Czułe objęcia Matki
20
III
Rozdział VII
Pilne zadanie: Pomoc umierającym
21
C ZĘŚĆ D RUGA – S AKRAMENT POJEDNANIA
Rozdział VIII
Który gładzisz grzechy świata
23
Rozdział IX
Delikatna chwila pojednania
26
Dar ofiarowany księżom
27
Krótka refleksja na zakończenie
28
IV
Poniższy tekst jest polskim tłumaczeniem rekomendacji tej broszury przez
arcybiskupa seniora Cochabamby:
Mons. René Fernández
Tel: 4-4533926 Fax: 4-523928
C. P. 129 Avenida Ballivián 737
E-mail: Monrefe@hotmail.com
Cochabamba, Bolivia
Zapoznałem się z treścią tej broszury, w której Catalina opisuje swoje duchowe
doświadczenia w obliczu smutku wywołanego przez śmierć jej brata i matki.
Znalazłem w nich szereg pożytecznych nauk o Nieskończonym Miłosierdziu Boga w
tej niezwykłej chwili życia. Broszura ta prowadzi nas po części ku medytacji nad
znaczeniem śmierci, według boskiego Objawienia będącej w ludzkim życiu
ostatecznym przejściem do innego, nadprzyrodzonego życia, ustanowionego przez
samego Boga. Śmierć jest końcem i przeznaczeniem każdego z nas, ponieważ
wszyscy bez wyjątku umieramy i otrzymujemy nowe życie. W książeczce tej
podkreślone jest przede wszystkim przebaczenie, którego Bóg udziela każdemu
człowiekowi o skruszonym sercu, nawet jeśli zwróci się on do Boga dopiero w chwili
swego ostatniego tchnienia. Dzieje się to tak samo, jak wtedy, kiedy łotr wiszący
obok Krzyża konającego Chrystusa, otrzymuje życie wieczne w raju, jedynie w
nagrodę za uznanie swoich grzechów i błaganie o Boże Miłosierdzie.
Śmierć naszych najbliższych napełnia nas ogromnym cierpieniem, jednak nasza
wiara i pewność zmartwychwstania pomagają nam pokonać smutek, zamieniając go
w duchową radość i głęboki spokój ducha. Niniejsza relacja Cataliny prowokuje nas
do rozważania tych kwestii, co bez wątpienia będzie miało znaczny wpływ na naszą
drogę ku ostatecznemu momentowi naszego życia. Bóg oczekuje nas wszystkich,
jednak nie wszyscy będą godni Bożych dobrodziejstw. Agonia matki Cataliny, choć
wzbudza smutek, jest cudownym momentem, uświęconym przez obecność Pana,
który jest gotowy powitać ją w Królestwie Niebieskim wraz z chórem aniołów
otaczających ją w tej niezwykłej chwili. Jeśli przemijające, ludzkie zwycięstwo
napełnia tych, którzy je osiągnęli, ogromnym zadowoleniem i wielką radością, o ile
bardziej nasza dusza byłaby napełniona nieskończoną radością, jeśli byśmy
wiedzieli, że właśnie w śmierci znajdziemy zwycięstwo nad nią samą. To jest scena,
którą przeżywamy w relacji Cataliny. W obliczu smutku i cierpienia wywołanych
przez śmierć ukochanej matki, odczuwa ona głęboką przyjemność na myśl, że
kobieta, która wydała ją na świat, przechodzi z tego świata do wieczności w
towarzystwie Chrystusa, Maryi Dziewicy - naszej Matki oraz aniołów Bożych, aby
odebrać koronę zwycięstwa.
Niech Bóg w Jego Nieskończonym Miłosierdziu da nam łaskę żalu za grzechy i
udzieli nam swego przebaczenia, aby nasza śmierć była święta. Treści wyrażone
przez Catalinę dodadzą otuchy osobom, które je czytają z uwagą i bez uprzedzeń
oraz napełnią je całkowitą ufnością w Miłosierdzie Boże. Jednocześnie pokazują one,
że sprawą najwyższej wagi jest potrzeba pojednania się z Bogiem przez sakrament
odpuszczenia grzechów.
i
Zgłoś jeśli naruszono regulamin