Poradnik.pdf

(29 KB) Pobierz
Poradnik
Krótki poradnik jak zaadaptowac skrypty startowe z menuAdJa do pulpitu VitualCar
- na przykładzie skryptu do Larka 35.0
1. Ściągamy skrypt z http://chomikuj.pl/jajacekpl/Menu+AdJa odpowiedni do naszej nawigacji,
rozpakowujemy.
2. Edytujemy plik z rozszerzeniem .mscr (w nim są polecenia dla MortScripta). Wygląda on tak. Na
czerwono info o poprawkach
wersja = DirExists("\SDMMC")
If (wersja=1)
Kill("launch.exe")
RunWait("\ResidentFlash\Adja\AdJa.exe") tu nale Ŝ y poda ć ś ciezk ę dost ę pu do pliku VC.exe
Run("\mesada\$MSD$\app\launch.exe")
EndIf
If (wersja=0)
Run("\ResidentFlash\Mobilenavigator\mobilenavigator1.exe")
EndIf
Po zmianach plik b ę dzie wygl ą d ą ł tak:
wersja = DirExists("\SDMMC")
If (wersja=1)
Kill("launch.exe")
RunWait("\ResidentFlash\VC\BVC.exe")
Run("\mesada\$MSD$\app\launch.exe")
EndIf
If (wersja=0)
Run("\ResidentFlash\Mobilenavigator\mobilenavigator1.exe")
EndIf
3. Zpisujemy zmiany i wgrywamy wszystkie pliki według instrukcji zawartej w pliku OPIS.TXT
Dla Manty :zmieniamy wiersz
RunWait("\ResidentFlash\Adja\AdJa.exe")
na
RunWait("\ResidentFlash\VC\VC.exe")
Dla pozostałych nawigacji sprawa ma się podobnie – zamiast ścieŜki dostępu do pliki AdJa.exe
podajemy scieŜkę do pliku urucha,aijącego pulpit VirtualCar
Zgłoś jeśli naruszono regulamin