Hill Napoleon - Mysl i bogac sie. Podrecznik czlowieka inter.pdf

(850 KB) Pobierz
4225890 UNPDF
Napoleon Hill
Myśl i bogać się
Podręcznik człowieka interesu
Tytuł oryginału
Think and Grow Rich Action Pack
Przekład
Wacław Sadkowski
…Każde dokonanie, wszystkie zdobyte przez ludzi bogactwa mają swoje źródła w ich
myślach…
Andrew Carnegie
1
Od Wydawcy
Oto trafia Wam do rąk jedna z tych książek, które wywarły największy wpływ na czytelników.
Przedstawia ona sprawdzony plan prowadzący do zdobycia bogactwa. Wyjaśnia, w jaki
sposób zastosować ten plan w praktyce, poczynając od tej chwili, od dziś.
Co sprawia, że niektórzy ludzie idą przez życie przebojem, od sukcesu do sukcesu,
pomnażając swe dochody i życiowe szczęście - a inni nawet nie próbują o nie zabiegać?
Co sprawia, że ktoś uzyskuje poważne wpływy osobiste, a ktoś inny pozostaje jednostką
bez znaczenia? Co jest przyczyną powodującą, iż jeden człowiek znajduje wyjście z każdej
sytuacji, toruje sobie drogę przez przeciwności życia, uzyskując spełnienie swych
najdroższych marzeń - a drugi załamuje się, przegrywa, nie dochodzi do niczego?
Przed laty autor tej książki, Napoleon Hill, zasiadł do rozmowy z jednym spośród
najbogatszych wówczas ludzi na świecie, Andrew Carnegiem, i uzyskał odeń pierwszą
zapowiedź wyjawienia tej wielkiej Tajemnicy. Carnegie zachęcił wtedy Hilla do badania, w
jaki sposób inni ludzie z tej Tajemnicy korzystali, do studiowania ich metod posługiwania się
nią - i do opracowania prostego planu wiodącego do zdobycia bogactwa, który można by
przedstawić światu jako Plan Mistrzowski.
MYŚL I BOGAĆ SIĘ ujawnia tę Tajemnicę i przedstawia ów Plan. Od pierwszego wydania
tej książki w roku 1937 ukazały się 42 jej kolejne edycje, drukowane w maksymalnym
pośpiechu, jakiego wymagało zapotrzebowanie na nią. Wydanie niniejsze dostosowane jest
do wymogów chwili obecnej, wyposażono je w specjalne udogodnienia w korzystaniu z
tekstu książki, w tym także w krótkie wnioski zamykające każdy z jej rozdziałów, służące
odświeżeniu treści danego rozdziału w pamięci.
Tak więc mamy nareszcie prostą, pewną drogę do pokonania wszelkich przeciwności,
spełnienia wszelkich dążeń, zdobycia życiowego sukcesu. Książka ta wstrząśnie Tobą dzięki
swej mocy dokonania w Twym życiu głębokiej przemiany. Zrozumiesz dzięki niej, dlaczego
niektórzy ludzie dochodzą do wielkich pieniędzy i sukcesów życiowych - bo sam staniesz się
jednym z nich.
2
Przedmowa
W każdym rozdziale tej książki omawiam jedną z przynoszących pieniądze tajemnic, które
umożliwiły zdobycie fortuny setkom najbogatszych ludzi na świecie - ludziom, których
dokonania życiowe analizowałem przez długie lata.
Na tajemnicę ich sukcesu zwrócił mi uwagę przed ponad pół wiekiem Andrew Carnegie. Ten
obrotny, miły w obejściu stary Szkot, cierpliwie wbijał mi ją do głowy, kiedy byłem jeszcze
małym chłopcem. A potem osuwał się w głąb swego fotela i z błyskiem rozbawienia w oku
sprawdzał, czy mam dość oleju w głowie, aby w pełni docenić to, co mi wyjawił.
A kiedy się już upewnił, że pojąłem jego myśl, zapytał, czy byłbym gotów poświęcić jakieś
dwadzieścia lat, albo i więcej, by się przygotować do przedstawienia tej myśli światu,
kobietom i mężczyznom, którzy bez poznania tej myśli mogliby zaznać życiowej klęski.
Odrzekłem, że się tego podejmę i oto, przy współpracy pana Carnegiego, dotrzymuję tego
zobowiązania.
Książka niniejsza wyjawia tę tajemnicę, dowiedzioną doświadczeniem życiowym tysięcy
ludzi z różnych dziedzin życia. To właśnie od pana Carnegiego pochodzi pomysł, by ową
magiczną formułę, która jemu samemu przyniosła wspaniały życiowy sukces, odnieść do
dokonań ludzi, którzy nie mieli czasu zastanawiać się nad sposobem, w jaki dochodzi się do
bogactwa; miał on też nadzieję, że będę mógł dowieść słuszności tej formuły, potwierdzonej
doświadczeniem każdego z tych mężczyzn i każdej z tych kobiet. Pan Carnegie sądził, że
jego teorię będzie się wykładało we wszystkich szkołach i wyrażał przekonanie, iż gdyby
uczono jej w należyty sposób, zrewolucjonizowałaby cały system oświatowy w tak znacznym
stopniu, że czas przeznaczony na kształcenie młodzieży można by zredukować do połowy.
Autentyczne życiorysy dowodzą zadziwiającej siły Tajemnicy Sukcesu
W rozdziale III poświęconym Wierze w siebie znajdziecie zadziwiającą historię tworzenia
gigantycznego koncernu United States Steel Corporation, powołanego do życia i
kierowanego przez młodego człowieka, na którego przykładzie pan Carnegie dowodzi, iż
jego teoria sprawdza się na każdym człowieku, który ją przyjmie. Wierne zastosowanie tej
tajemnicy przyniosło Charlesowi M. Schwabowi ogromne pieniądze i wpływy. Mówiąc
otwarcie, zastosowanie tej formuły przysporzyło panu Schwabowi sześćset tysięcy dolarów.
Fakty takie - dobrze znane niemal wszystkim, którzy znali pana Carnegiego - dają
czytelnikowi jasne wyobrażenie o tym, co może mu zaoferować lektura tej książki, w jakim
stopniu może mu ona uświadomić, czego naprawdę pragnie.
Tajemnicę sukcesu przekazano tysiącom mężczyzn i kobiet, którzy zgodnie z życzeniem
pana Carnegiego wykorzystali ją dla własnego pożytku. Niektórzy z nich zdobyli dzięki niej
fortunę. Inni wykorzystali ją osiągając harmonię w rodzinie. Pewien urzędnik stosował ją tak
skutecznie, że zapewniała mu ona dochód przekraczający 75 tysięcy dolarów rocznie . 1
1 Ponieważ pierwsze wydanie książki N. Hilla miało miejsce wiele lat temu, pokaźne wówczas sumy dziś
wydają się kwotami niewielkimi. Podobnie przytaczane przykłady ówczesnych osiągnięć techniki (cudów techniki)
3
Krawiec z Cincinnati, Arthur Nash, postanowił wykorzystać swe bankrutujące
przedsiębiorstwo jako „królika doświadczalnego”, na którym chciał sprawdzić działanie
formuły. Przedsiębiorstwo rozkwitło i przyniosło właścicielom znaczne dochody. I nadal
znakomicie prosperuje, mimo iż pan Nash już zmarł. Eksperyment przezeń dokonany
uznano za wyjątkowy, a gazety i czasopisma poświęciły mu tyle miejsca, iż za jego
wykorzystanie na reklamy musiano by wydać ok. miliona dolarów.
Tajemnicę tę poznał również Stuart Austin Wier, mieszkaniec miasta Dallas w Teksasie.
Przyjął ją z takim zapałem, że porzucił uprzedni zawód i podjął studia prawnicze. Czy mu się
powiodło? I o tym zdarzeniu opowiem.
Kiedy pracowałem jako akwizytor ogłoszeniowy w LaSalle Extension University, miałem
możność przyglądać się, jak rektor tego uniwersytetu, J. G. Chapline, stosując tę formułę
przekształcił go w jedną z najznaczniejszych w skali kraju uczelni dla studentów zaocznych.
Tajemnicę, o której tu mówię, charakteryzuję w książce przynajmniej sto razy. Nie nazywam
jej wprost, ponieważ wydaje się, iż jest skuteczniejsza, kiedy pozostaje częściowo utajona,
choć znajduje się w zasięgu wzroku i kiedy ci, którzy dojrzeli do jej przyjęcia, mogą do niej
dotrzeć własnym wysiłkiem.
Właśnie dlatego pan Carnegie zawierzał mi ją tak cierpliwie, nie nazywając jej po imieniu.
Tajemnica przemawia do tych, którzy chcą słuchać
Jeśli jesteś gotów ją przyjąć, odnajdziesz ją przynajmniej w jednym fragmencie każdego
rozdziału. Mógłbym skorzystać z przywileju uświadomienia ci, w jaki sposób możesz
stwierdzić, że już jesteś przygotowany na jej przyjęcie, ale pozbawiłoby cię to większości
korzyści, jakie płyną z dokonania tego odkrycia na własną rękę.
Jeśli poddałeś się zniechęceniu, jeśli przypadło ci w udziale zmagać się z przeciwnościami
życia, które przygasiły w tobie ducha, jeśli próby sprostania wyzwaniom życia, jakie
podejmowałeś, zakończyły się klęską, albo też jeśli doznałeś upośledzeń w wyniku choroby
lub fizycznych okaleczeń, niech przykład mojego syna i jego sposób zastosowania teorii
Carnegiego wyda ci się oazą na „pustyni straconych nadziei”.
Tajemnicę tę wykorzystywał w szerokim zakresie prezydent Woodrow Wilson w czasie I
wojny światowej. Przekazywano ją żołnierzom w czasie szkolenia, jakie odbywali przed
wyruszeniem na front. Prezydent Wilson zwierzył mi się, że w znacznym stopniu dopomogła
ona w zbieraniu funduszów na cele wojenne.
Szczególną właściwością tej tajemnicy jest to, że ci, którzy ją poznali i zastosowali się do
niej, zostali wciągnięci na drogę do życiowego sukcesu. Jeśli w to wątpisz, przypatrz się
nazwiskom ludzi, jakich tu wspominam; weź z nich przykład, a przekonasz się, że to prawda.
Na świecie niczego nie dostaje się za darmo!
Tajemnicy, o której mówię, nie można uzyskać za darmo, ale cena, jaką trzeba za nią
zapłacić, jest niewspółmierna do jej wartości. I za żadną cenę nie można tej tajemnicy
udostępnić tym, którzy jej z własnej woli nie poszukują. Nie może też być ona nikomu
brzmią dziś odlegle.
4
odstąpiona ani sprzedana, ponieważ w istocie składa się z dwóch części. Jedna z tych
części znajduje się już w posiadaniu tych, którzy są wewnętrznie przygotowani na przyjęcie
całej tajemnicy.
Tajemnica ta odpowiada potrzebom i możliwościom wszystkich, którzy przygotowani są na
jej przyjęcie. Poziom wykształcenia nie ma tu nic do rzeczy. Na długo przed mym przyjściem
na świat, tajemnicę tę posiadł T.A.Edison i posłużył się nią tak mądrze, że stał się czołowym
w skali światowej wynalazcą, choć tylko przez trzy miesiące chodził do szkoły.
Tajemnicę tę przyjął również Edwin C. Barnes, przedsiębiorca powiązany z Edisonem.
Zastosował ją tak skutecznie, że chociaż pierwotnie nie zarabiał więcej niż 12 tysięcy
dolarów rocznie, przeszedł na wcześniejszą emeryturę jako posiadacz olbrzymiej fortuny.
Historię jego życia przedstawiam w początkowej części rozdziału I. Przekona cię ona, że
bogactwo nie jest dla ciebie nieosiągalne, że możesz stać się tym kim chcesz, że pieniądze,
sława, uznanie i szczęście mogą się stać udziałem tych, którzy są naprawdę zdecydowani je
zdobyć.
Skąd o tym wiem? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz zanim doczytasz tę książkę do
końca. Możesz ją znaleźć równie dobrze w pierwszym rozdziale, jak i na ostatniej stronie.
W trakcie prowadzonych, na życzenie Carnegiego, przez dwadzieścia jeden lat badań
przeanalizowałem dokonania życiowe setek znanych ludzi, z których wielu wyznało, iż zbiło
majątek dzięki tajemnicy Carnegiego; wymienię tu przykładowo kilkadziesiąt nazwisk:
Henry Ford, William Wrigley junior, John Wanamaker, James J. Hill, George S. Parker, E. M.
Statler, Henry L. Doherty, Cyrus H. K. Curtis, George Eastman, Charles M. Schwab, Harris
F. Williams, King Gillette, Daniel Willard, dr Frank Gunsaulus, Ralph A. Weeks, Arthur Nash,
John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, Theodore Roosevelt, John W.
Davis, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, J. G. Gliapline, dr Frank Crane, J. Odgen Armour,
Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Bok,
Frank A. Munsay, Ebert H. Gary, George M. Alexander, Clarence Darrow, John H. Patterson,
Julius Rosenwald, Stuart Arthur Wier, F.W.Woolworth, płk Robert A. Dollar, Edward A. Filene,
Edwin C. Barnes, William Jennigs Bryan, dr David Starr Jordan, sędzia Daniel T.Writht,
senator Jennings Randolph, dr Alexander Graham Bell.
Nazwiska te stanowią tylko małą część owych setek wybitnych Amerykanów, których
dokonania finansowe oraz inne dowodzą, iż ci, co pojęli i zastosowali w swym działaniu
tajemnicę Carnegiego, osiągają wysoki poziom życia. Nie zdarzyło mi się usłyszeć o nikim
takim, kto przyjmując tę tajemnicę nie osiągnąłby sukcesu w jakiejś wybranej przez siebie
dziedzinie. I nie znam też nikogo, kto by się wybił lub doszedł do bogactwa nie w wyniku
zastosowania tej tajemnicy. Wyciągnąłem z tych dwóch faktów wniosek, iż owa tajemnica
jest - jako część wiedzy niezbędnej dla uformowania zdecydowanej postawy życiowej -
ważniejsza od wszystkiego, co można uzyskać poprzez to, co się popularnie nazywa
„wykształceniem”.
Cóż to bowiem jest wykształcenie? Pytanie to wymagałoby szczegółowej odpowiedzi.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin