tematy.odt

(14 KB) Pobierz

1.Efektywność muzykoterapii w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

 

2.Bajkoterapia i jej skuteczność w procesie wspomagania i wspierania emocjonalno - społecznego    rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Dr hab. Hanna Krauze – Sikorska

Publikacje:

Krauze – Sikorska H. (1998) Graficzny świat dziecka. Poznań, wyd. Eruditus

Krauze – Sikorska H.  (2006) Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań, Wyd. Naukowe UAM,

Krauze –Sikorska H., Kuszak K.( red.) (2008) Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami rozwoju. Profilaktyka- diagnoza- terapia. Poznań, Wyd. Naukowe WSPiA     [ tu: mn.  Protodiagnoza  pedagogiczna a  proces konstruowania skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju; Dzieci i młodzież z Alkoholowym Zespołem Płodowym – obszary diagnozy nozologicznej, psychologicznej i pedagogicznej; Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami uczenia się – wyzwania i dylematy ]

Wybrane artykuły:

Krauze- Sikorska H. (2007) Twórczość artystyczna a rozwój struktury Ja dziecka (analiza zjawiska w świetle badań własnych) W:   Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno- badawczych.( Red.) K. Segiet Warszawa KiW

Krauze – Sikorska H. (2008)  Indywidualizacja w procesie nauczania a wspomaganie i wspieranie rozwoju dzieci z układu ryzyka zaburzeń  [W:] Puślecki W. (red.) Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji. Wrocław, wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Krauze – Sikorska H (2008) Twórcza aktywność dziecka jako warunek jego wszechstronnego rozwoju W:S. Guz, t. Sokołowska – Dzioba, A. Pielecki (red.) Aktywność dzieci i młodzieży. Warszawa, wyd, WSP TWP (COMANDOR)

Krauze-Sikorska H. (2009)  Optymalizacja działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem z inteligencją niższą, niż przeciętna   „Życie Szkoły” nr 3

 

3.Formy teatralne we wczesnej edukacji polonistycznej dziecka,

 

4.Wartości artystyczne, wychowawcze i dydaktyczne dramy/baśni i ich preferencje u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

prof. dr hab. Maria Burtowy

Publikacje: (5 pozycji)

Maria Burtowy, Przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole , Poznań 1992, Wydawnictwo Naukowe UAM,

Maria Burtowy, (współautorstwo A. Brzezińska), Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone, Poznań 1992, Wydawnictwo Naukowe UAM,

Maria Burtowy, (współautorstwo A. Twardowski) Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kalisz 1996, Wydawnictwo WOM,

Maria Burtowy, Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej, Życie Szkoły 2005, nr 2,

Maria Burtowy, Lęk w opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Nauczyciel i Szkoła 2000, nr 1,

5.Edukacyjne wartości muzyki rockowej – analiza polskiego rynku muzyki rockowej w latach 1989-2009.

Prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski

Zgłoś jeśli naruszono regulamin