Agata Świerzowska - Joga - Droga do transcendencji - E-book.pdf

(231 KB) Pobierz
842363976.001.png
JOGA
DROGA฀DO฀
TRANSCENDENCJI
842363976.002.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej
zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Zgodnie uważa się, że poznanie religii oraz dialog
międzyreligijny mają zasadnicze znaczenie dla naszych
czasów. Jednak z tą powszechnie uznawaną potrzebą
podejmowania powyższych kwestii nie zawsze idzie
w parze dostępność podstawowych narzędzi, które były-
by adekwatne, wiarygodne i zrozumiałe.
Celem tej serii jest dostarczenie rzetelnej, podsta-
wowej wiedzy na temat różnych religii, jak i przed-
stawienie zasadniczych elementów potrzebnych do kon-
frontacji poszczególnych tradycji religijnych z chrześ-
cijaństwem. Przy tym ostatnim zabiegu nie kieruje nami
żaden duch apologetyczny ani tym bardziej chęć ukazania
hierarchii religii. Wynika on raczej z przekonania, że dla
ułatwienia autentycznego spotkania między osobami,
religiami i kulturami potrzebna jest także jasna świadomość
wzajemnych różnic.
Teksty niniejszej serii mają charakter wprowadzenia,
koncentrują się na początkach, księgach świętych, tra-
dycji, praktykach, nauce, konfrontacji-dialogu z chrześ-
cijaństwem, podając również podstawową bibliografię
do dalszych studiów.
MAŁA BIBLIOTEKA
RELIGII
842363976.003.png
AGATA฀ŚWIERZOWSKA
JOGA
DROGA฀DO
TRANSCENDENCJI
WYDAWNICTWO฀WAM
KRAKÓW฀2009
842363976.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin