metronidazol_mutagenny.pdf

(77 KB) Pobierz
20486666 UNPDF
Działania niepożądane
]
Dlatego też u chorych, u których w przeszłości występowały zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego,
lek ten należy stosować bardzo ostrożnie. [ 34 ] Pojawienie się zaburzeń neurologicznych stanowi wskazanie do
natychmiastowego odstawienia metronidazolu. Neuropatia obwodowa indukowana przez metronidazol jest na ogół
odwracalna, jeśli podawanie leku przerwano wkrótce po wystąpieniu objawów, jednak powrót do stanu prawidłowego
może trwać długo. [ 34,
6 7
Paradoksalnie, mimo skuteczności metronidazolu w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego
wywołanego przez C. difficile , powikłanie to obserwowano również w następstwie stosowania tego leku. [ 68 ] Innym
poważnym, ale na szczęście rzadkim skutkiem niepożądanym jest zapalenie trzustki. [ 69,70 ] Częściej stwierdza się
natomiast inne, łagodniejsze zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, biegunka, metaliczny smak,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz suchość w ustach. [ 34,
6 7
Metronidazol hamuje metabolizm warfaryny, w związku z czym przedłuża czas protrombinowy u osób przyjmujących
doustne antykoagulanty z grupy pochodnych kumaryny. [ 72 ] Jeśli nie jest to konieczne, nie należy leków tych
stosować łącznie, w przeciwnym razie trzeba zmniejszyć dawkę antykoagulantu i monitorować czas protrombinowy.
Istnieją poważne obawy, że metronidazol może indukować rozwój nowotworów u ludzi. [ 34 ] Właściwości mutagenne
tego leku zaobserwowano w teście Amesa z pałeczkami Salmonella, [ 73,74 ] nie stwierdzono jednak, by metronidazol
podobnie działał w komórkach eukariotycznych [ 34 ]. W badaniach na myszach i szczurach wykazano, że metronidazol
może prowadzić do powstawania nowotworów, ale dopiero w dużych dawkach. [ 75,76 ] Nie dowiedziono
karcinogennego działania metronidazolu u ludzi, ale nie badano odległych skutków długotrwałej terapii dużymi
dawkami tego leku. [ 34 ]
Niektórzy specjaliści niepokoją się również, że metronidazol może działać teratogennie. [ 34 ] Należy jednak zwrócić
uwagę, że nawet doświadczenia na zwierzętach nie dostarczają przekonujących dowodów na poparcie tej tezy. [ 34 ]
Badania kobiet, które stosowały metronidazol w ciąży (w celu leczenia rzęsistkowicy) nie wykazały, by częściej
dochodziło u nich do urodzeń noworodków martwych lub zbyt małych w stosunku do wieku płodowego. [ 77 ]
Metronidazolu należy natomiast unikać w I trymestrze ciąży, a także w okresie karmienia piersią, ponieważ jest on
wydzielany do mleka kobiecego. [ 34,
7 7
Piśmiennictwo
Metronidazol jest na ogół dobrze tolerowany. Najpoważniejsze działania niepożądane dotyczą ośrodkowego układu
nerwowego, ale występują niemal wyłącznie w przypadku stosowania dużych dawek lub przez długi czas. [ 34 ]
Metronidazol może wywoływać drgawki, encefalopatię, zaburzenia móżdżkowe oraz neuropatię obwodową. [ 34,
] W niektórych przypadkach może wystąpić
odwracalna neutropenia, ściemnienie moczu, pieczenie w pochwie lub cewce moczowej oraz kandydoza jamy ustnej
lub pochwy. [ 34 ] Chorych należy przestrzegać, by w czasie leczenia metronidazolem nie pili alkoholu, ponieważ może
dojść do reakcji disulfiramowej. [ 34,
]
20486666.010.png 20486666.011.png 20486666.012.png 20486666.013.png 20486666.001.png 20486666.002.png 20486666.003.png 20486666.004.png 20486666.005.png 20486666.006.png 20486666.007.png 20486666.008.png 20486666.009.png
34. Finegold S.M., Mathisen G.E.: Metronidazole. In: Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R., eds: Mandell, Douglas and
Bennett's Principles and practice of infectious diseases. Vol. 1. 4th ed. New York, Churchill Livingstone, 1995:
329-334
67. Roe J.F.C.: A critical appraisal of the toxicology of metronidazole. In: Phillips I., Collier J., eds: Metronidazole.
London, Royal Society of Medicine, 1979: 215-222
68. Saginur R., Hawley C.R., Bartlett J.G.: Colitis associated with metronidazole therapy. J. Infect. Dis., 1980; 141:
772-774
69. Celifarco A., Warschauer C., Burakoff R.: Metronidazole-induced pancreatitis. Am. J. Gastroenterol., 1989; 84:
958-960
70. Corey W.A., Doebbeling B.N., DeJong K.J., Britigan B.E.: Metronidazole-induced acute pancreatitis. Rev. Infect.
Dis., 1991; 13: 1213-1215
71. Cina S.J., Russell R.A., Conradi S.E.: Sudden death due to metronidazole/ethanol interaction. Am. J. Forensic.
Med. Pathol., 1996; 17: 343-346
72. Kazmier F.J.: A significant interaction between metronidazole and warfarin. Mayo Clin. Proc., 1976; 51: 782-784
73. Rosenkranz H.S., Speck W.T.: Mutagenicity of metronidazole: activation by mammalian liver microsomes.
Biochem. Biophys. Res. Commun., 1975; 66: 520-525
74. McCann J., Ames B.N.: Detection of carcinogens as mutagens in the Salmonella/microsome test: assay of 300
chemicals. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1976; 73: 950-954
75. Rustia M., Shubik P.: Induction of lung tumors and malignant lymphomas in mice by metronidazole. J. Natl.
Cancer Inst., 1972; 48: 721-729
76. Rustia M., Shubik P.: Experimental induction of hepatomas, mammary tumors, and other tumors with
metronidazole in noninbred Sas:MRC(W1)BR rats. J. Natl. Cancer Inst., 1979; 63: 863-868
77. Robbie M.O., Sweet R.L.: Metronidazole use in obstetrics and gynecology: a review. Am. J. Obstet. Gynecol.,
1983; 145: 865-881
Zgłoś jeśli naruszono regulamin