NEJ 09 - Gwiazda po Gwieździe.pdf

(3490 KB) Pobierz
Gwiazda po gwieździe - Denning Troy
TROY DENNING
GWIAZDA
PO GWIE Ź DZIE
(Tłumaczył: Andrzej Syrzycki)
Andrii-
Za rady, zach ę t ę i wszystko inne
Wojownicze istoty rasy Yuuzhan Vong zaatakowały spoza granicy galaktyki bez
Ŝadnego ostrzeŜenia. Były bezwzględne, podstępne i zdradzieckie. Miały do dyspozycji
wytwory dziwacznej organicznej techniki, które dorównywały systemom uzbrojenia
obrońców, a niejednokrotnie okazywały się skuteczniejsze niŜ wszystko, co mogła im
przeciwstawić Nowa Republika i jej sojusznicy. Najeźdźcom nie mogli sprostać nawet
kierowani przez Luke’a Skywalkera rycerze Jedi. Nie mogli skorzystać z broni stanowiącej o
ich sile, poniewaŜ dziwnym trafem Yuuzhanie okazali się zupełnie niewraŜliwi na działanie
Mocy.
Pierwszy atak zaskoczył Nową Republikę zajętą tłumieniem rozruchów, które
wzniecali agenci yuuzhańskiego szpiega Noma Anora. Korzystając z tego, Ŝe dowódcy wojsk
Nowej Republiki zajmowali się innymi sprawami, najeźdźcy zniszczyli kilka planet i zabili
wiele milionów istot - a wśród nich Wookiego Chewbaccę, najlepszego przyjaciela i
wieloletniego partnera Hana Solo.
Podejmując odwaŜną próbę zawarcia pokoju z nieprzyjaciółmi, senator Elegos A’Kla
stracił Ŝycie. Zamordował go dowódca yuuzhańskich wojowników, Shedao Shai, który
później przekazał ciało senatora bliskiemu przyjacielowi Elegosa, rycerzowi Jedi Corranowi
Hornowi. Horn wyzwał Yuuzhanina na pojedynek, którego stawką miał być los planety Ithor.
Rycerz Jedi pokonał Shaia, ale mimo to istoty rasy Yuuzhan Vong zdobyły i spustoszyły
planetę. Stanowiło to dotkliwą stratę dla Nowej Republiki i osobistą poraŜkę Corrana Horna,
który przyjął na siebie całą winę.
KaŜda następna poraŜka była powaŜnym ciosem dla Nowej Republiki. Wkrótce teŜ
doszło do rozłamu w samym zakonie Jedi. Kierujący poczynaniami rycerzy Luke Skywalker
zmagał się z problemem osobistym: jego ukochana Ŝona Mara cierpiała na tajemniczą i
prawdopodobnie śmiertelną chorobę, która z wolna podkopywała jej siły. Niektórzy zarzucali
mistrzowi Skywalkerowi bezczynność i przesadną ostroŜność.
Nie mogąc się z tym pogodzić, grupa rycerzy pod wodzą Kypa Durrona odłączyła się i
postanowiła czynnie się przeciwstawić agresji Yuuzhan. Zamierzała wykorzystać w tym celu
wszystkie moŜliwe środki i sposoby. Jednym z nich miała być brutalna siła, co jednak mogło
zawieść rycerzy Kypa jedynie na ciemną stronę Mocy. RóŜnice zdań w sprawach etycznych
skłóciły braci Solo, Jacena i Anakina. Ich siostra Jaina została jednym z pilotów słynnej
Eskadry Łobuzów i poświęciła całą energię walce z Yuuzhanami.
Han Solo obwiniał się o to, Ŝe nie potrafił ocalić Chewbaccy, ale nie szukał ukojenia
na łonie rodziny. Usiłując odkupić swoją winę, przystąpił do działania - i wpadł na trop
uknutego przez istoty rasy Yuuzhan Vong spisku wymierzonego przeciwko rycerzom Jedi.
Wrócił z lekarstwem, które mogło wyleczyć Marę Jadę Skywalker z choroby. Jednak nawet to
zwycięstwo nie mogło pocieszyć go po stracie najwierniejszego przyjaciela - ani pomóc w
jego małŜeńskich kłopotach.
Trudne chwile przeŜywała takŜe Leia. ZlekcewaŜyła wizję przyszłości i czuła wyrzuty
sumienia, Ŝe podczas bitwy o Fondor skazała gwiezdną flotę Hapan na zagładę. Zacięta bitwa
o orbitalne stocznie dobiegła niespodziewanego końca, kiedy uŜyto broni o niekontrolowanej
niszczycielskiej sile. Okazał się nią gwiazdogrom stacji Centerpoint, uzbrojony przez
młodszego syna Leii, Anakina.
Starszy syn Leii, Jacen Solo, równieŜ miał wizję. Zobaczył w niej, jak galaktyka
ześlizguje się w objęcia ciemności. Obawiając się, Ŝe mógłby zakłócić chwiejną równowagę,
młody Jedi na pewien czas całkowicie wyrzekł się władania Mocą. Zmienił zdanie dopiero
wówczas, kiedy śmiertelne niebezpieczeństwo zagroziło jego matce.
By uratować jej Ŝycie, musiał stanąć do walki z samym mistrzem wojennym Yuuzhan
Tsavongiem Lahem. Pokonał go, ale nie zabił. śądny zemsty Yuuzhanin obiecał tymczasowe
zawieszenie broni - pod warunkiem, Ŝe dostanie w swoje ręce wszystkich Jedi, a zwłaszcza
Jacena Solo.
Rycerze Jedi poczuli się nagle osaczeni. Kiedy niebezpieczeństwo zagroziło
szkolącym się w Akademii Jedi na Yavinie Cztery młodym uczniom, na pomoc pospieszył
Anakin Solo. Ukrywając się pośród przedstawicieli najniŜszych kast i wyrzutków
społeczeństwa Yuuzhan, uwolnił swoją przyjaciółkę Tahiri Yeilę. Okrzyknięto go bohaterem,
nie zdołał jednak zapobiec zniszczeniu świątyni Jedi.
Władze Nowej Republiki uznają Luke’a i Marę Jadę Skywalkerów za zdrajców. W
obawie, czy nawrót tajemniczej choroby nie zakłóci przebiegu ciąŜy jego Ŝony, Luke
postanawia odzyskać władzę nad rycerzami Jedi. Korzystając z poparcia Jainy Solo, Kyp
Durron namawia Luke’a i wojskowych, aby powierzyli mu dowództwo wyprawy, której
celem ma być zniszczenie superbroni Yuuzhan Vongów. Wyprawa Kypa kończy się
powodzeniem, Jaina jednak dowiaduje się poniewczasie, Ŝe zniszczony obiekt nie był
superbronią, ale hodowanym światostatkiem -wypełnionym cywilami i przeznaczonym dla
yuuzhańskich dzieci. Wszystko wskazuje, Ŝe galaktyka ponownie zaczyna ześlizgiwać się w
objęcia ciemności. Jedynym jasnym punktem są narodziny syna Luke’a i Mary, Bena
Skywalkera.
Zniszczenie nowego światostatku i fiasko planów schwytania rycerzy Jedi powodują,
Ŝe Yuuzhan Vongowie ogłaszają koniec zawieszenia broni. Przystępują do szturmu na Jądro
galaktyki i prą naprzód, podbijając kolejne światy. Wygląda na to, Ŝe galaktykę mogą
uchronić od zagłady tylko rycerze Jedi. Kłopot w tym, Ŝe galaktyka nie chce mieć z nimi nic
wspólnego...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin