Steven Saylor - Mgliste proroctwa.pdf

(1177 KB) Pobierz
STEVEN SAYLOR
MGLISTE PROROCTWA
A Mist of Prophecies
Przekład Janusz Szczepański
Wydanie oryginalne: 2002
Wydanie polskie: 2003
222390872.001.png
Rickowi Lovinowi
NOTA OD TŁUMACZA
Rzymskie miesiące a ich polskie odpowiedniki
W poprzednich powieściach cyklu „Roma sub rosa” niejednokrotnie przewijały się
wyjaśnienia dotyczące podziału roku na miesiące, jaki stosowano w Rzymie przed
wprowadzeniem kalendarza juliańskiego. Nieco szerzej został ten temat potraktowany w
Morderstwie na Via Appia, gdzie Saylor włożył w usta Gordianusa i jego syna Ekona
dywagacje na temat wad i zalet ówczesnego kalendarza. Tutaj przypomnę tylko pokrótce za
autorem rzymskie miesiące z podaniem odpowiadających im naszych współczesnych. Saylor
stosuje na przemian starożytny i obecny system datowania. W tłumaczeniu dla uproszczenia
przyjąłem nazwy polskie i współczesny system liczenia dni, z drobnymi wyjątkami w
niektórych dialogach, gdzie dla zachowania atmosfery pozwoliłem bohaterom mówić o
kalendach, nonach czy idach.
Styczeń – Januarius (29 dni)
Luty – Februarius (28 dni)
Marzec – Martius (31 dni)
Kwiecień – Aprilis (29 dni)
Maj – Maius (31 dni)
Czerwiec – Junius (29 dni)
Lipiec – Quinctilis, później Julius (31 dni)
Sierpień – Sextilis, później Augustus (29 dni)
Wrzesień – September (29 dni)
Październik – October (31 dni)
Listopad – November (29 dni)
Grudzień – December (29 dni)
Kalendy: pierwszy dzień miesiąca
Nony: siódmy (w marcu, maju, lipcu i październiku) lub piąty (w pozostałych) dzień
miesiąca
Idy: piętnasty (w marcu, maju, lipcu i październiku) lub trzynasty (w pozostałych) dzień
miesiąca
CHRONOLOGIA WYDARZEŃ
T A HISTORIA ZACZYNA SIĘ 9 SIERPNIA 48 R . P. N . E . NIEKTÓRE Z PODANYCH DAT SĄ
PRZYBLIŻONE . W ZMIANKI DOTYCZĄCE KASANDRY SĄ FIKCYJNE .
Lata 82-80 p.n.e.
Sulla rządzi Rzymem jako dyktator.
73 r. p.n.e.
Proces westalki Fabii oskarżonej o złamanie ślubu czystości z
Katyliną. Spartakus wszczyna bunt niewolników, stłumiony w
następnym roku.
63 r. p.n.e.
Cycero zostaje konsulem, udaremnia spisek Katyliny.
56 r. p.n.e.
Kwiecień: proces Marka Celiusza oskarżonego o morderstwo. Broni
go Cycero, za oskarżeniem stoi Klodia.
55 r. p.n.e.
18 listopada: ślub Milona i Fausty Kornelii.
52 r. p.n.e.
18 stycznia: zamordowano Klodiusza.
Kwiecień: proces Milona oskarżonego o to morderstwo. Obrońcą jest
Cycero, oskarżycielem Marek Antoniusz. Milo zostaje skazany i
ucieka do Massilii.
49 r. p.n.e.
10 lub 11 stycznia: Cezar przekracza Rubikon.
17 marca: Pompejusz ucieka za Adriatyk do Grecji.
19 maja: córka Cycerona, Tullia, rodzi dziecko, które niebawem
umiera.
7 czerwca: Cycero opuszcza Italię i dołącza do Pompejusza.
2 sierpnia: wojska Pompejusza w Hiszpanii poddają się Cezarowi.
Październik: Massilia kapituluje przed Cezarem, który ułaskawia
wszystkich tamtejszych rzymskich wygnańców poza Milonem i
Werresem. Cezar wraca do Rzymu, by na 11 dni przyjąć dyktaturę w
celu przeprowadzenia wyborów. Celiusz zostaje wybrany na pretora.
Listopad: do Cezara w Rzymie dociera wieść o śmierci Kuriona w
Afryce.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin