Wykonanie drążka do pomiaru zbierzności kół.pdf

(1401 KB) Pobierz
Przyrząd do mierzenia zbieżności - własne
wykonanie
Mój opis wykonania przyrządu do mierzenia zbieżności w CC i po przeróbce na szerszy
można użyć do innego auta, oraz sposób mierzenia zbieżności.
Domowy sposób na ustawienie zbieżności - Prosty kawałek listewki, kija lub pręta
metalowego fi 6-8mm, o długości 1 m. i zwykły metr stolarski. Jeśli używa się kija, to musi
być na końcach równo ucięty. Pozbijać końcówki drążków kierowniczych i poluzować.
Wchodzisz pod samochód, przykładasz kij do krańca felgi ( nie do opony zaznaczasz miejsce
przyłożenia na oponie, bo dobrze widać, kredą lub flamastrem białym i na przeciwnym kole
w tym samym miejscu, na takiej samej wysokości), odmierzasz metrem odległość od końca
kija do następnego koła krańca felgi w zaznaczonym miejscu i odczytujesz miarę dokładnie w
milimetrach. Przetaczasz samochód o pół obrotu opon(auto powinno być postawione na
równej płaskiej powierzchni, lub na kanale albo zrobionym podjeździe, aby można było się
pod niego położyć lub wejść)) i ponownie mierzysz w tych zaznaczonych miejscach i
odczytujesz różnicę na podziałce i wiesz wtedy czy należy końcówki drążków wkręcić czy
wykręcić ( należy popuścić obie i obie wkręcać lub wykręcać, a nie jedną, po równej ilości
obrotów ) Wydaje mi się że jeden obrót końcówki to 1mm, dobrze jest teraz przepchnąć
samochód na większą odległość dla wyrównania się kół i ponowić pomiar. Podokręcać
końcówki drążków. Jeśli się chce to można w ten sposób ustawić zbieżność bardzo dokładnie,
ale trzeba skorzystać raczej z pręta metalowego i go wyprofilować ( wtedy pręt musi być
dłuższy aby starczyło go na wyprofilowanie ) w taki sposób aby wygięcie omijało podłogę w
aucie gdyż podłoga jest niżej niż połowa środkości (wysokości) koła. Zbieżność kół w CC bez
obciążenia wynosi 0-1+- 1mm.
Ale dla z grubszego pomiaru i to wystarczy.
Dodam jeszcze że przy starszych typach samochodów ciągnących na przód była zalecana
rozbieżność, z tego względu, że samochód ciągnący przodem ma tendencję do ściągania kół
do środka i przy różnicy 1-2 mm rozbieżności koła osiągają przy ciągnięciu- 0, i też tak
uważam i staram się robić 1mm rozbieżności ( z przodu koła szerzej).
A tu zamieszczam fotki wykonanego przez zemnie pręta do mierzenia zbieżności:
Na końcu pręta należy wykonać szlifierką nacięcie, aby przy mierzeniu pręt nie zsuwał się z
ranta felgi, gdyż to mierzenie jest bardzo nie wygodne. Zdjęcie wyszło trochę nie ostre.
Wygląd pręta do mierzenia zbieżności z miarką ( metrem stolarskim).
975217226.001.png 975217226.002.png
Edit do rysunku. Wysokość bocznego ramiona powinna wynosić około 25 cm. a nie jak
podane 15 cm. z tego względu, że drążek staje się łatwiejszy w użyciu, gdyż jego
podstawę można położyć czy zeprzeć na posadce i nie ma potrzeby go trzymać w
powietrzu drugą ręką przez co staje się to bardzo nie wygodne i może stanowić pomyłkę
w pomiarze. 25 cm. to jest przeważnie połowa wysokości koła od ziemi w zależności od
profilu opony, co nawet w nie dużej różnicy wysokości nie wnosi większych pomyłek w
pomiarze zbieżności.
A tu mój "fachowy" drążek do pomiaru zbieżności.
975217226.003.png
Manual jest mego autorstwa i jest zabronione rozpowszechnianie na forach i internecie .
Tylko do użytku własnego – janpin@gazeta.pl
975217226.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin