Stalowe magnolie.txt

(68 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2943}{2978}Dzie� dobry.
{2979}{3018}Dzie� dobry.
{4755}{4790}Wywijaj flagami, synu!
{4791}{4826}Wynocha!
{4839}{4874}Daj im jeszcze!
{4875}{4909}Precz!
{4911}{4971}Precz z tych drzew, do diab�a!
{5007}{5030}Poka� im!
{5031}{5078}Odlot na po�udnie!
{5079}{5111}Mamo!
{5115}{5147}Mamo!
{5175}{5255}- Dosta�a� trzy radia, Shelby.|- P�niej. Mamo!
{5271}{5327}Ten lakier jest zbyt ciemny.
{5331}{5417}" Praktycznie r�", akurat!|Wygl�dam jak rze�nik.
{5427}{5481}Z pewno�ci� co� ci dobior�.
{5499}{5533}O nie!
{5547}{5582}Ma by� delikatny.
{5583}{5677}Jak nie dobior�, to wy�lemy|twego brata po "delikatny" r�.
{5703}{5748}Jonatan, chwil�.
{5751}{5819}Pi�knie.|On ma przecie� �wietny gust.
{5823}{5889}Dostawca!|Prosz� zatrzyma� samoch�d!
{5943}{5990}Nie wrzucajcie mi lodu!
{5991}{6038}Trzeba ich by�o potopi�.
{6039}{6074}Shelby.
{6075}{6143}- Wyjmij mi to.|- Lakier mi schnie.
{6147}{6183}Shelby!
{6207}{6238}Tak?
{6243}{6290}Przypilnuje pan tego?
{6291}{6353}Tato, tutaj!|Za namiotem, chod�!
{6363}{6404}Myrtle, cze��.
{6423}{6467}Poczekaj chwil�.
{6471}{6512}Ja wam poka��!
{6531}{6554}Drum!
{6555}{6604}Kochanie, rozmawiam.
{6639}{6710}Przesta�!|Nie s�ysz� w�asnych my�li!
{6723}{6794}Myrtle,|kieliszki do szampana pot�uczone.
{6807}{6840}Pom�!
{6843}{6902}SALON PI�KNO�CI|pani Truvy
{7095}{7129}Spud!
{7395}{7457}Spud, wy��cz t� g�upi� telewizj�.
{7479}{7540}Chod� tu|i sko�cz barwi� jajka.
{7563}{7598}Zabrak�o farby.
{7599}{7653}Po to B�g stworzy� sklepy.
{7659}{7733}- Musz� naprawi� w�z.|- Jeste� mi potrzebny.
{7743}{7799}Tak, pani. �yj�, by s�u�y�.
{7803}{7874}Jajka musz� by� w ko�ciele|do po�udnia.
{7923}{7973}S�uchasz mnie, Spud?
{8079}{8114}Pani Jones?
{8115}{8138}Annelle?
{8139}{8189}Wejd�, moja milutka.
{8199}{8240}Przepraszam.
{8247}{8320}Odbierz z pralni|moj� zielon� sukienk�!
{8343}{8392}Przeszkadzam w czym�?
{8403}{8492}Nie, tylko krzycz� na m�a.|Mog� to zrobi� kiedy indziej.
{8523}{8573}Prosz�, m�w mi Truvy.
{8595}{8631}Dzi�kuj�.
{8643}{8706}Mamo, sp�jrz.|Znalaz�am w szafie.
{8715}{8748}Co to?
{8763}{8798}Kondomy.
{8799}{8867}Tommy m�wi,|�e ustroj� nimi samoch�d.
{8907}{8965}- Nie pozw�l mu!|- Ciszej.
{8979}{9014}Jonathan!
{9015}{9062}Musimy porozmawia�.
{9063}{9114}Tommy! Jonathan! Tommy!
{9123}{9209}Jonathan, nie dekorujcie|samochodu siostry kondomami!
{9219}{9257}To okropne!
{9291}{9340}Jak grochem o �cian�.
{9375}{9425}W ko�cu dostan� bzika.
{9435}{9506}Musi by� inny spos�b,|by je przegna�.
{9507}{9554}Mo�emy �ci�� drzewa...
{9555}{9635}albo zmieni� tras� migracji ptak�w.|Wybieraj.
{9651}{9696}Sama mu kaza�a�.
{9699}{9774}Nie s�dzi�am,|�e stracimy przez to przyjaci�.
{9795}{9830}By�oby jeszcze gorzej...
{9831}{9902}gdyby na weselu|dostali ptasim �ajnem.
{9903}{9943}�adny j�zyk!
{9951}{10006}Musisz by� taka wulgarna?
{10275}{10308}O tak.
{10347}{10382}Tu jest luka.
{10383}{10433}Dobrze, �e zauwa�y�a�.
{10443}{10531}Normalnie robi� mniej puszyste,|ale jestem zdenerwowana.
{10563}{10598}To nic.
{10599}{10676}Id�c spa� owijam g�ow�|papierem toaletowym...
{10695}{10755}a od tego zawsze|troch� oklapn�.
{10779}{10855}W szkole zawodowej|mia�am pi�tk� z farbowania.
{10899}{10941}Sama zrobi�am.
{10947}{10982}Naprawd�?
{10983}{11006}Wspaniale.
{11007}{11085}A na og� zaraz widz�,|�e butelka posz�a w ruch.
{11127}{11186}- Masz dobr� technik�.|- Dzi�ki.
{11187}{11253}Forma i tre��|poprawi� si� z czasem.
{11283}{11356}A wi�c, m�oda damo,|w�a�nie dosta�a� prac�.
{11391}{11425}O Bo�e!
{11439}{11474}Dzi�kuj�!
{11475}{11510}Dzi�kuj� pani.
{11511}{11578}Nie ma na to czasu.|Mamy moc roboty.
{11595}{11630}Pomog� pani.
{11631}{11666}Nie trzeba.
{11667}{11729}Jakie� w�oski si� pani uczepi�y.
{11739}{11798}Jestem taka naelektryzowana...
{11799}{11864}�e tylko ch�opy do mnie nie lgn�.
{11967}{12001}Louie!
{12003}{12038}Louie, poczekaj!
{12039}{12083}Poznaj Annelle.
{12111}{12158}Zajmie miejsce Judy.
{12159}{12193}Bomba.
{12219}{12271}Louie, wynie� �mieci!
{12279}{12314}Nie da rady.
{12315}{12348}P�no.
{12375}{12427}A po co j� zatrudni�a�?
{12507}{12542}Nasz syn.
{12543}{12603}Jeste�my z niego tacy dumni.
{12615}{12679}Annelle,|mo�e troch� poplotkujemy?
{12759}{12830}Jestem taka podniecona.|To nie do wiary.
{12831}{12877}Jestem kosmetyczk�!
{12891}{12945}" Technikiem urody".
{12951}{12986}Technikiem urody.
{12987}{13065}I powiem ci jeszcze,|�e to najlepszy zak�ad...
{13071}{13113}w tym mie�cie.
{13119}{13205}Dzi�ki temu, �e od 15 lat|ho�duj� jednej filozofii.
{13215}{13289}Nie ma czego� takiego|jak naturalna uroda.
{13299}{13358}" Nie ma naturalnej urody".
{13359}{13418}Pami�taj o tym,|albo splajtujemy.
{13419}{13493}Na przyk�ad ja.|Wiesz, ile trzeba by�o pracy?
{13503}{13545}Domy�lam si�.
{13575}{13622}Od dawna tu mieszkasz?
{13623}{13658}Kilka tygodni.
{13659}{13682}�wie�o przyby�a.
{13683}{13736}To musi by� ekscytuj�ce.
{13755}{13829}Ja tego nie wiem.|Mieszka�am tu ca�e �ycie.
{13839}{13891}Opowiedz mi co� o sobie.
{13923}{13946}Nie ma co.
{13947}{14022}Zamieszka�am tu.|Dosta�am prac�. To wszystko.
{14043}{14098}Mog� wzi�� Kilka numer�w?
{14103}{14138}Prosz�, we�.
{14139}{14208}Musisz by� na bie��co|z ostatni� mod�.
{14223}{14285}To zainteresowanie mnie cieszy.
{14307}{14389}Pewnie mieszkasz niedaleko.|Nie widz� samochodu.
{14487}{14535}Nie mam samochodu.
{14547}{14623}Zamieszka�am za rzek�|w pensjonacie Robeline.
{14643}{14688}To kawa� drogi.
{14715}{14758}Ruth Robeline.
{14763}{14814}To niewyczerpany temat.
{14823}{14875}To sterana �yciem dusza.
{14883}{14950}Los bez przerwy j� do�wiadcza�.|Horror.
{14967}{15033}M�� zgin�� w II wojnie �wiatowej.
{15039}{15093}Syna zabili w Wietnamie.
{15099}{15173}Wycierpia�a chyba tyle,|co Elizabeth Taylor.
{15207}{15251}Nie wiedzia�am.
{15351}{15405}- Clairee!|- Dzie� dobry!
{15411}{15494}Przedstawi� ci� by�ej|pierwszej damie Chinquapin...
{15495}{15551}pani Belcher.|To Annelle.
{15567}{15614}Wybaczcie potargane w�osy.
{15615}{15690}W�a�nie wracam z otwarcia|parku dla dzieci.
{15699}{15734}Jak posz�o?
{15735}{15770}Wspaniale.
{15771}{15806}Poza tym...
{15807}{15883}�e Janice van Meter|dosta�a pi�k� baseballow�.
{15903}{15926}Co jej jest?
{15927}{15984}Pewnie nic. Dosta�a w g�ow�.
{15999}{16072}Janice to obecna �ona burmistrza.|Okropna.
{16083}{16147}Przedszkole imienia m�a Clairee.
{16155}{16211}Miasto jest z niej dumne.
{16215}{16252}Jak mi�o.
{16263}{16321}Jak si� nazywasz, moja droga?
{16335}{16381}Po m�u Dupuy...
{16395}{16442}ale z domu Zwolle.
{16455}{16490}To �adnie.
{16491}{16569}W suszarni s� r�czniki.|Mo�esz je przynie��?
{16587}{16634}- Jasne.|- Dzi�kuj�.
{16635}{16682}S�odka ma�a. Sk�d?
{16683}{16730}Wczoraj, kiedy Judy odesz�a...
{16731}{16807}zadzwoni�am do szko�y|z pro�b� o kogo� nowego.
{16815}{16892}A Annelle by�a prymusk�|klasy fryzjerskiej.
{16923}{16980}Chyba kryje jak�� tajemnic�.
{16995}{17031}Dlaczego?
{17043}{17086}Po pierwsze...
{17091}{17168}jest zam�na, a mieszka|u Ruth Robeline, sama.
{17187}{17248}Na twoim miejscu bym j� wypyta�a.
{17259}{17306}Szkoda, �eby co� ci zgin�o.
{17307}{17375}O to si� nie martwi�.|To sama s�odycz.
{17403}{17491}Nawiasem m�wi�c nawet mi si�|podoba, �e ona ma przesz�o��.
{17511}{17593}Nie ma wi�cej jak 18 lat.|Nie mia�a na to czasu.
{17607}{17642}Daj spok�j.
{17643}{17731}To lata 80. Kto przeszed�|dojrzewanie, ma ju� przesz�o��.
{17787}{17829}Co za cz�owiek!
{17835}{17913}Przysi�gam! Nie wiem,|jak M'Lynn to znosi.
{17991}{18031}Precz st�d!
{18843}{18866}Prosz� ci�!
{18867}{18914}Przem�wi� ci do rozumu.
{18915}{18989}To pech widzie�|pann� m�od� przed �lubem.
{18999}{19061}A wi�c jednak za mnie wyjdziesz.
{19095}{19170}S�uchaj, co� na to zaradzimy.|Shelby, prosz�.
{19191}{19236}To nie przejdzie.
{19251}{19306}Musia�aby� odda� prezenty.
{19323}{19385}Samo to wideo jest warte �lubu.
{19431}{19475}A ja ci� kocham.
{19527}{19574}Jak tata ci� z�apie...
{19575}{19648}kwestia dziecka|przestanie mie� znaczenie.
{19659}{19694}Odetnie ci go.
{19695}{19742}Wyjdziesz za mnie.
{19767}{19823}Nie cierpi� niespodzianek.
{19923}{19986}Spotkamy si� o 14: 00 w ko�ciele.
{20007}{20061}Poznasz mnie po welonie.
{20235}{20292}B�dziesz ze mn� szcz�liwa.
{20439}{20476}Zobaczymy.
{20631}{20678}Daj dzia� sportowy.
{20823}{20858}Ch�opcy...
{20859}{20939}wychodzimy do Truvy.|Jonathan, opiekuj si� bratem.
{20967}{21038}- Azali� ja str�em brata mego?|- Opiekunem.
{21039}{21127}I ta straszliwa kobieta dostarczy|tort pana m�odego za...
{21219}{21254}Gdzie ojciec?
{21255}{21300}Kawa go pogoni�a.
{21387}{21422}Shelby, chod�my.
{21423}{21485}Id�, mamo.|M�wi�am, �e zaraz b�d�.
{21579}{21641}Sp�nisz si� na w�asny �lub.
{21651}{21716}Rozpuszcz� w�osy.|Jackson to lubi.
{21723}{21777}Do welonu pasuj� upi�te.
{21783}{21828}Daj spok�j, mamo.
{21915}{21970}Chod� tu! Przesta�, Rhett!
{21987}{22022}O cholera!
{22023}{22093}- Panna Ouiser.|- Tylnymi drzwiami.
{22179}{22212}Drum!
{22215}{22238}Chod� tu.
{22239}{22274}M'Lynn!
{22275}{22332}Otw�rz!|Wiem, �e tam jeste�!
{22383}{22418}Chyba kto� puka.
{22419}{22463}To chyba do taty.
{22491}{22539}Wiem, �e tam jeste�!
{22599}{22646}Powiedz " prosz�".
{22647}{22683}Dzi�kuj�.
{22719}{22761}Siadaj, Rhett!
{22767}{22802}Nie szarp tak!
{22803}{22844}Siad! Rhett!
{22851}{22893}Siad! Siad!
{22947}{23006}Wygl�dasz jak rozjechane �ajno.
{23007}{23057}Nie m�w tak do mnie!
{23067}{23120}Wybacz. Jak zwyk�e �ajno.
{23127}{23183}Stajesz mi ko�ci� w gardle.
{23283}{23318}Nie dra�nij go.
{23319}{23342}Chod� tu.
{23343}{23402}W�a�nie wracam od weterynarza.
{23427}{23462}Chod� tu, Rhett.
{23463}{23528}Whitey Black m�wi, �e ten ha�as...
{23547}{23618}kt�ry robisz od kilku dni,|doprowadzi� go...
{23619}{23667}do choroby nerwowej.
{23691}{23744}Patrz. Sier�� mu wypada.
{23799}{23846}Daj� mu na uspokojeni...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin