2013-02-11-feministka-pl-geny-a-plec-odpowiedz-dla-pani-pawlowicz.txt

(2 KB) Pobierz
Geny a płeć. Odpowied dla Pani Pawłowicz

Poniższy tekst był poczštkowy przygotowany jako wypowied dla Ruchu Kobiet Ruchu Palikota. Zwrócono się do mnie jako wykładowczyni Gender Studies i biolożki zajmujšcej się kwestiami płciowoci i seksualnoci. Od tego czasu wypowiedzi szefa tej partii znacznie zmieniły mój do niej stosunek, co jednakże nie wpłyneło na mój szacunek i podziw dla pracy pani posłanki Grodzkiej. 

 

Wypowied posłanki Pawłowicz pod adresem posłanki Grodzkiej nie tylko nie licuje z godnociš sprawowanej przez niš funkcji, ale jest też sprzeczna z faktami. Choć posłanka Pawłowicz ma rację twierdzšc, że kuracja hormonalna nie czyni kogokolwiek kobietš bšd mężczyznš, myli się jednak kiedy mówi, że Kod genetyczny tu decyduje.

Naszš płeć okrela nasza tożsamoć płciowa. Żadne badania, żaden naukowiec ani naukowczyni, lekarz ani lekarka, nie sš w stanie okrelić czyjej płci bez uprzedniej konsultacji z zainteresowanš osobš. Badania naukowe jasno pokazujš, że nie ma jednego biologicznego czynnika, który determinowałby płeć nie sš to narzšdy płciowe wewnętrzne, zewnętrzne, hormony ani na pewno nie kod genetyczny (DNA).

Najlepszym na to dowodem sš syndromy genetyczne charakteryzujšce się nietypowym dla danej płci zestawem chromosomów płciowych. Na przykład, mężczyni z zespołem La Chappellea majš dwa chromosomy X czyli zestaw typowy dla kobiet zamiast standardowego u płci męskiej XY. Pomimo tego sš na podstawie wyglšdu identyfikowani jako mężczyni, majš męskie narzšdy rozrodcze i, co najważniejsze, mężczyznami się czujš! Ich niestandardowy zestaw chromosomów płciowych sprawia, iż sš bezpłodni natomiast w żaden sposób nie czyni to z nich kobiet. Kobiety z analogicznym syndromem Swyera majš z kolei typowo męski zestaw chromosomów płciowych (XY) ale ani one, ani  osoby postronne nie majš wštpliwoci, że sš kobietami.

To sš tylko dwa bardzo wprawdzie jaskrawe przykłady na to, jak głęboko posłanka Pawłowicz tkwi w błędzie. Nie chodzi tu o poglšdy polityczne, religijne ani nawet zwykłš ludzkš przyzwoitoć takie sš fakty. Pobranie krwi nie jest odpowiedziš na to, jakiej płci jest dana osoba medycyna nam to jasno pokazuje. Najlepszš, najtańszš i niewymagajšcš strzykawki metodš na poznanie czyjej płci jest rozmowa z tš osobš, wysłuchanie jej bšd jego i uszanowanie tego, co się usłyszało. Polecam posłance Pawłowicz tę metodę na przyszłoć.

ródło: http://feministka.org/geny-a-plec-odpowiedz-dla-pani-pawlowicz/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin