PRODUKCJA WINA CZ. II.pdf

(1772 KB) Pobierz
Microsoft Word - MODUL II tekst
Produkcja wina
Część II
Fermentacja malolaktyczna, produkcja wina
czerwonego, stabilizacja, przygotowanie butelek do
wina
Silberberg, 04.03.2005
Inż. Reinhold Holler
Wyciąg z materiałów szkoleniowych dotyczących produkcji wina,
Szkoła Winiarska Silberberg
© Inż. Werner Surma i inż. Reinhold Holler, 8430 Leibnitz; 2005
TŁUMACZENIE: Izabela Wilgan (i.wilgan@gazeta.pl)
429947267.003.png
SPIS TREŚCI
1. FERMENTACJA MALOLAKTYCZNA (FML) ………………….……...……….…………. 4
1.1 Proces chemiczny ……………………………………………………………….……….…. 4
1.2 Rodzaje bakterii, które powodują FML …………………………………….….………. 4
1.3 Wpływ na FML …………………………………………..…………………….……………. 5
1.3.1 Temperatura ……………………………………………………….……….....…………. 5
1.3.2 Kwas siarkawy ……………………………………………………..………...….…….… 5
1.3.3 Poziom pH ………………………………………………………..………….……………. 6
1.3.4 Tlen …………………………………………………………………………………………. 6
1.3.5 Dwutlenek węgla ……………………………………………………..….………………. 6
1.3.6 Produkty autolizy drożdży ……………………………………………….……….……. 6
1.3.7 Aminokwasy, witaminy, minerały …………………………………..….……………. 6
1.3.8 Alkohol ………………………………………………..……………………..….…………. 7
1.3.9 Cukier ……………………………………………..……………………..………………… 7
1.4 Skutki FML ………………………………..……………………..……………………..…… 7
1.4.1 Praktyczne przeprowadzenie fermentacji …………….……………….……………. 8
1.4.2 Wprowadzenie ……………………………………………..…………..…………………. 8
1.4.3 Czynniki towarzyszące ……………………………….…..…………….………………. 9
1.4.4 Zakończenie FML …………………………………………………………………………. 9
1.4.5 Postępowanie z diacetylem ………………………………….………………..………. 10
2. PRODUKCJA WINA CZERWONEGO …………………………..……….………………. 11
2.1 Warunki osiągnięcia sukcesu ………………………………………………….………. 11
2.2 Cechy dobrego wina czerwonego ………………………………………………………. 12
2.3 Powstawanie barwników w komórkach skórki ……………………….…….………. 12
2.4 Metody produkcji wina czerwonego ……………………………………………………. 13
2.4.1 Proces fermentacji miazgi ……………………………………………….……………. 13
2.4.2 Maceracja węglowa (macération carbonique) ………………………….…………. 16
2.4.3 Proces podgrzewania miazgi ……………………………………………….…………. 17
2.4.4 Fermentowanie miazgi ……………………………………………………...…………. 18
2.4.5 Zimna maceracja …………………………………………………………….……….…. 18
2.4.6 Redukcja moszczu, odciąg soku „saignee” ……………….…………….…………. 18
2.5 Dojrzewanie i dalsza obróbka win czerwonych …………….…………….…………. 18
2.6 Stabilizacja barwy …………………………………………………………………………. 19
2.7 Wina Schilcher i Rosé ……………………………………………………………...……. 19
3. STABILIZOWANIE WIN …………………………………………………………….………. 22
3.1 Stabilizacja białkowa …………………………………….……………………….………. 22
3.1.1 Zabiegi z użyciem bentonitu ………………………………………….…..….………. 22
3.1.2 Stabilizacja białkowa z użyciem ciepła …………………………………….………. 24
3.2 Stabilizacja zawartości metali ………………………………………….……….………. 24
3.2.1 Oczyszczanie ługiem sodowym …………………………………….…..…….………. 24
3.2.2 Stabilizacja poprzez ochronę koloidalną …………………….…….………………. 26
3.2.3 Usuwanie metali żywicami selektywnymi ……………….…..….…………………. 26
3.3 Stabilizacja krystaliczna ……………………………………….……….……..…………. 27
3.3.1 Względna stabilność wina ………………………………….…………………………. 27
3.3.2 Dodanie kwasu meta-winowego ………………………….…….……………………. 27
3.3.3 Guma arabska ………………………………………………………………………..…. 28
3.3.4 Chłodzenie wina …………………………………………………………………………. 28
4. PRZYGOTOWANIE WINA BUTELKOWANEGO ………………………….…….………. 31
4.1 Wymagania dotyczące wina przeznaczonego do butelkowania ……..…………… 31
4.2 Moment butelkowania ……………………………………………………………………. 31
4.3 Przygotowanie win do butelkowania ……………………..……………………………. 31
4.4 Butelki do wina …………………………………………………………………….………. 32
4.4.1 Wielkości, kształty butelek oraz dotyczące je normy ……………….…………… 33
4.4.2 Przygotowanie butelek do wina ………………………………………………………. 33
4.5 Technika butelkowania ……………………………………………..……………………. 37
4.5.1 Butelkowanie niesterylne ……………………………………..………………………. 37
4.5.2 Butelkowanie sterylne …………………………………………………………………. 38
4.5.3 Konserwacja chemiczna ……………………………………….………………………. 41
4.5.4 Urządzenia do butelkowania …………………………………………………………. 42
4.6 Zamknięcia butelek ……………………………………………………….………………. 43
4.6.1 Korek naturalny …………………………………………………………………………. 44
4.6.2 Korki z tworzywa sztucznego …………………………………………………………. 45
4.6.3 Korkownice …………………………………………………………………….…………. 45
4.6.4 Kapsle ………………………………………………………………………..……………. 46
4.6.5 Nakrętka ………………………………………………………………………….………. 46
4.7 Przechowywanie butelek ……………………………………..…………….……………. 47
4.8 Elementy składowe butelki …….………………………………………...….…………. 48
4.8.1 Przygotowanie butelek …………………………………….…………….….…………. 48
4.8.2 Kapturki do butelek ………………………………………………..……….…………. 49
4.8.3 Etykiety …………………………………………………………………….….…….……. 49
4.8.4 Opakowanie ………………………………………………………………………………. 50
1 Fermentacja malolaktyczna (FML)
Fermentacja malolaktyczna, zwana także fermentacją jabłkowo-mlekową
( fermentation malo-lactique ), jest drugim ważnym procesem biochemicznym w
produkcji wina. Jest to zamiana kwasu jabłkowego w kwas mlekowy i CO2 przez
bakterie kwasu mlekowego , w trakcie której nie jest wydzielana energia. W trakcie
tego procesu powstaje wiele produktów ubocznych (prawdopodobnie od 100 do
150), dzięki którym wino zyskuje nowy charakter. Także drożdże rozszczepkowe
(Schizosaccharomyces bombe) oraz pewne drożdże winne mogą powodować
fermentację kwasu jabłkowego, jednak zamieniają go w alkohol oraz CO2. Oprócz
kwasu jabłkowego procesowi fermentacji poddane są również cukier oraz kwas
cytrynowy. Podczas redukcji kwasu cytrynowego powstaje szczególnie dużo
diacetylu, który nadaje winu mniej lub bardziej wyraźną nutę maślaną.
1.1Proces chemiczny
COOH
COOH
|
|
HOCH
----------------- HOCH
+ CO2
|
|
CH2
CH3
|
COOH
L-Kwas jabłkowy
L-kwas mlekowy
1.2Rodzaje bakterii, które powodują FML
Lactobacillus (pałeczki); rozróżniamy rodzaje homofermentacyjne (np. L. casei, L.
plantarum) (L. plantarum ma niewielkie zapotrzebowanie na
aminokwasy i witaminy) oraz heterofermentacyjne (L. brevis, …).
Szczepy te są wrażliwe na alkohol (>6% vol).
Pediococcus (ziarniaki, przeważnie tetrady) (pediococcus cerevisiae). Dla tych
szczepów korzystniejsze są poziomy pH od 3,5 a do wzrostu nie jest im
potrzebna tiamina. Szczepy te powodują nieczystą fermentację
malolaktyczną i powodują powstanie dużych ilości diacetylu.
Oenococcus oeni (diplokoki, dwoinki) (o.oeni), są heterofermentacyjne. Oenococcus
oeni rozwija się także przy niższym poziomie pH (3,2), potrzebne im
jest do wzrostu wiele witamin (tiaminy i kwas foliowy) oraz
aminokwasów. Szczepy O.oeni powodują czystą fermentację
malolaktyczną oraz powstawanie niewielkiej ilości produktów
ubocznych.
Bakterie te mnożą się poprzez podział komórek w winie bardzo powoli do ilości 10¯⁷
komórek/ml. Warunki do ich wzrostu nie są w winie idealne, a zmniejszenie
zawartości kwasu jabłkowego, to próba bakterii stworzenia optymalnych warunków
pH. Wiele szczepów potrafi zniżać zawartość kwasu cytrynowego (kwas octowy, 2,3-
butandiol, diacetyl) oraz tworzyć kwas octowy z arabinozy. W warunkach
anaerobicznych (w winie) bakterie kwasu mlekowego mogą tworzyć z cukru także
kwas octowy oraz D-laktat 1 (zawartość D-laktatów powyżej 1g/l świadczą o tym, że
produkt został błędnie przetworzony).
1 Sól kwasu mlekowego (przyp. tłum.)
429947267.004.png 429947267.005.png 429947267.006.png
Jeżeli bakterie rodzaju pediococcus przejmują fermentację malolaktyczną, powstać
mogą mniej lub bardziej nieczyste i wadliwe wina, często jest to połączone z
brązowieniem. Produkty uboczne FML to przede wszystkim:
Diacetyl –(2,3-butandion) w większych stężeniach jest w dużej mierze
odpowiedzialny za niekorzystną nutę fermentacji malolaktycznej ,
która może przybierać formy od lekko maślanej do aż do
intensywnej formy kwasu mlekowego. Niskie jego stężenia
nadają winu raczej przyjemne aromaty orzechowo-karmelowe.
Granica sensoryczna leży na poziomie 0,5-1,00 mg/l.
Oenococcus oeni wytwarza około 0,2 mg/l, przede wszystkim z
kwasu cytrynowego. Pediococcus aż do 4 mg/l.
Homofermentacyjne bakterie wytwarzają go mniej niż
heterofermentacyjne.
Aminy biogeniczne (histamina i inne) mogą być szkodliwe dla wątroby i
spowodować złą tolerancję na wino.
1.3Wpływ na FML
Po fermentacji alkoholowej należy wspierać rozwój bakterii kwasu mlekowego, jeżeli
chcemy doprowadzić do FML, bądź też zatrzymać ich rozwój, gdy nie jest ona
pożądana. W pierwszym przypadku chodzi o to, aby podtrzymywać Oenococcus oeni
i w miarę możliwości zapobiegać rozwojowi pediokoków. Niestety pierwsze z nich są
bardziej wrażliwe i wymagające, niż te drugie.
1.3.1 Temperatura
Optymalna temperatura dla bakterii jest zależna od zawartości całkowitego SO2.
Bakterie ulegają uszkodzeniu już w temperaturze 25°C a przy temperaturze 30°C
obumierają. To wyjaśnia, dlaczego podgrzewanie moszczu podgrzewaczem podczas
FML nie przynosi żadnych efektów.
Zawartość całkowitegoSO2
Temperatura optymalna dla życia
bakterii
25 mg/l
20°C
0 mg/l
23°C
Po zakończeniu fermentacji i podczas trwania FML temperatura wina powinna być
utrzymywana na poziomie ok. 18°C. Temperatury poniżej 15°C znacznie
spowalniają FML, a poniżej 10°C bakterie się właściwie nie rozwijają.
1.3.2 Kwas siarkawy
Działanie zastosowanego kwasu siarkawego jest uzależnione od wartości pH, im
poziom pH jest niższy, tym niższe powinny być dawki SO2.
15-20 mg mg/l wolnego i 50-60 mg/l całkowitego SO2 w znacznym stopniu hamują
rozwój bakterii, 80-100 mg/l całkowitego SO2 zatrzymuje ich rozwój, dlatego też:
- nie należy przed fermentacją dodawać więcej niż 30 mg/l SO2,
- należy stosować do fermentacji drożdże czystych kultur, które wytwarzają
niewiele SO2
- po fermentacji, względnie przed FML nie należy stosować w ogóle siarki
- aby uniknąć utleniania, należy po odciągu znad grubego osadu
drożdżowego przyłożyć szczególną uwagę do tego, aby zbiorniki były pełne
429947267.001.png 429947267.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin