akademia-sukcesu.pdf

(797 KB) Pobierz
274682292 UNPDF
274682292.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Majewska-Opiełka
rok 2009
Data: 25.09.2009
Tytuł: Akademia sukcesu – fragment utworu
Autor: Iwona Majewska-Opiełka
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
274682292.002.png
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ PIERWSZA . ..............................................5
.......................................12
.........................................19
....................................24
............................................32
............................................36
...............................................................42
.........................48
.............................................................55
...............................61
.................................................66
..............................................72
.................................85
.................................92
...........................................................98
...................................................................105
...................................................112
...........................................118
......................................................124
........................................130
..........................................................136
.......................................................142
...................................148
..................................153
......................................................159
...............................165
........................................................171
......................................................177
..........................................................182
...........................................190
...............................................................197
.......................................204
..........................................210
...............................................215
.............................................221
.........................................................227
...................................................................6
zawodowego? . ......................................................................233
osiągnięciu sukcesu
.............................................243
.....................................................249
.........................................................254
............................................................260
................................................268
..............273
wygrana albo nie robimy interesów
............281
..............................287
.....................................................................296
j . ....302
CZĘŚĆ DRUGA . ................................................311
......................................312
.....................................................316
...........................................................321
...............................................................326
...........................331
WYNIKI TESTU Z ROZDZIAŁU 12. . .................336
37. Co nam przeszkadza w
-
44. Wygrana
 
CZĘŚĆ PIERWSZA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin