RISEN kody.txt

(8 KB) Pobierz
Risen Kody
Czytano: 37459 razy

Aby uaktywni� tryb "oszustw" nale�y szybko, bez wahania wpisa� w czasie gry s�owo "minsky". Od tej pory mo�emy wpisa� po uaktywnieniu konsoli (naci�nij znak "~") wpisywa� nast�puj�ce kody:

god - w��cza nie�miertelno��
teach HP xx - dodaje nam �ycia zgodnie z podan� warto�ci� (xx - np: 1000)
teach MP xx - dodaje nam many zgodnie z podan� warto�ci�
give It_Gold xx - dodaje z�ota zgodnie z podan� warto�ci�
give all xx - daje wszystkie przedmioty zgodnie z podan� warto�ci�
give KOD xx - daje przedmiot wg. KODu wypisanego ni�ej, o ilo�ci xx
Kamienie Teleportacyjne

It_Ru_TeleportDon
It_Ru_TeleportDruide
It_Ru_TeleportEastCoast
It_Ru_TeleportEastLake
It_Ru_TeleportGoldenPortal
It_Ru_TeleportHarbour
It_Ru_TeleportOldmine
It_Ru_TeleportTempleGameStart
It_Ru_TeleportTempleMonasteryCampNorth
It_Ru_TeleportTempleMonasteryCampSouth
It_Ru_TeleportTempleNearDonCamp
It_Ru_TeleportTempleNearMonastery
It_Ru_TeleportVulcanLeft
It_Ru_TeleportVulcanRight
Zbroje

give It_Armor_Don_Elite - Zbroja Kapitana (i te� mo�na poda� ilo�� np: 500 dostajemy 500 szt.
give It_Armor_Don_Fighter - Zbroja �o�nierza
give It_Armor_Inq_Guard - Zbroja Wojownika
give It_Armor_Mage - Ci�ka szata maga, Szata maga, Szata nowicjusza
give It_Armor_Mage_High - Ci�ka szata maga
give It_Armor_Inquisitor - Zbroja Inkwizytora

It_Armor_Intro_OldIt_Armor_Intro_Young
It_Armor_Landlady
It_Armor_Landlord
It_Armor_Mage_Low
It_Armor_Mage_Novice
It_Armor_Ogre
It_Armor_Peasant
It_Armor_Player
It_Armor_Seaman_Officer
It_Armor_Seaman_Sailor_01
It_Armor_Seaman_Sailor_02
It_Armor_Smith
It_Armor_Titanlord
It_Armor_Titanlord_Ghost
It_Armor_Trader
It_Armor_Trader_Fat
It_Armor_Woman_Dress_01
It_Armor_Woman_Dress_02
It_Armor_Woman_Ghost
It_Armor_Woman_Old
It_Armor_Woman_Orient
It_Armor_Woman_Peasant_01
It_Armor_Woman_Peasant_02
It_Armor_Woman_Peasant_03
It_Armor_Woman_Slave
It_Armor_Worker
It_Armor_Worker_02
It_Armor_Worker_03
He�my

give It_Helmet_Guard - He�m Stra�nika Miejskiego
give It_Helmet_Inq_Sentinel - He�m Wojownika Zakonu
give It_Helmet_Occular - Monokl
Tarcze

give It_Shield_Titan - Tarcza
give It_Shield_Rune - Tarcza runiczna
give It_Shield_Round - Okr�g�a tarcza
give It_Shield_Rotten - Ma�a tarcza
give It_Shield_Guard - Tarcza bojowa
�uki i kusze

give It_Bow_War - �uk bojowy
give It_Bow_Titan - �uk tytana
give It_Arrow - Strza�a
give It_Crossbow_War - Kusza bojowa
give It_Crossbow_Titan - Kusza tytana
give It_Bolt - Be�t
Obisydianowy Or�

give It_1H_Obsidian_Dull - T�py obsydianowy miecz
give It_1H_Obsidian_Hot - Surowe gor�ce obsydianowe ostrze
give It_1H_Obsidian_Raw - Surowe obsydianowe ostrze
give It_1H_Obsidian_Shaped - Gor�cy obsydianowy miecz
give It_1h_Obsidian_Sharp - Ostry obsydianowy miecz
Kostury

give It_Staff_TitanScepter - Ber�o Tytana
give It_Staff_Titan - Kostur Tytana
give It_Staff_TwoBladed - Kostur z dwoma Ostrzami
give It_Staff_WarSpear - W��cznia bojowa
Zwoje

give It_Scr_Levitate - Zw�j Lewitacji
give It_Scr_Joke - Zw�j �artu
give It_Scr_Nautilus - Zw�j Przemiany
give It_Scr_Illusion - Zw�j Iluzjii
give It_Scr_Telekinesis - Zw�j Telekinezy
give It_Scr_RedBarrier - Zw�j Zniszczenie magicznego pola
It_Scr_BlueBarrier - Zw�j Zniszczenie magicznej bariery
It_Scr_Berserker - Zw�j Berserk
Runy

It_Ru_Beast
It_Ru_Berserker
It_Ru_BlueBarrier
It_Ru_EnhancedHeal
It_Ru_Illusion
It_Ru_Inferno
It_Ru_Joke
It_Ru_Levitate
It_Ru_Light
It_Ru_MediumHeal
It_Ru_MinorHeal
It_Ru_Nautilus
It_Ru_OpenLock
It_Ru_Protection
It_Ru_RedBarrier
It_Ru_Skeleton
It_Ru_Speed
It_Ru_Telekinesis
Mikstury

It_Po_DEX_Max
It_Po_Health_01
It_Po_Health_02
It_Po_Health_03
It_Po_HP_Max
It_Po_Mana_01
It_Po_Mana_02
It_Po_Mana_03
It_Po_MP_Max
It_Po_Reg
It_Po_STR_Max
It_Po_XP
Inne

give It_Am_Diamond - Amulet tarczy
It_Am_Sapphire - Amulet maga
It_Ri_Diamond - Amulet �o�nierza
It_Ri_Sapphire - Pier�cie� magii
It_Armor_Titanlord - Tarcza W�adcy Tytan�w
It_Crystal_Fire - Kryszta� Ognia
It_Artifact_Disc_druid - Stary dysk
It_2H_Obsidian_Lizard - Jaszczurzy miecz
It_Po_Health_01 - S�aba mikstura lecznicza
It_Po_Health_02 - Mikstura lecznicza
It_Po_Helath_03 - Mocna mikstura lecznicza
It_Plant_Health_01 - Ziele lecznicze
It_Plant_Health_02 - Ro�lina lecznicza
It_Plant_Health_03 - Korze� leczniczy
It_Plant_Mana_01 - Grzyb many
It_Plant_Mana_02 - Ro�lina many
It_Plant_Mana_03 - Korze� many
It_EmptyFlask - Fiolka
It_Bread - Chleb
It_Key_Gamestart_Sara - Klucz do skrzyni w chacie nieopodal pla�y
It_Broom - Miot�a
It_Water - Woda
It_Pan - Patelnia
It_Saw - Pi�a
It_Lockpick - Wytrych
It_Torch - Pochodnia
It_Torch_Burning - P�on�ca pochodnia
It_Fish_Fried - Sma�ony �led�
It_Chicken - Sma�one udko drobiowe
It_Plant_Speed - Wyw��cznik
It_Po_Reg - Mikstura regeneracji
It_Map_World_OW1 - Ma�a mapa wyspy
It_Map_Harbour - Mapa Miasta
It_Apple - Jab�ko
It_Plant_Mint - Mi�ta
It_List_Belschwur - Lista od Mistrza Belschwura
It_Stew - Gulasz
It_Plant - Zielony li��
It_Sword_Hot - Gor�cy miecz
It_Scr_Light - Zw�j �wiat�a
It_Scr_Skeleton - Zw�j Przywo�ania Szkieletu
It_Scr_Speed - Zw�j Szybko�ci
It_Scr_Inferno - Zw�j Ognia
It_Scr_Levitate - Zw�j Lewitacji
It_1H_Steel_Dull - T�py miecz
It_1H_Steel_Hot - Surowe gor�ce stalowe ostrze
It_1H_Steel_Raw - Surowe stalowe ostrze
It_1H_Steel_Shaped - Gor�cy miecz
It_1H_Steel_Sharp - Ostry miecz
It_2H_Steel_Dull - T�py miecz dwur�czny
It_2H_Steel_Hot - Surowe gor�ce stalowe ostrze
It_2H_Steel_Raw - Surowe stalowe ostrze
It_2H_Steel_Shaped - Gor�cy miecz dwur�czny
It_2H_Steel_Sharp - Ostry miecz dwur�czny
It_2H_Obsidian_Dull - T�py obsydianowy miecz dwur�czny
It_2H_Obsidian_Hot - Surowe gor�ce obsydianowe ostrze
It_2H_Obsidian_Raw - Surowe obsydianowe ostrze
It_2H_Obsidian_Shaped - Gor�cy obsydianowy miecz
It_2H_Obsidian_Sharp - Ostry obsydianowy miecz dwur�czny
It_2H_Berserk - Miecz Berserka
It_2H_TitanWing - Skrzyd�o Tytana
It_2HS_DonsGoldSword - Z�oty miecz
It_BS_Steel_Dull - T�py miecz d�ugi
It_BS_Steel_Hot - Surowe gor�ce stalowe ostrze
It_BS_Steel_Raw - Surowe stalowe ostrze
It_BS_Steel_Shaped - Gor�cy miecz d�ugi
It_BS_Steel_Sharp - Ostry miecz d�ugi
It_BS_RuneSword - Miecz Runiczny
It_Staff - Kostur bojowy
It_Meat_Fried - Sma�one Mi�so
It_Plant_Mushroom - Grzyb
It_Plant_DEX - Kapelusz Wr�ki
It_Plant_STR - Ogrzy korze�
It_Key_Gamestart - Klucz do skrzyni. Pochodzi z domu po drugiej stronie drogi
It_Recipe_StewMeat_01 - Przepis na gulasz mi�sny
It_Recipe_StewMeat_02 - Przepis na gulasz mi�sny
It_Artifact_Nico - Pier�cie� Nico
It_Pearl - Per�a
It_Ruby - Rubin
It_Ruby_smal - Ma�y rubin
It_Sapphire - Szafir
It_Sapphire_Small - Ma�y szafir
It_Diamond - Diament
It_Emerald - Szmaragd
It_Obsidian - Obsydian
It_IronOre - Gruda rudy �elaza
It_GoldOre - Gruda z�ota
It_Recipe_SoupMeat - Przepis na zup� miesn�
It_Pickaxe - Kilof
It_Armor_Inq_Novice - Ubranie rekruta
It_Rake - Wid�y
It_Plant_Berry - Jagody
It_Plant_Transform - Szalej Druida
It_Plant_Weed - Zio�o
It_Purse_Costa - Sakwa Kostara
It_MothPowder - Py� ze skrzyde�
It_Bag_StolenGoods_Gnomes - Torba z narz�dziami
It_Beer - Piwo
It_Wine - Wino
It_Grog - Grog
It_Rum - Rum
It_SmithHammer - M�ot kowalski
It_Goldsmith_Hammer - M�otek z�otnika
It_Goldsmith_Tong - Szczypce z�otnika
It_Knife_Harlok - N� Harloka
It_Packet_Hemlar - Ma�a paczka zio�a
It_Sausage - Kie�basa
It_Scr_MediumHeal - Zw�j �redniego leczenia
It_Scr_MinorHeal - Zw�j s�abego leczenia
It_1HS_Sword_Bronco - Miecz Arika
It_List_Pallas - Lista od Mistrza Pallasa
It_Quill - G�sie pi�ro
It_Book_MagicCrystals - Magia Kryszta��w
It_Bone - Ko��
It_1H_Sword_Rusty - Zardzewia�y miecz
It_Stoneplate - Kamienna p�yta
It_Joint - Skr�t z zio�em
It_Ru_MediumHeal - Runa �redniego leczenia
It_Ru_MinorHeal - Runa s�abego leczenia
It_Ru_Protection - Runa Magiczna Ochrona
It_AntimagicCrystal - Kryszta� antymagiczny
It_AntimagicCrystal_Small - Ma�y kryszta� antymagiczny
It_ColdHeart - Zimne serce
It_Book_Abrax - Notatki Abraxa
It_Book_Pallas - Moc lodu
It_Book_Vitus - M�dro�� w walce
It_1H_Club - Maczuga
It_Po_MP_Max - Mikstura Magii
It_List_Abrax - Lista Abraxa
It_Meat_Raw - Surowe mi�so
It_Fur_Boar - Futro dzika
Zgłoś jeśli naruszono regulamin