The Simpsons - 21x18 - Chief of Hearts.txt

(14 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2271}{2321}Okropne.
{2322}{2460}Napisy: Darencjo
{2519}{2609}Jak mo�esz kaza� nam i�� na urodziny dziecka,|kt�rego nie znamy?
{2618}{2665}Oh pami�tacie, to Dylan.
{2667}{2714}Uczyli�cie si� razem raczkowa�.
{2716}{2764}Nie wiem nawet czy to ona czy on.
{2765}{2802}Pami�tasz.
{2804}{2834}Dylan to...
{2865}{2901}Sprawdz� zaproszenie.
{2902}{2952}Tematem przewodnim s� ryby?
{2953}{3001}Nic mi to nie m�wi!
{3051}{3109}Gdzie� musi by� jaka� wskaz�wka.
{3162}{3217}Widzicie?|Dylan to na pewno dzie...
{3317}{3401}Jakie przyj�cia maj� 2 rodzaje zabaw?
{3402}{3454}Chc� mi wszystko utrudni�.
{3456}{3521}Patrzcie.|Dotar� najlepszy przyjaciel Dylana.
{3593}{3647}Oh! Poddaj� si�!
{3649}{3695}Mam nadziej�,|�e lubi ci�ar�wki.
{3697}{3763}Paniusiu, nie znasz Dylana!
{3853}{3895}Ble! Ciasto marchewkowe?
{4009}{4058}Oh, ciasto marchewkowe!
{4092}{4141}Uu wilgotniutkie!
{4178}{4216}Karta walki!
{4217}{4265}Karta obrony!
{4267}{4322}Disubaki kopniak goji!
{4324}{4360}Hej dziwaki, co kminicie?
{4361}{4417}Nie znasz Battle Balls?
{4419}{4484}To japo�ska gra karciana,|oparta na kresk�wkce,
{4485}{4561}opartej na staro�ytnej religii|na podstawie batonika.
{4562}{4617}Przy tym Digimony to Pokemony.
{4619}{4665}Co?! Niemo�liwe!
{5008}{5086}Co?! Nie wnosi� jedzenia do banku?
{5088}{5150}Lepiej pozosta� w ukryciu|s�odki przyjacielu.
{5210}{5245}On ma bro�!
{5333}{5430}Chyba m�wi, �e zabije jednego zak�adnika co godzin�,|je�li nie dostanie czego chce.
{5472}{5541}M�wi, �e chce milion dolar�w|w nieznakowanych banknotach!
{5542}{5599}Oh, mi�o by by�o.
{5769}{5809}To tylko lizak.
{5849}{5903}M�wi, �e chce by� pora�ony jeszcze raz.
{5905}{5935}Przysma� mu schaby.
{6014}{6072}Homer Simpson, za spowodowanie paniki
{6073}{6178}zostajesz skazany|na 100 godzin rob�t publicznych!
{6180}{6214}Rob�t publicznych?
{6216}{6266}Ale... tam trzeba pracowa�.
{6268}{6290}Mo�e wi�zienie?
{6292}{6325}Roboty publiczne.
{6327}{6373}Nie. Ja chc� do wi�zienia!
{6374}{6416}Darmowe �arcie, tatuowane �ezki.
{6417}{6473}Ksi��ki sami ci przynosz�.
{6475}{6564}Wszystko tylko nie roboty.
{6565}{6641}Wi�c Skarbie prac� sko�cz� o 17.00.
{6643}{6699}P�jdziemy do rybackiej knajpki?
{6701}{6757}A, tak, tak. Znowu masz klub ksi��ki.
{6759}{6805}Kurcz�, oni to si� cz�sto spotykaj�.
{6806}{6893}Hej, wiesz, przeczyta�em jedn� ksi��k�.|Mo�e m�g�bym...
{6895}{6951}A, tak, wiem - za ma�o krzese�.
{6953}{7080}C�. Zastaniesz mnie �pi�cego przed lod�wk�|jak co wiecz�r. Pa.
{7113}{7142}Prosz�, prosz�
{7144}{7193}�adna ekipa.
{7194}{7242}Niedobrze mi si� robi.
{7244}{7293}Hej, co tam masz Simpson?
{7294}{7321}Tylko obiad.
{7323}{7369}Kurczak w parmezanie, klopsiki
{7371}{7409}i jajko sadzone w parmezanie,
{7410}{7449}kebab, sajgonki,
{7450}{7482}wszystko w parmezanie.
{7484}{7536}Moja �ona umie zrobi� wszystko w parmezanie.
{7537}{7596}Ha. Moja te�, ale tylko na urodziny.
{7597}{7681}I musz� robi� min� kota ze Shreka.
{7720}{7753}Oo...
{7782}{7811}Gryza? - Serio?
{7813}{7842}Naprawd�?
{7844}{7876}Mmm.
{7877}{7949}Ok, zbiry.| Wasze przydzia�y:
{7950}{8029}Brockman, bierz zu�yte kondomy|z tych ciernistych krzew�w.
{8031}{8132}Krustofsky, posortuj �uli|wg wojen na kt�rych byli.
{8133}{8234}Simpson, siadaj przy stoliku piknikowym,| i jedz razem ze mn�.
{8236}{8270}Pupilek nauczyciela.
{8272}{8320}Hej, �ap sw�j nos �mieszku.
{8321}{8376}Tam jest moja kokaina!
{8377}{8418}Nie wytrzymam godziny.
{8533}{8605}Ubierasz czasem mundurowe spodnie poza s�u�b�?
{8606}{8689}Zarzucasz jeansow� kurtk� na te maluszki,|i mo�esz i�� wsz�dzie.
{8691}{8758}Od fastfoodu do restauracji?
{8760}{8816}I wsz�dzie co mie��i sie w tej definicji.
{8828}{8921}Zatrzyma� ci si� kiedy� oddech we �nie?|-Prawie codziennie.
{8922}{8973}M�wi�, �e to przez moj� nadwag�.
{8975}{9009}Twoj� nadwag�?
{9011}{9046}Chyba zwariowali.
{9048}{9115}Mi specjalne majtki szyje
{9117}{9165}taka wioska na Ukrainie.
{9166}{9213}Nazywaj� mnie "Papcio kr�glutki".
{9214}{9261}Przysy�aj� mi kartki na �wi�ta.
{9262}{9307}To kawa�ek bielizny.
{9309}{9385}Dzi�ki nim op�acaj�|roczny podatek od uzdatniania wody.
{9386}{9421}Ok, na dzisiaj wystarczy.
{9423}{9459}Uh, Simpson, zaczekaj chwil�.
{9461}{9506}Um... chcia�by�, uh...
{9508}{9551}uh, no nie wiem,
{9553}{9589}wypi� piwo czasem, uh...?
{9591}{9629}Ok. By�e� kiedy� u Moe?
{9631}{9666}Uh, Ziemia do Homera:
{9668}{9736}Aresztowa�em ci� tam tydzie� temu.
{9737}{9797}Tak. Przepraszam.|Zachowywa�em si� jak palant.
{9799}{9833}O, nie. Kto ci� mo�e wini�?
{9835}{9876}Twoja dru�yna przegra�a.
{9877}{9924}Tak, c�. Do zobaczenia u Moe.
{9925}{9988}Jestem tam codziennie, od 5:00 do 11:00.
{10025}{10047}Heh.
{10049}{10091}Do wszystkich jednostek.
{10093}{10141}Chief Wiggum zyska� przyjaciela.
{10143}{10184}To nie jest przyjaciel.
{10185}{10223}To tylko niegro�ny �obuz,
{10225}{10277}z kt�rym wypij� kilka piw.
{10279}{10325}Patrzy teraz na mnie?
{10326}{10388}Nie, nie, nie patrzcie.
{10389}{10437}Patrzmy bez patrzenia, ok?
{10438}{10496}Mmm...
{10533}{10586}Bo�e on mnie lubi.|Jestem szcz�liwy.
{10588}{10667}Bardzo, bardzo szcz�liwy.
{10778}{10820}Stary, to niesamowite.
{10821}{10892}Nie wierz�, �e jem �niadanie|tam gdzie policjanci.
{10894}{10951}Tak, a do tego to dobry uczynek,
{10952}{11042}bo kucharze to skaza�cy,|kt�rzy dostaj� drug� szans�.
{11276}{11353}Straci�em poczucie czasu.|Sp�ni� si� do pracy.
{11355}{11414}Zd��ysz... Jed� za mn�.
{11494}{11564}Wow. To tak czuje si� kobieta w ci��y.
{11612}{11651}Hej, Simpson,
{11652}{11720}my�la�e�, �e masz najlepsze karty Battle Ball?
{11721}{11765}To po�mierd� jeszcze raz �mierdku.
{11767}{11832}Ralph Wiggum ma platynow� kart� lawy.
{11876}{11947}Jak kto� taki jak ty,|mo�e mie� kart� jak ta?
{11948}{12014}Moja nie-nie�yj�ca babcia|przys�a�a mi z Tokyo.
{12016}{12065}Ralph zagramy o t� kart�.
{12067}{12152}Ok. Ale jak ja wygram to|nauczysz mnie w to gra�.
{12153}{12197}Umowa stoi.
{12199}{12262}Prosz� pana, co� jest nie tak.
{12264}{12304}Co� du�ego.
{12306}{12375}Mo�e to by� transakcja narkotykowa?
{12376}{12413}O co mnie pan pyta?
{12468}{12499}Ooh.
{12500}{12603}Widz�, �e podoba ci si� m�j kostium,|na spotkanie o walce z narkotykami.
{12604}{12675}To dostan� podwy�k�, czy nie?
{12676}{12692}Nie.
{12739}{12786}Hej Homer, podaj mi kaw�.
{12788}{12818}Cukru?
{12820}{12864}Nie, dam rad�.
{13003}{13047}Imponuj�ce.
{13048}{13133}Hej, m�g�bym sprawdzi� swoje akta?
{13135}{13158}Dawaj.
{13244}{13284}Pijany i nieporz�dny?
{13285}{13332}To drugie troch� zbyteczne.
{13333}{13412}Hej, mog� zrobi� troch�|wiosennych porz�dk�w?
{13413}{13472}Powiem ci co�,|po prostu spojrz� w inn� strone...
{13474}{13543}kiedy naci�niesz "control i F3."
{13544}{13604}Oh. Umie�ci�e� si� na listach go�czych.
{13637}{13680}O m�j Bo�e. O m�j Bo�e.
{13681}{13703}Hej! Tam jest!
{13732}{13772}Ok. Ju� lepiej.
{13820}{13912}Niezbyt dobry czas,|�eby nie�� ten tort.
{13914}{14036}Chcia�by� zobaczy� moje|ulubione miejsce w ca�ym �wiecie?
{14038}{14084}Naprawd�? Ja?
{14086}{14150}Powiem ci m�j ma�y sekret.
{14152}{14193}Gliny nie maj� wielu przyjaci�,
{14195}{14229}cywile boj� si� nas,
{14231}{14320}a inni policjanci|przypominaj� nam o tym|co chcemy zapomnie�.
{14322}{14409}Dlatego nasza przyja�� wiele dla mnie znaczy.
{14411}{14476}Dla mnie te�.
{14477}{14552}Uh, wiecie, je�d�� z wami ju� 10 godzin.
{14553}{14641}Mo�e jaka� przerwa na siku?|- Wielkie dzi�ki ptaszku.
{14643}{14710}Teraz jeste� winny w�amaniu|i zabiciu pi�knej chwili.
{14738}{14783}Pani Simpson, Bart zawsze by�...
{14784}{14848}jak to mawiamy - szkodnikiem.
{14849}{14929}Jednak ostatnio mamy|jeszcze gorsze przypuszczenia.
{14931}{15032}Mamy pow�d s�dzi�,|�e pani syn sprzedaje narkotyki.
{15033}{15085}Sprzedaje narkotyki?
{15087}{15136}To niemo�liwe.
{15137}{15208}On... on, nie ma|umiej�tno�ci matematycznych.
{15209}{15283}Pr�bowa�a pani wszysktiego,|�eby mu pom�c.
{15284}{15326}Ritalin, Lithium, Zoloft.
{15328}{15362}C�, nie zadzia�a�y.
{15364}{15416}Wi�c zacz�� bra� narkotyki.
{15508}{15556}Bart? Bart, jeste�?
{15643}{15703}Naprawd� wiesz jak je kr�ci� Bart.
{15704}{15754}To narkotykowa gadka.
{15756}{15803}Ale mog� si� myli�.
{15804}{15886}Niech us�ysz� wi�cej|s��w wyj�tych z kontekstu.
{15888}{15928}Towar jest niesamowity.
{15929}{15964}Z importu.
{16133}{16225}Martwi�e� si� kiedy�,|�e s�o�ce nie wzejdzie|po tym jak zasz�o?
{16227}{16259}Nie.
{16260}{16295}Uh, ja te� nie.
{16296}{16329}Ale wiesz, kto tak?
{16331}{16389}Ralphie. On ma wiele zmartwie�.
{16391}{16494}Co je�li ��ko go zmoczy? Je�li Superman zacznie wszystkich zabija�?
{16532}{16565}To dobry dzieciak.
{16567}{16645}Wiem dlaczego,|bo ma �wietnego ojca.
{16647}{16748}Oh Homer, zawsze wiesz co powiedzie�.
{16749}{16779}LOU. Szefie, tu Lou.
{16835}{16862}Ok, co znowu?
{16864}{16905}Strzelaj� do nas.
{16907}{16940}Potrzebujemy wsparcia.
{16941}{16992}Potrzebujecie, czy chcecie?
{16994}{17064}Kod 2-11.
{17065}{17131}Hej, co m�wi�em o u�ywaniu cyfer?
{17132}{17171}To zbrojny napad.
{17213}{17263}Oh, chyba musimy i��.
{17362}{17397}Ooh, ooh. Mog� go zaku�?!
{17399}{17436}Pewnie. Czemu nie?
{17438}{17476}Ale on nie jest szkolony.
{17477}{17520}A ty kto? Policja Zasad?
{17521}{17572}Nie. Jeste�my zwyk�� policj�.
{17573}{17645}Sta�, albo t�u�cioch kitnie.
{17678}{17746}We� �apska od mojego brata z innej matki.
{17808}{17837}Uciekajmy!
{17839}{17873}Spokojnie Homer.
{17875}{17918}Po to s� kamizelki kuloodporne.
{17968}{18015}Ups.
{18302}{18331}B�dzie dobrze?
{18333}{18370}Mo�e by� ci�ko.
{18371}{18428}Jego p�uco jest pe�ne szejka Shamrock,
{18430}{18482}a McDonald nie sprzedaje go od roku.
{18569}{18609}Nie martw si� Sarah.
{18611}{18709}Zawsze by� przy mnie|teraz ja b�d� przy nim.
{19364}{19420}Nie umieraj na mojej zmianie Clancy.
{19458}{1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin