The Simpsons - 21x20 - To Surveil With Love.txt

(20 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{41}{103}# Wake up in the morning #|# feeling like P Diddy #
{105}{135}# Hey, what up girl? #
{137}{175}# Grab my glasses, #|# I'm out the door #
{177}{233}# - I'm gonna hit this city|# - Let's go #
{234}{265}# Before I leave, brush my teeth #
{267}{313}# With a bottle of Jack #
{314}{352}# 'Cause when I leave #|# for the night #
{353}{396}# I ain't coming back #
{397}{466}# I'm talking pedicure #|# on our toes, toes #
{468}{511}# Trying on all our clothes, #|# clothes #
{513}{569}# Boys blowing up our #|# phones, phones #
{571}{663}# Drop-topping, playing #|# our favorite CDs #
{665}{708}# Pulling up to the parties #
{709}{797}# Tryin' to get a little #|# bit tipsy #
{798}{831}# Don't stop, make it pop #
{833}{890}# DJ, blow my speakers up #
{892}{928}# Tonight, I'm-a fight #
{929}{984}# Till we see the sunlight #
{985}{1024}# Tick-tock, on the clock #
{1025}{1073}# But the party don't stop #
{1074}{1130}# No, oh, ooh, oh, oh, oh #
{1132}{1176}# Oh, ooh, oh, oh, oh #
{1177}{1218}# Don't stop, make it pop #
{1220}{1264}# DJ, blow my speakers up #
{1265}{1311}# Tonight, I'm-a fight #
{1313}{1360}# Till we see the sunlight #
{1361}{1407}# Tick-tock, on the clock #
{1409}{1455}# But the party don't stop #
{1457}{1493}# No, oh, ooh, oh, oh, oh #
{1494}{1550}# Oh, ooh, oh, oh, oh... #
{1636}{1739}Episode MABF12|To Surveil with Love
{2034}{2123}Przyby� Duffman,|aby nape�ni� wasze kufle!
{2124}{2156}/Dobra.|Dzi�kuj�.
{2158}{2227}A teraz jedyna lepsza|rzecz ni� Duff.
{2229}{2267}Lepsza ni� Duff?
{2268}{2315}Darmowe gad�ety Duffa!
{2344}{2410}Kto chce...|pokrowiec na kufel?!
{2412}{2451}Koszulka z napisem "Yo!"
{2452}{2502}Szykowne poduszeczki|na siedzenie!
{2503}{2607}I pendrive'y na PC,|aby�cie mogli robi� kopie
{2608}{2668}zapasowe swoich danych!
{2670}{2709}To mi si� przyda.
{2711}{2762}A teraz Duffman|ma randk�
{2763}{2804}ze swoj� odstr�czaj�c�|c�rk�.
{2806}{2871}Nie mog� podejmowa� tematu,|dlaczego wylecia�a ze studi�w.
{2873}{2914}To zbyt smutne!
{2976}{3024}Zgadnij, kt�ra firma
{3026}{3099}rozdawa�a wczoraj|upominki u Moego?
{3100}{3123}Nie, nie zgadn�.
{3124}{3183}Zgaduj dalej.
{3185}{3229}Co tu jest napisane,|ch�opcze?
{3231}{3263}Odpowiedzialnie.
{3326}{3360}Ma�y, gapisz si�
{3362}{3426}na galaretkowe desery|ju� 15 minut.
{3427}{3458}Wybierz co�!
{3459}{3512}Ci�ko si� zdecydowa�.
{3514}{3583}Ten ��ty to|cytryna czy ananas?
{3584}{3611}Kanarkowy.
{3613}{3638}A teraz zmywaj si�!
{3734}{3761}Niedorozw�j!|[eng. spaz]
{3763}{3803}Nieprawda.
{3805}{3860}Po pierwsze Milhouse przewr�ci�|si�, bo mu pod�o�y�e� nog�.
{3862}{3943}Po drugie, spaz to skr�t|od spastyczny paralityk,
{3945}{4007}to kto� cierpi�cy na|powa�n� chorob�.
{4009}{4075}Po trzecie, twoje "ha, ha",|z powodu nadu�ycia,
{4076}{4123}straci�o sw� moc.
{4157}{4206}K�aniam si� przed twoj� logik�.
{4316}{4362}Przepraszam.
{4363}{4422}Nie mog�am nie zauwa�y�|jak logicznie si� spierasz.
{4457}{4519}Raz: pani mi schlebia,|dwa: jestem zaintrygowana.
{4521}{4555}Lisa Simpson.
{4556}{4587}Pani Dubinsky.
{4589}{4649}Chcia�abym, aby� do��czy�a|do naszej grupy dyskusyjnej.
{4651}{4699}Nie wiedzia�am, �e mamy tak�.
{4701}{4751}To jedyne fakultatywne|zaj�cie,
{4752}{4813}kt�re nie mo�e by� wycofane, bo nie|wymaga �adnego dodatkowego sprz�tu.
{4815}{4850}Mamy ma�e fundusze,
{4851}{4910}wi�c Ralph Wiggum b�dzie|robi� za m�wnic�.
{4944}{4987}Jestem meblem!
{4999}{5062}DZI� MIEJSKI KONKURS DYSUKSYJNY|REZOULCJA: TO JEST FAJNE
{5063}{5095}I dlatego
{5096}{5139}nabywcy samochod�w hybrydowych|powinni otrzymywa� rabaty,
{5140}{5197}kt�re by�yby sp�acane|podatkami za hamburgery.
{5239}{5259}Dzi�kuj�, Lisa.
{5260}{5282}Przepraszam.
{5283}{5308}Podia s� potrzebne
{5310}{5347}w sali do zaj�� plastycznych|jako sztalugi.
{5427}{5465}Megan, krzy�owy|ogie� pyta�.
{5467}{5531}A co je�li kto� b�dzie je�dzi�|starym, ale sprawnym autem?
{5533}{5565}Czy koszt wymaganego w�gla
{5567}{5626}potrzebnego do stworzenia nowego auta hybrydowego|nie przewy�szy oszcz�dno�ci na paliwie?
{5627}{5661}Pocz�tkowo tak, ale...
{5663}{5719}A czy wi�kszo�� elektryczno�ci|w Stanach Zjednoczonych
{5720}{5770}ostatecznie nie pochodzi|z palenia w�gla?
{5771}{5823}Obecnie, tak. Jednak�e energia|s�oneczna i wiatrowa jest...
{5824}{5896}S�o�ce i bryza... dwie rzeczy,|kt�re doskonale znasz.
{5898}{5925}Prawda, blondyneczko?
{5927}{5947}Blondyneczko?!
{5948}{5987}Ca�kowicie.
{5988}{6031}Mo�e zrobimy sobie|j�dzowat� trwa��
{6033}{6083}dzi�ki karcie kredytowej|tatusia?
{6104}{6137}Po pierwsze,
{6139}{6196}m�j tata nie ma �adnych|wa�nych kart kredytowych.
{6198}{6236}Po drugie, jak �miesz|odnosi� si� do...
{6238}{6284}Umiesz liczy� do dw�ch.
{6286}{6339}Chcesz troch� lodu na g�ow�?
{6446}{6493}Zwyci�zca o w�os...
{6495}{6548}br�zowy w�os...|Megan!
{6583}{6615}/Sir, ta pusta w �rodku|g�ra w Nevadzie,/
{6617}{6659}/kt�ra mia�a wytrzyma�|z odpadkami atomowymi/
{6661}{6710}/milion lat jest|przepe�niona./
{6711}{6778}A skakali po tym,|aby to ubi�?
{6779}{6839}/W jednym miejscu wbi�o si� g��biej,|ale wysz�o drugim./
{6841}{6895}/Musimy si� pozby� tego plutonu|gdzie� indziej./
{6896}{6950}Znajd� najwi�kszego idiot�|na naszej li�cie p�ac
{6951}{6987}i podrzu� mu|to do torby.
{7111}{7158}Bingo.
{7159}{7231}Dobry makaron z serem.
{7232}{7267}Jada�em ju� lepsze.
{7268}{7344}Na stacji kolejowej.
{7346}{7383}Musz� kiedy� spr�bowa�.
{7384}{7426}NAJSZYBCIEJ JAK TYLKO TO MO�LIWE
{7427}{7476}Najlepszy makaron|z serem jad�em
{7478}{7523}na kr�gielni w Ogdenville.
{7524}{7570}Jestem nie�le objedzony.
{7571}{7614}Okruszki na g�rze.
{7615}{7662}Ju� jad�!
{7718}{7779}Ta torba...|z pewno�ci� jest pod opiek�.
{7815}{7883}Baga� bez opieki!
{7917}{7975}Panikujemy!
{8026}{8059}PӏNIEJ...
{8143}{8179}Co o tym s�dzicie?
{8181}{8220}Chyba wysadzimy|j� w powietrze,
{8222}{8279}a krwawi�ce serca libera��w|mog� zadawa� pytania p�niej.
{8281}{8371}Czemu nie mo�e tego zdetonowa�|kobieta w kolorze?
{8372}{8410}Cztery, pi��.
{8411}{8462}Nie ma czasu na|ca�kowite odliczanie.
{8539}{8587}Pora na kolacj�!
{8676}{8689}Wiadomo�� sprzed chwili.
{8694}{8768}Na dworcu kolejowym w Springfield|zdetonowano podejrzany baga�,
{8770}{8802}kt�ry zawiera� zab�jczy pluton,
{8804}{8870}co oznacza tylko jedno:|spisek terroryst�w.
{8872}{8904}Do atmosfery wyciek�o|tyle promieniotw�rczo�ci,
{8906}{8981}�e wystarczy na stworzenie|17 Hulk�w i jednego Spider-Mana.
{8985}{9028}Oto koncepcja artysty.
{9030}{9075}/Niepokoj�ce.
{9076}{9141}DZI�: DYSKUSJA NT. ZAGRO�ENIA TERRORYSTYCZNEGO|JUTRO: �A�OWANIE AKCJI PODJ�TYCH DZISIAJ
{9142}{9169}Przyznaj�.
{9171}{9202}Wszystko, co dotychczas
{9203}{9261}powiedzia�em o terroryzmie, do tej chwili|by�o zwyk�ym handlem strachem.
{9263}{9312}Ale dzi� handluj� prawd�.
{9314}{9383}Aby chroni� nasze miasto przed|przysz�ymi zamachami bombowymi,
{9384}{9450}brudnymi, czystymi,|nurkuj�cymi czy dywanowymi,
{9451}{9491}zatrudnili�my zewn�trznego|konsultanta
{9493}{9531}z Londynu w Anglii.
{9533}{9579}Czy on ma ten|uroczy akcent?
{9581}{9623}Niech pani sama os�dzi.
{9625}{9687}M�wi tak samo jak|Mi� Paddington!
{9689}{9737}Nazywam si� Nigel Bakerbutcher.
{9775}{9811}Z sennego miasta Londyn.
{9812}{9883}/Dawno, dawno temu|jedynym problemem jaki mieli�my/
{9884}{9940}/to nadgorliwi sprzedawcy|kwiat�w Cockney./
{9942}{9965}Kwiaty, gubernatorze?
{9967}{9995}Co� �licznego do|dziurki na guzik?
{10055}{10096}Ale w Londynie XXI wieku,
{10098}{10151}g��wnym has�em jest czujno��.
{10152}{10260}/London otacza najbardziej|wyrafinowany uk�ad/
{10262}{10326}/kamer obserwacyjnych,|jakie ludzko�� kiedykolwiek widzia�a./
{10682}{10715}Przepraszam.
{10717}{10785}Czy tego chcieliby autorzy|konstytucji? [te�: oprawiacze obraz�w]
{10787}{10837}C�, ja jestem Wally z Oprawiaczy|Obraz�w Wally'ego
{10839}{10883}i tego w�a�nie chc�.
{10885}{10966}Ile osobistych wolno�ci jeste�my|w stanie po�wi�ci�
{10967}{11002}w imi� bezpiecze�stwa?
{11038}{11119}Tej blondynce wydaje si�, �e jest|r�wnie m�dra jak my, ciemnow�osowi.
{11121}{11175}Znowu o tej blondynce!
{11177}{11234}Jakim cudem kolor w�os�w
{11236}{11278}na czyjej� g�owie mo�e mie�|cokolwiek wsp�lnego
{11279}{11318}z jego inteligencj�?
{11320}{11373}Masz racj�.
{11375}{11422}Te� jestem m�dra.
{11424}{11518}Zmusi�am Joego, aby obieca� mi, �e zostawi|swoj� �on�, gdy b�d� mia�a 50 lat.
{11554}{11656}Wszyscy popieraj�cy kamery|powiedz�: "Ser".
{11658}{11693}Ser!
{11695}{11767}Niepopieraj�cy powiedz�:|"Nienawidz� Ameryki".
{11769}{11796}Niena...
{11857}{11910}Wniosek przeg�osowany.
{11911}{11996}Kolejna kwestia: wniosek ograniczaj�cy|kadencj� urz�dnik�w miejskich.
{11998}{12066}Wszyscy za powiedz�:|"Uprawiam seks ze zwierz�tami".
{12067}{12123}Ja naprawd� uprawiam|seks ze zwierz�tami,
{12125}{12181}ale nie popieram ograniczenia|kadencji.
{12255}{12334}Lisa, wiem, �e dzieci �miej� si�|z twoich blond w�os�w,
{12336}{12374}wi�c kupi�am ci t� ksi��k�
{12376}{12426}w ksi�garni,|w sekcji "Jestem Inna".
{12427}{12483}SALLY KӣECZKO|W PROSTOK�TOWIE
{12490}{12566}/"Sally K�eczko zajada�a si� p�czkami|i s�odkim mlekiem,"/
{12568}{12625}/"gdy jej tata wszed�|z okropn� wiadomo�ci�."/
{12626}{12679}/Przeprowadzamy si�|do Prostok�towa!/
{12681}{12741}/Zbierzcie si� w ko�o|i si� zwijamy!/
{12743}{12793}/"Ka�dy by� niemi�y dla Sally."
{12794}{12830}/"By�a przyjemnie zaokr�glona."
{12832}{12865}/"Poczu�a si� przyparta do k�ta."
{12866}{12908}/"Nie dopuszczali jej do|gry w kwadraty,"/
{12910}{12956}/"ani nie zapraszali do zabawy|z pude�kiem obiadowym."/
{12958}{12988}"Koniec."
{12990}{13070}Ma�o ambitna ta ksi��ka.
{13072}{13138}Kamera ma by�|na ka�dej latarni.
{13140}{13183}Dwie ukryte kamery tutaj,|jedna odkryta tutaj.
{13185}{13214}Ukryta. Ukryta.
{13215}{13232}/Ukryta.
{13276}{13303}Ukryta.
{13305}{13358}Skupisko! Tutaj...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin