sms smieszne.txt

(27 KB) Pobierz
Nie masz si� z czego cieszy�!!! Penis to nie telefon kom�rkowy!!! Nie liczy si� ten kto ma najmniejszy!!! 

Mam nadziej�, �e b�dziesz o mnie my�la� ca�� noc... Bo ja nie dam Ci spokoju! Do rana b�d� Ci przypomina� o sobie...
 TWOJA LEWA DOLNA SZ�STKA

KONSTANTYNOPOLITANCZYKOWANECZKA.... Je�eli w ci�gu 20 sekund nie podasz d�u�szego s�owa w j�zyku polskim to wy��czymy 
Ci telefon!!!

m m m m ma ma ma ma ma ma ma mam mam mam mama mama mama mama mama mama .. no co si� dziwisz, Tw�j telefon uczy si� 
m�wi�!!!

Jak tam moja rybka ma�a, do snu si� przygotowa�a? Z�bki, uszka ju� umy�a? Senna chmurka twarz spowi�a?

[Na �wi�ta Wielkanocne]
Dzisiaj z rana bez gadania bierz si� do jaj malowania. Maluj wszystkie bez wyj�tku i te z majtek i te z wrz�tku.

UWAGA!!! Pocz�tek Twojego numeru zostanie zmieniony na 0609, poniewa� u�ywasz swojego aparatu wy��cznie do samych 
spro�nych rzeczy!!! 

Tego SMSa mo�e odczyta� tylko SEXOWNA osoba: Jeszcze raz?... Nie mo�esz? Sorry nie jeste� SEXY!.... Hey! nie wymuszaj!
 UPARCIUCH

You are V.I.P.=Very Imbecil Person

Chcia�em Ci wys�a� Sms-ka, ale si� rozmy�li�em tak wi�c masz spok�j...

Jedynym sposobem pozbycia si� pokusy jest uleganie jej...

Je�li �ona ma ochot� tylko w �wi�ta i w sobot� warto sprawdzi� czym jej krocze jest zaj�te w dni robocze

Za 30 sekund naci�nij strza�k� w d�, powiedzia�em za 30 a nie za 3, teraz wci�nij za 50 sekund -kurwa ty liczy� nie
 umiesz???

�ycz� ci kolego mi�y by ci si� dziewczynki �ni�y. �ni�y m�ode i gor�ce i fiucika dobrze ss�ce. Pa�ka �eby sztywno 
sta�a mimo tego ze jest MA�A!!!!

Murzynek bambo pod knajpa mieszka, z�odziej i skurwiel ten nasz kole�ka, chodzi i pije przez cale ranki, potem si�
 kurwi u swej kochanki ,a gdy do domu od kurwy wraca, spiewa wkurwiony plyty przewraca, gdy ojcjec krzyczy - bambo 
lobuzie, bambo mu szmata zatyka buzie, pierdoli wszystko i pije codzien,bo jest skurwysyn, skurwiel i zlodziej, 
zgwalcil juz wszystkie swoje sasiadki, wszystkie te corki i ich matki, a gdy mu tego nie wystarczylo, jebal co zlapal
 co tylko bylo, gdzies na poboczu stal stary klasztor pare zakonnic i stary pastor.......

Nie zen sie w wojsku moj mily kolego, ty siedzisz z plecakiem a ona z kolega!!!

Jedz g�wno, miliardy much nie mog� si� myli� !!!

Wiagra nie ma nic do rzeczy, kiedy ***** ledwie skrzeczy. Zatem �ycze Ci wzajemnie bys poruchal se przyjemnie przez
 karnawalu okres caly, tak by jaja Cie bolaly.

Przyszed� facet do burdelu.Walil ca�a noc..............,ale nikt mu nie otworzyl. 

Je�li �a�cuch masz na klacie laska szybko �ci�ga gacie. Ka�da laska p�ka z dumy gdy j� bzykasz w dresach Pumy i z 
u�miechem ssie kutasa gdy masz buty Adidasa!

�ycie jest jak szachy... albo posuwasz Kr�low� albo bijesz konia...

UWAGA!!! Pocz�tek Twojego numeru zostanie zmnieniony na 0609, poniewa� u�ywasz swojego aparatu wy��cznie do samych 
spro�nych rzeczy!!!

** * *** ***** ** ** ** * *** ******* ** ** ** *** *** *** * ** **** *** * *** **** Co??? Nie wiesz co si� sta�o? 
Telefon Ci �nie�y!!!

Od Operatora Sieci: Limit Twoich darmowych minut zosta� przekazany na cel charytatywny. DZI�KUJEMY!

!!!WA�NA WIADOMO��!!! W�a�nie wygra�e�(a�) wyjazd na zimowe GEY&LESBIAN-PARTY w Berlinie!!! Je�eli nie b�dziesz m�g�(a)
 przyjecha�... przyjad� do Ciebie!!!

Tw�j telefon kom�rkowy wykona� nieplanowan� operacj� w adresie: x00v8 w module: mobile.vxd Wci�nij CTRL+ALT+DEL aby 
zrestartowa� telefon!

Na to trzecie tysi�clecie wsad� g��boko swej kobiecie, potem d�ugo i rzetelnie milenijn� ssij patelnie!

To ja! Tw�j telefon kom�rkowy! Nie m�w do mnie bo Ci z mordy wali!!!

Pi�e� co� dzisiaj??? Nie??? Uwa�asz �e nie masz powodu??? To popatrz w lustro...

Najpierw jest twardy i suchy ale jak si� go w�o�y i wyci�gnie to staje si� mi�kki i mokry... Co to jest? No przecie� 
rogalik w mleku TY �WINTUCHU!!!

Co si� stanie kobiecie gdy spadnie z konia??? Rozbije sobie g�ow� o nocn� szafk�!

Jaka jest r�nica mi�dzy kobiecymi ustami a drzwiami od Trabanta? �adna! I to i to �eby zamkn�� trzeba porz�dnie
 trzasn��!!!

Jeste� wspania�y... przystojny... inteligentny.. masz �wietny styl... wspania�e cia�o... przepraszam!!! pomyli�am 
numer telefonu!!!

Wypij rano litr mleczka a b�dzie Ci sta� jak �wieczka, zjedz wieczorem bu�k� z makiem a rano wstaniesz z twardym 
ptakiem

W�a�nie aktywowa�e� us�ug� A to oznacza �e przy najbli�szym kontakcie z centrum obs�ugi nasz pracownik mo�e Ci co 
NAJwy�ej nakopa� do dupy!!!

Ostatnie badania firmy DUREX wykaza�y �e przeci�tny Polak uprawia sex �rednio 3x/tydzie�... I co pewnie jeste� ciekaw 
kto za Ciebie....

Nie jestem przystojny jak Brad Pitt, nie mam ty�eczka jak Mel Gibson, nie jestem szybki jak Jean-Cloude van Damme, 
nie jestem bogaty jak Bill Gates... ALE ZA TO LI�� JAK LESSIE!!!

Drogie BRAVO!!! Czy mog� ju� odetchn�� gdy ch�opak spu�ci mi si� do buzi??? Odp.: Je�eli jeste� pizd� to TAK!

Chcesz przeczyta� tego SMS-a to przewijaj... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... 
dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej...
 dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... dalej... widz� �e nie masz nic do roboty skoro masz czas bawi� si� kom�rk�!

Niewa�ne �e nie stoi... wa�ne �e chocia� wisi!!

Cze��! Jestem twoim nowym Sms-kiem!!! Masz mo�e jak�� PEPSI?

Wiem, �e b�dzie Ci ci�ko, ale wierz mi, �e i mnie jest ci�ko... Pisz� to bo kto� Ci to musi napisa�: �WI�TY MIKO�AJ 
NIE ISTNIEJE!!!

Chcesz by� kochany prawdziw� i szczer� mi�o�ci�??? TO KUP SOBIE PSA!!!

Message Error: Sms kt�ry zosta� do ciebie przes�any by� zbyt du�y aby wy�wietli� go na twoim ma�ym telefonie... Kup 
sobie wi�kszy!!!

Jak poznasz, �e zarazi�a� si� Chorob� W�ciek�ych Kr�w??? Much� kt�ra usi�dzie Ci na d... zabijesz ogonem!!!

Co ma 100 z�b�w i ukrywa monstrum??? Zamek b�yskawiczny w moich spodniach!!!

Wa�na informacja!!! Po kr�tkiej naradzie i obej�eniu Twojego zdjecia nasza komisja uzna�a, �e masz �eb jak ko�! Z tego
 powodu pragniemy poinformowa�, �e mo�esz sra� na ulicy!!!

W zwi�zku z nowelizacj� Kodeksu Pracy dotycz�c� przerwy na odpoczynek, Tw�j telefon kom�rkowy b�dziemy wy��cza� na 30
 minut co 4 godziny.

No i co si� gapisz??? SMS-ka dosta�e�! :-)))

Arabskie biuro podrozy"Hamas" poszukuje pilotow chetnych do lotow do Nowego Yorku i Waszyngtonu.Platne po powrocie.

Jesli jestes z kobiet� i ona ma rozchylone usta, rozpalone cia�o i dr�y- to spierdalaj! ona ma malari�!

Cze��, to ja twoja kom�rka.Dzwonie do Ciebie �eby� mnie wyci�gn�� z kieszeni. Ten smr�d ko�o Twoich jaj by� nie do 
wytrzymania...Chyba Ci zdech� ptak!!!

Budze sie rano, caly pokoj we krwi! co jest? mysle. zagladam pod lozko, a tam ranne pantofle!

Badania genetyczne wykaza�y �e kiedy kobieta i m�czyzna podczas stosunku si� �miej� to urodzi si� �adne i m�dre dziecko.
 Szkoda �e twoi rodzice tego nie wiedzieli... 

Badania wykaza�y �e na k�opoty z potencj� bardzo pomaga korze� �E�-SZE�... No tylko trzeba go dobrze przywi�za�!

Od: [WARNER BROS POLAND] W trakcie ostatniego stosunku musia�a� przypadkowo w��czy� telefon bo wszystko s�yszeli�my i
 chcemy zaproponowa� Ci udzia� w dubbingu filmu "JURASIC PARK III"

Ca�y dzie� my�l� tylko o tym jak wieczorem w swojej seksownej pi�amce po�o�ysz si� w ��ku i poczuj� na sobie Twoje
 d�onie i po�o�� si� na Tobie... TWOJA KO�DRA 

Wiadomosc od Twojego telefonu - MYJ CZESCIEJ RECE BO MAM ALERGIE NA POT!

Nie sciskaj mnie tak mocno - jestem tylko Twoim telefonem!

UWAGA - Twoj telefon zlapal wlasnie wirusa, ktory wykasowal Ci ksiazke telefoniczna!

Lzy nie sa oznaka slabosci lecz dowodem, ze nasze serce nie wyschlo i nie stalo sie pustynia.

Zdradzilam Cie o wschodzie slonca kochajac sie z jeziorem, w poludnie skradlam pocalunek lasu, w nocy dotykalam gwiazd,
 a teraz jestem Twoja!

Kiedy m�czyzna m�wi do kobiety �wi�stewka to jest to molestowanie seksualne, a kiedy kobieta m�wi �wi�stewka do 
m�czyzny to kosztuje 4,20 za minute + VAT!

Ci�ka praca mo�e przynie�� korzy�ci w przysz�o�ci, a lenistwo przynosi korzy�ci TERAZ...

Z�y sex jest lepszy ni� dobry dzie� w pracy!

Czy wiesz jak zrobi� g�upie dziecko??? Nie??? To zapytaj rodzic�w!!!

UWAGA!!! W Polsce rozprzestrzenia si� jedna z odmian Choroby W�ciek�ych Kr�w... FEMINIZM!

Dlaczego Bill Gates jest najbogatszym cz�owiekiem na �wiecie??? Poniewa� ZA B��DY SI� P�ACI !!!

Chc� p�j�� z Tob� do ��ka i sp�dzi� w rozgrzanej po�cieli kilka gor�cych dni i nocy... Ze mn� masz szans� spoci� si�
 w ��ku... - TWOJA GRYPA 

UWA�AJ!!! Wystarczy jedna kropelusia �eby zrobi� z Ciebie na ca�e �ycie TATUSIA!!!

My�l� o tobie codziennie! Chcia�bym Ci� mie� codziennie! Nie mog� bez Ciebie �y�!!! Brakuje mi Ciebie... MOJA
 MA�A................WYP�ATO!!! 

SZKO�A POCZEKA... A M�ODO�� UCIEKA!!!

Cze��! Mam pro�b�... Przy�lij mi swoje zdj�cie... Bo moja mama nie wierzy w UFO!!!

Slonko swieci ptaszek kwili moze bysmy cos wypili?

Wzielam go do reki, co za widok, sama slodycz. Delikatnie dotknelam jezykiem, zaczelam ssac. Nagle jak nie prysnie!!!
 Ciekawe czy pomidor latwo sie spiera? 

Kilka dni, czas nie kr�tki nie pili�my razem w�dki, wez butelke no i w droge bo doczekac sie nie moge, a ze czekam tu 
z przymusu przywiez krate spirytusu.

spenetruj wej�cie.Powoli bez po�piechu...Siegnij palcem jak najdalej, jak najglebiej!gdy poczujesz op�r przerwij na
 chwile.Daj odpoczac materii,kt�rej dotykasz.Juz wiesz od czedo zaczac...Wyprostuj palce i jednym ruchem rozerwij 
kleista przeszkode!!Trudno musisz byc brutalny.Uzyj sily!Pokonaj op�r!Serce wali Ci jak oszalale,masz miekkie nogi,
trzesa ci sie rece...BRAWO!!! Rozerwale� koperte z rachunkiem za telefon!!!!

Slonce �wieci ptaszek �piewa a mnie w chacie krew zalewa 

Kobieta powinna traktowa� faceta jak psa! Dobrze nakarmi�, nie dra�ni� i wypuszcza� na wiecz�r

Za 7...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin