Projekt 4 - Temat 3.pdf

(133 KB) Pobierz
1. Dane
l

3.6 m
b 1

320 mm
t 1

8mm
b 2

260 mm
t 2

8mm
b 3

300 mm
t 3

6mm
h

308 mm
e

154mm
Stal St 3
f d

215
MPa
Przekrój słupa "a"
E

205 GPa
μ

1
G 80 GPa

μ ω

1
2. Sprawdzenie klasy przekroju
215
f d
ε

1
a) dla środnika
b) dla górnego pasa
b 3
t 3
0.5 b 1
0.5 t 3
>
50
42 ε
42
>
19.625
14 ε
14
t 1
Przekrój w klasie IV
Przekrój w klasie IV
Cały przekrój znajduje się w klasie IV
855980746.045.png 855980746.046.png 855980746.047.png 855980746.048.png 855980746.001.png 855980746.002.png 855980746.003.png 855980746.004.png 855980746.005.png 855980746.006.png 855980746.007.png 855980746.008.png 855980746.009.png 855980746.010.png
 
3. Obliczanie wielkości geometrycznych
a) pole przekroju
10 3
mm 2
A 1 t 1

b 2 t 2
b 3 t 3
6.44
b) środek ciężkości
b 3
2
t 2
2
b 1 t 1
h
0.5 t 2
b 3 t 3
t 2
t 2 b 2
y s2

169.478 mm
A
b 3
2
y s

y s2
t 2
11.478 mm
c) Momenty bezwładności
3 b 1
2
3 t 3
3 b 2
t 1
t 1
2
b 3
t 2
b 3
2
t 2
2
y 2
I x

t 1 b 1
e
y s
b 3 t 3
t 2 b 2
y s
12
12
12
10 4
cm 4
I x
1.198
3
3
3
t 1 b 1
b 3 t 3
t 2 b 2
10 3
cm 4
I y

3.357
12
12
12
d) promień bezwładności
I x
A
I y
A
i x

13.641 cm
i y

7.22 cm
4. Obliczanie nośności obliczeniowej
Dobieram współczynnik podparcia
K

2.2
0.8 1
3
Obliczanie smukłości względnej
f d

215 MPa
b 3
t 3
f d
215 MPa
K
56
λ p

2.679
Dobór współczynnika niestateczności miejscowej z tab. 9
1.6
φ p

0.8 λ p
0.165
855980746.011.png 855980746.012.png 855980746.013.png 855980746.014.png 855980746.015.png 855980746.016.png 855980746.017.png 855980746.018.png 855980746.019.png 855980746.020.png 855980746.021.png 855980746.022.png 855980746.023.png 855980746.024.png 855980746.025.png
Współczynik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju
ψ p

Nośność obliczeniowa przekroju wynosi:
N RC

ψ  f d
N RC
228.965 kN
5. Obliczanie smukłości przy wyboczeniu giętnym
μ x

1
μ y

1
μ x l
μ y l
λ x

26.39
λ y

49.863
i x
i y
6. Obliczenie smukłości porównawczej
f d

215
215
f d
λ p

84
84
7. Obliczenie smukłości względnej
λ x
λ p
λ y
λ p
λ x_

ψ
0.128
λ y_

ψ
0.241
z tablicy 11 odczytano współczynnik ϕ
φ x

0.999
φ y

0.973
Dobór współczynnika ϕ z warunku:
0.973
φ min φ x φ y


8. Sprawdzenie stateczności
N 1

φ y N RC
222.783 kN
9. Sprawdzenie wyboczenia giętno skrętnego
3 b 1
3
3 b 2
3
t 1
t 1 b 1
t 2
t 2 b 2
10 3
cm 4
10 3
cm 4
I 1

2.186
I 2

1.173
12
12
12
12
I 1 I h 2
1
3
3
3
13.083 cm 4
I T

2b 1
t 1
b 3 t 3
10 5
cm 6
I ω

7.241
I 1
I 2
2
2
2
i s

i x
i y
y s
15.477 cm
855980746.026.png 855980746.027.png 855980746.028.png 855980746.029.png 855980746.030.png 855980746.031.png 855980746.032.png 855980746.033.png
 
a) Obliczenie siły krytyczne wyboczenia giętnego względem osi y i wyboczenia skrętnego
wg wzorów Z1-4 i Z1-5
π 2  I y
π 2  I ω
1
10 3
10 3
N y

5.241
kN
N z

GI T
5.156
kN
  2
2
  2
μ y l
i s
μ ω l
10 4
N y
N z
1.04
kN
b) Obliczenie siły krytycznej wyboczenia giętno-skrętnego wg wzoru Z1-6
2
y s
2
N y
N z
N y
N z
4N y
N z
1
μ
2
i s
10 3
N cr

4.837
kN
2
y s
21 μ
2
i s
c) Obliczenie smukłości względnej przy wyboczeniu giętno-skrętnym wg wzoru 34
N RC
N cr
λ_

1.15
0.25
Z tablicy 11 wg. krzywej c odczytano:
φ s

0.983
d) Obliczenie nośności obliczeniowej rozpatrywanego pasa z uwzględnieniem
wyboczenia giętno-skrętnego
N 2

φ s N RC
225.073 kN
Nośnośc ta jest mniejsza od nośności obliczeniowej z uwzględnieniem wyboczenia giętnego o:
N 2
N 1
10 % 1.028 %
N 1
855980746.034.png 855980746.035.png 855980746.036.png 855980746.037.png 855980746.038.png 855980746.039.png 855980746.040.png 855980746.041.png 855980746.042.png
 
855980746.043.png
 
855980746.044.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin