pm_odpowiedzi_egzamin_.pdf

(1116 KB) Pobierz
PM odpowiedzi
1. Określenie etapów realizacji zadania konstrukcyjnego.
2. Etapy realizacji zadania projektowego.
3. Rodzaje modeli stosowanych w procesach projektowo-konstrukcyjnych.
855881651.003.png
Model – jest uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistego obiektu i posiada tylko niektóre
cechy obiektu – najistotniejsze ze względu na konkretny cel modelowania, np. cechy
geometryczne (model geometryczny), ruch elementów (model kinematyczny) lub inne cechy.
Modele stosowane w procesach projektowo – konstrukcyjnych:
·
Model fizyczny – atrybuty obiektu są przedstawione przez wielkości fizyczne
(napięcie, położenie) – np. model w tunelu aerodynamicznym
·
Model matematyczny – obiekt i jego atrybuty są przedstawiane przez zmienne
matematyczne, natomiast ich działanie przez funkcje matematyczne. Model
matematyczny bada zależności zmiennych wyjściowych od zmiennych
wejściowych. Za zmienne wyjściowe przyjmowane są takie wielkości fizyczne,
których otrzymywanie jest celem działania układu. Pozostałe wielkości mogą
być uznawane za wejściowe. W maszynach i innego rodzaju układach
mechanicznych zmiennymi są na przykład: siły i momenty obciążeń,
naprężenia i odkształcenia elementów, parametry geometryczne i
materiałowe, nazwy elementów, rodzaje więzów i wiele innych.
·
Kinematyczny – określa ruch poszczególnych elementów
·
Geometryczny – określa cechy geometryczne obiektu.
4. Zdefiniować pojęcia mechanizmu i maszyny.
Maszyna – urządzenie zawierające mechanizm lub zestaw mechanizmów
Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu
spełniających określone zadania, jak np przenoszenie ruchu.
5. Rodzaje przekładni cięgnowych, ich wady i zalety.
Przekładnie cięgnowe – przekładnie mechaniczne składające się z 2 rozsuniętych kół i
opasującego je podatnego cięgna. W zależności od rodzaju cięgna wyróżniamy:
·
Przekładnie pasowe – z pasem płaskim, klinowym, okrągłym lub zębatym
·
Łańcuchowe – z łańcuchem płytkowym lub zębatym
Zalety przekładni cięgnowych :
o Możliwość przenoszenia dużych mocy (do 1500kW – pasowe, do 3500kW –
łańcuchowe)
855881651.004.png
o Praca przy różnych prędkościach cięgna (do 50m/s w przekładniach pasowych i do
15m/s lub więcej w łańcuchowych
o Duże rozstawienia osi kół (do 15m w pasowych, do 8m w łańcuchowych) przy
wymaganej małej dokładności rozstawienia w porównaniu z przekładniami zębatymi
Przekł cięgnowe stosowane są dość szeroko do przenoszenia napędu w bardzo różnych
urządzeniach, co wynika z podanych zalet.
Zalety przekładni pasowych :
·
Występowanie poślizgu pasa w przypadku chwilowych przeciążeń, co zabezpiecza
przed zniszczeniem zarówno przekładni, jak i innych elementów urządzenia (np.
silnika elektrycznego)
·
Możliwość tłumienia drgań i uderzeń
·
Stosunkowo duża dowolność rozstawienia kół pasowych i osi wałów,
·
Możliwość przekazywania ruchu na duże odległości (do 15m – pasy płaskie)
·
Możliwość przekazywania ruchu na kilka kół, a w przypadku pasów klinowych –
także przy pionowych osiach kół
·
Możliwość wyłączenia napędu i zmiany kierunku ruchu obrotowego (przy pasach
płaskich)
·
Możliwość uzyskania zmiennych przełożeń, zarówno skokowo (koła stopniowe), jak i
w sposób płynny (wariatory)
·
Cicha i płynna praca
Prosta i tania konstrukcja przekładni, łatwa obsługa
a) pasowe
ZALETY:
- cichobieżność
- płynność ruchu;
- zdolność do łagodzenia zmian obciążenia;
- dowolność rozstawu kół i ustawienia osi wałów;
- możliwość uzyskania zmiennych przełożeń poprzez koła schodkowe;
- wymagana mała dokładność rozstawienia kół;
- tłumienie drgań;
- prosta i tania konstrukcja;
- prosta obsługa, bez smarowania
Wady przekładni pasowych :
·
·
Wahania wartości przełożenia wskutek poślizgu
·
Wymagane napięcie pasa, co powoduje duże naciski na wały i łożyska
·
Powstawanie trwałych odkształceń w pasach (wyciągnięcia pasów), co powoduje
konieczność regulacji napięcia pasa oraz przyspiesza jego zużycie
·
Wrażliwość większości materiałów pasów na wpływ różnych czynników, np. smarów,
chemikaliów, wilgotności
Duże wymiary przekładni w porównaniu z przekładniami zębatymi
WADY:
- dość duże wymiary;
- duże naciski na wały i łożyska;
- zmienność przełożenia z powodów poślizgów;
- wyciąganie się pasa wymaga regulacji;
- wrażliwość pasa na chemiczne oddziaływanie ośrodka, jego temperatury i wilgotności;
- wrażliwość pasa na smary;
·
- sprawność nieco mniejsza, niż przekładni zębatych i łańcuchowych.
Zalety przekładni łańcuchowych :
b) łańcuchowe
ZALETY:
- pracuje bez poślizgu;
- zachowuje stałe przełożenie;
- łagodzi gwałtowne szarpnięcia i uderzenia;
- większa sprawność, niż pasowej.
- Możliwość przekazywania ruchu na duże odległości
- możliwość przekazywania ruchu na kilka odbiorczych wałków
- stałe przełożenie
- możliwość przekazywania dużych sił obwodowych przy mniejszym obciążeniu łożysk i
wałów niż w przypadku przekładni pasowych
Wady przekładni łańcuchowych :
·
Nierównomierność ruchu spowodowaną osiadaniem łańcucha na wieloboku
·
Głośna praca
·
Nieprawidłowa współpraca wyciągniętego łańcucha z zazębieniem kół
·
Konieczność smarowania ze względu na zużywanie się przegubów
·
Wykluczenie możliwości cyklicznych zmian kierunku ruchu ze względu na
szarpnięcia przy gwałtownym napinaniu luźnego cięgna
·
Większy koszt
WADY:
- nierównomierność ruchu;
- głośna praca spowodowana osiadaniem łańcucha na kołach
- konieczność smarowania.
·
6. Rzeczywiste przełożenie przekładni pasowej.
Przełożenie przekładni – nominalne przełożenie równe stosunkowi średnic skutecznych
biernego i czynnego koła rowkowego
Przełożenie rzeczywiste przekładni pasowej – jest to przełożenie zmniejszone o poślizg
jakiemu ulega pas na kołach pasowych. Poślizg jest funkcją obciążenia, naciągu wstępnego
pasa oraz stopnia jego zużycia
n
2
v
D
D
1
, gdzie e - miara poślizgu sprężystego
i
c
c
b
b
=
=
=
(
)
n
D
2
v
D
1
-
e
b
c
b
c
7. Zdefiniować pojęcia poślizgu sprężystego i współczynnika napędu.
Poślizg sprężysty – jest to poślizg spowodowany zmiennością wydłużeń pasa. Wyraża się on
stosunkiem różnicy prędkości obu cięgien, do prędkości cięgna czynnego
D
×
n
v
-
v
e
=
1
-
2
2
×
100
%
e
=
c
b
D
×
n
v
,
c
1
1
855881651.005.png
 
Współczynnik napędu – jest stosowany do sprawdzania stopnia wykorzystania zdolności
F
u
j
=
£
j
gr
F
+
F
napędowej
, gr =0,4-0,6 dla pasów płaskich, F u – napięcie użyteczne
1
2
F u =F 1 -F 2
8. Dla jakiego stosunku napięcia w cięgnie czynnym i cięgnie biernym moc
przenoszona przez przekładnię jest największa z możliwych.
F
ma
1
=
e
?????????????????
F
2
9. Konstrukcja łańcucha sworzniowego, tulejkowego i rolkowego oraz materiały
stosowane na łańcuchy.
Do wyrobu łańcuchów stosuje się stale konstrukcyjne węglowe 55 lub 65 albo stopowe
40H, 45H, 35HM hartowane i odpuszczane do 38-49HRC.
Sworznie są wykonywane ze stali do nawęglania 10, 15 lub stopowych 15H, 15HM
utwardzanych do 50-62HRC.
Do wyrobu tulejek i rolek stosuje się stale 10, 15 nawęglane i utwardzane do 48-60HRC.
10. Wyjaśnić zjawisko pulsowania przełożenia przekładni łańcuchowej.
Pulsowanie przełożenia przekładni łańcuchowej – łańcuch osiada na wieloboku koła
łańcuchowego, wskutek czego jego prędkość wzdłużna między kołami podlega
chwilowym zmianom, a w kierunku poprzecznym do łańcucha pojawia się ruch
855881651.001.png 855881651.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin