Moja kuchnia nowe przepisy na zupy i obiady jednodaniowe.txt

(38 KB) Pobierz
MOJA KUCHNIA
NOWE PRZEPISY NA ZUPY I OBIADY JEDNODANIOWE
Po�ywne i delikat
W�oski smako�yk:
Sk�adniki na 4 porcie:
-1 litr mocnego (niezbyt t�ustego) roso�u
- 50 g mas�a
- 4 Kromki bm�ego cYlleba
- 50 g startego parmezana
- 4 jajka
Spos�b przyrz�dzania:
1. Przygotowa� ros�, ewentualnie u�y� bulionu w kostce lub w proszku.
2. Mas�o roztopi� na patelni i usma�y� na nim chleb z obu stron na z�oty kolor.
3. Kromki posypa� niewielk� ilo�ci� parmezana i po�o�y� na rozgrzanym g��bokim 
talerzu.
Zupa Pavese
4. Na ka�dej ostro�nie po�o�y� jajko tak, aby ��tko ?
zosta�o ca�e, posypa� tes�ka. seta.
5. Dola� gor�cy ros�.
Uwaga: Aby rozgrza� g��boki talerz, najlepiej w�otyfl
go na kilka minut do niezbyt rozgrzanego piekarnika.1
Jedna porcja zawiera oko�o 17 g bia�ka, 21 g t�uszczu, 20 g w�glowodan�w = 1477 
kJ = 353 kcal.
W�oska zupa chlebowa
SVAadrAV.\ tv� u ?????.
- 200 g bia�ego chleba z poprzedniego dnia
- 500 g pomidor�w
- 2 z�bki czosnku
- 1 cebula
� 8 �y�ek oliwy z oliwek
- 1 �y�eczk� soli
- �wie�o zmielony pieprz
- 2 �y�ki �wie�ej, posiekanej (lub 1 �y�k� wysuszonej) bazylii
- � str�czek chili
- 1 litr roso�u
- starty parmezan do posypania Spos�b przyrz�dzania:
?. Chteb pokroi� vn ?????? vf\a\�>os\ke.
2. Pomidory umy�, po�wiartowa� i wyci�� gniazda nasienne.
3. Z�bki czosnku i cebul� obra� z �upiny, drobno posieka�.
4. Oliw� z oliwek rozgrza� w du�ym garnku, na niej zeszkli� cebul� i czosnek, 
potem doda� przygotowane pomidory.
5. Doprawi� �wie�o zmielonym pieprzem, sol� i bazyli�, doda� str�czek chili, 
zala� roso�em, gotowa� dziesi�� do pi�tnastu minut na ma�ym ogniu.
6. Chleb pokrojony w kostk� doda� do zupy, dobrze zamiesza� i gotowa� jeszcze 
dziesi�� minut na ma�ym ogniu, podawa� posypan� parmezanem.
Ca�a porcja zawiera (bez sera) titofco 24 g bia�ka, 101 g t�uszczu, 171 g 
w�glowodan�w = 6467 kJ = 1545 kcal.

?????    ??? :     : ?
NOWE PRZEPISY NA ZUPY I OBIADY JEDNODANIOWE
Wiosk� zup� chlebow� i Zup�
przedstawiamy Pa�stwu na stronie............
Pavese
Dla wszystkich, kt�rzy lubi� smacznie zje��, godne polecenia s�: holenderska 
zupa grochowa i w�gierska zupa fasolowa.
Przepisy na stronach...................................................
Zupa z ciastem m�cznym
wed�ug starego przepisu na stronach ........................
Dla wszystkich wielbicieli klusek adresujemy przepisy na jednodaniow� potraw� z 
ciel�ciny z kluskami i warzywn� zup� z makaronem jajecznym
na stronach..................................................................
Bardzo smaczna i zdrowa zupa cebulowa. Przepis na stronach 
....................................................
Potrawa jednodaniow� z ryb i makaronu oraz pikantna zupa rybna na stronach .....
Syc�ce potrawy jednodaniowe:
gulasz z marchewk�, potrawa z bia�ej kapusty.
Przepisy znajd� Pa�stwo na stronach...........................
Niespodzianka dla rodziny: zupa pomidorowa
i wy�mienita zupa og�rkowa. Przepisy na stronach ...
Dla smakoszy stodka potrawa m�czna: mi�so jagni�ce w pomidorach. Przepis na 
stronach.........
Co� specjalnego dla Pa�stwa: przepisy na zup� bananow� z curry i fryzyjsk� zup� 
gruszkow� na stronach
Suflet z kurczaka i kie�basy
proponujemy na stronach...........................
Bogate w witaminy przysmaki: potraw� jednodaniow� z marchewki i szczypiorku oraz 
skandynawsk� zup� jarzynow� proponujemy na stronach.............................
Czy znaj� Pa�stwo ju� przepis na zup� z avocado z kluskami z grysiku?
Do wypr�bowania na stronach ...................................
Jako przystawk� do �wi�tecznego obiadu podajemy zup� pieczarkow� i zup�-krem z 
sera chester.
Przepisy na stronach...................................................
Chili eon carne przedstawiamy na stronie...............
4/5
6/7
8/9
10/11
12/13
14/15
16/17
18/19
20/21
22/23
24/25
26/27
28/29 30
t&ji�w zabieramy si� do jedzenia ! cHiekiedy zdarza si�, gdy czas pozwoli, �e 
siadamy da sto�u nie tylko po ta, aby zaspokoi� g��d, ale r�wnie� za�y� 
prawdziwej przyjemno�ci - wtedy do �ask powraca/� bardzie)' pracoch�onne 
potrawy, w tym r�wnie� zupy lubimy je wszyscy, czy to lekkie i wyrafinowane jako 
przygrywk� do wytwornego menu, czy syc�ce wed�ug starych przepis�w - nikt nie 
chce z nich rezygnowa� �-Gekiedy zupa, wzbogacona ka-wdkiem chleba i 
bukietemjarzyn, mo�e zaspokoi� niewielki
cjje�li apetyt jest wi�kszy, zup� mo�emy mdym nak�adem sif przekszta�ci� w 
potraw� jednodaniow�. Potrawy te, od czasu odkrycia kuchni regionalnych i 
narodowych, nie schodz� ze szczytu list kulinarnych przeboj�w. Poniewa� po 
odgrzaniu s� jeszcze smaczniejsze, op�aca si� po�wi�ci� troch� wi�cej czasu na 
ich przygotowanie, nawet w domowych kuchniach.
j�waga .? cz�ste potrawy jednodaniowe �atwo przypalaj� si� przy podgrzewaniu, 
dlatego najlepij u�ywa� w takim przypadku kuchenki mikrofalowej I �dgrzewa� 
nale�y je partiami, nie zapominaj�cjednocze�nie o ostro�nym przemieszaniu mnij 
wi�cej w po�owie czasu, aby umo�liwi� r�wnomierne rozchodzenie si� ciep�a.
<?k pewno�ci� jednak, co i Pa�stwo ch�tnie przyznacie, zupy i potrawy 
jednodaniowe przygotowane wed�ug naszych przepis�w, ka�dy ch�tnie spa�aszujel
?. zatem - m�j lektury i... smacznego
�yczy (Redakcja
OZ - Druck und Verlags - GmbH, R�merstrasse 90, D-7888 Rheinfelden. Wydawca: H. 
+ E. Medweth.
Printed in Germany, � Copyright 1992.
wydawca wersji polskiej: Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Us�ugowe
ODO�DDnDSO
ul. Czarnieckiego 1, 50-950 Wroctaw 2, skr. poczt. 608, tel. 55-11 -05, fax 55-
42-25.
Redaktor Naczelny: Helena Leszczyszyn, Sekretarz Redakcji: �ucja Wo�, Redaktor 
Techniczny: Ewa Nyczowska,
T�umaczenie: Grzegorz Krajewski, Sk�ad tekst�w: Alicja Ebertowicz.
Strona tytu�owa: Potrawa jednodaniow� z ciel�ciny i makaronu - przepis na str. 9
Nikt nie pozostanie g�odny!
W�gierska zupa fasolowa
Sk�adniki na 4 (syc�ce) porcje:
- 500 g w�dzonej golonki
- 150 g jarzyn na zup�
- ma�a puszka bia�ej fasoli
- 200 g pieprzowego kolbasz (w�gierska kie�basa)
- 1 ma�a cebula
- 1 z�bek czosnku
- 1 �y�ka smalcu
- 50 g m�ki
- 1 �y�ka sproszkowanej, s�odkiej papryki
- 1 jajko
- 200 g kwa�nej �mietany
- 1 �y�ka posiekanej zielonej pietruszki
Spos�b przyrz�dzania:
1. Przygotowa� jarzyny na zup�, kolbasz pokroi� w cienkie plasterki.
2. Do garnka wla� fasol� z puszki wraz z ciecz�, doda�
jarzyny, kie�bas�, golonk�, zagotowa�, zala� niewielk� ilo�ci� wody.
3. Cebul� i czosnek obra� z �upiny, nast�pnie drobno pokroi�.
4. Smalec roztopi� na patelni, doda� m�k�, lekko podsma�y�, dorzuci� cebul� i 
czosnek, posypa� papryk�.
5. Golonk� wyj�� z zupy, zawarto�� patelni wyla� na fasol� i jeszcze chwil� 
gotowa�.
6. Z resztki m�ki i jajka zagnie�� ciasto, palcami rozerwa� na ma�e kawa�ki i 
doda� do zupy.
7. Z golonki wyj�� ko��, mi�so pokroi� w niewielkie kawa�ki i doda� do zupy.
8. Pola� kwa�n� �mietan� i posypa� zielon� pietruszk� (ewentualnie papryk� 
pokrojon� w kostk�).
Jedna porcja zawiera oko�o 27 g bia�ka, 36 g t�uszczu, 22 g w�glowodan�w = 2135 
kj = 510 kcal.

"???
**_"??<
�.;;#'
4
Molenderska zupa
kladniki na 4 porcje:
100 g suchego, zielonego grochu
2 n�ki wieprzowe 1 �y�eczka soli
3 pory
100 g selera kilka li�ci selera
4 ziemniaki
200 g kie�basy wieprzowej
pos�b przyrz�dzania:                4
1. Groch namoczy� i pozostawi� na noc, by zmi�k�.
2. N�ki wieprzowe umy�, w�o�y� do grochu i dola� tyle
grochowa
wody, by wszystko zosta�o zalane.
3. Doda� s�l, gotowa� na niewielkim ogniu oko�o trzech godzin, niekiedy 
mieszaj�c.
4. Przygotowa� pory, pokroi� w kr��ki, dok�adnie umy� i pozostawi� do 
wyschni�cia.
5. Seler i ziemniaki obra� z �upiny, pokroi� w ma�� kostk�.
6. Kie�bas� pokroi� w plasterki i doda� do zupy oko�o 10 minut przed ko�cem 
gotowania.
7. N�ki wyj�� z zupy, odj�� ko�ci, pokroi� w niewielkie kawa�ki i doda� je z 
powrotem do zupy.
Jedna porcja zawiera oko�o 19 g bia�ka, 20 g t�uszczu, 28 g w�glowodan�w = 1637 
kj = 391 kcal.
Zupa z ciastem m�cznym
Sk�adniki na 4 porcje: 300 g mi�sa na zup�, 4 ko�ci wo�owe ze szpikiem, 1 p�czek 
jarzyn na zup�, s�l, p� �y�ki pieprzu ziarnistego, p� cebuli, �wie�o zmielony 
czarny pieprz, szczypta zmielonej ga�ki muszkato�owej, 3 ��tka, 4 �y�ki m�ki, 1 
�y�eczka mas�a, 50 g startego sera, 2 �y�ki pokrojonego pora, 3 bia�ka, t�uszcz 
i m�ka do formy, 1 �y�ka posiekanej zielonej pietruszki do posypania.
*SJF

s%
\
-???  *
^0
>os�b przyrz�dzania:
. Mi�so na zup� i ko�ci umy� dok�adnie w bie��cej
zimnej wodzie, w�o�y� do sporego garnka i zala�
1/2 litra wody. !. Warzywa na zup� umy� i przygotowa�, cebul� obra�
z �upiny, drobno pokroi� i, wraz z ziarnami pieprzu
i sol� doda� do zupy.
9. Nast�pnie po�o�y� na niej ciasto na grubo�� palca
i wyr�wna�. 10. Piec na z�oty kolor w piekarniku w temperaturze 200 stopni oko�o 
15-20 minut.
i. Zagotowa� i gotowa� oko�o dw�ch godzin, usuwaj�c
ci�gle szumowiny specjaln� �y�k�, t. Mi�so wyj�� i pokroi� w kostk�, zostawi� na 
boku.
Wywar przecedzi�, jak zwykle, przez sitko przed dalsz� obr�bk�.
Wla� go powt�rnie do garnka, doda� mi�so pokrojone w kostk�, doprawi� sol� 
pieprzem i ga�k� muszkato�ow�.
Przygotowanie ciasta: ��tka zmiesza� z m�k� mi�kkim mas�em, startym serem i 
pokrojonym porem. Bia�ka z dodatkiem soli ubi� na sztywn� pian� i do�o�y� do 
ciasta.
3. Po��wk� blachy wysmarowa� mas�em lub margaryn� opr�szy� m�k�.
?
11. Odci�� brzegi ciasta, na ciasto po�o�y� �cierk� kuchenn� i odwr�ci�, by 
ciasto opad�o na �cierk�.
'
12. Ciasto pokroi� w regularne romby, kawa�ki wrzuci� do zupy.
�adnie wygl�da r�wnie�, je�li z pomoc� foremek z ciasta wyci�te zostan� r�ne 
kszta�ty. 13. Zup� kr�tko gotowa� i podawa� na gor�co, przystrojon� �wie�o 
posiekan� zielon� pietruszk�.
Jedna porcja zawiera oko�o 27 g bia�ka, 12 g t�uszczu, 17 g w�glowodan�w = 1266 
kj = 303 kcal.
7...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin