strategie-free-marketingu.pdf

(493 KB) Pobierz
399750625 UNPDF
399750625.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Smoleń
rok 2010
Data: 7.04.2010
Tytuł: Strategie FREE MARKETINGU – fragment utworu
Autor: Andrzej Smoleń
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399750625.002.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORA . .......................................................5
Co da Twojej firmie „Free Marketing”? . ...............................7
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ . ................................ 10
Plan Marketingowy . ........................................................... 10
Zastosowanie marketingu . ................................................. 12
Segmentacja rynku . ............................................................ 15
Monitorowanie bazy klientów ........................................... 18
Konkurencja i potrzeba jej badania ................................... 22
Mechanizmy kontaktu klientów z firmą . ............................ 24
Obsługa klienta .................................................................. 31
Szukanie niszy rynkowej . .................................................. 36
Twoje środowisko i możliwości . ......................................... 37
MARKETING POZASIECIOWY . ........................ 39
Telemarketing . .................................................................. 39
Tworzenie materiałów reklamowych . ................................ 41
Targi . .................................................................................. 47
Wymiana marketingowa . ................................................... 51
Ogłoszenia w prasie . ........................................................... 52
Darmowe próbki . ................................................................ 54
MARKETING NIESTANDARDOWY ................. 56
Promuj się przez udzielanie wywiadów . ............................. 56
Przekaz ustny — jak go wykorzystać? . ................................ 59
Wartość dodana . ................................................................ 61
Marketing zapachowy . ...................................................... 64
MARKETING W INTERNECIE ......................... 67
Możliwości i ograniczenia Internetu . ................................. 67
Forum internetowe . ........................................................... 72
Blog — co to jest? . .............................................................. 77
Marketing wirusowy . ......................................................... 93
Darmowe ogłoszenie w Internecie . ................................... 96
Katalogi internetowe . ........................................................ 101
Aukcje — platformy handlowe . ........................................ 103
Serwisy skojarzeniowe . .................................................... 109
Napisz artykuł . ................................................................. 114
Google i jego darmowe narzędzia . ................................... 118
Twoja strona www . ........................................................... 133
Pozycjonowanie . ............................................................... 137
Autoresponder — darmowy pracownik . .......................... 142
NARZĘDZIA I PROGRAMY ............................ 146
Darmowe programy . ........................................................ 146
CECHY PRZEDSIĘBIORCY . ............................ 158
Zarządzanie sobą w czasie . ............................................... 158
Kreatywność . .................................................................... 162
Motywacja . ....................................................................... 165
Asertywność . .................................................................... 169
Cierpliwość . ....................................................................... 172
CZY CHCESZ OSIĄGNĄĆ SUKCES? . ................ 179
STRATEGIE FREE MARKETINGU — darmowy fragment — kliknij po więcej
Marketing pozasieciowy
Marketing pozasieciowy
Telemarketing
Drugą ważną rzeczą, na jaką powinieneś zwrócić uwagę,
jest komunikacja za pomocą telefonu (zarówno odbiera-
nie telefonów, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawa-
ne przez klientów, jak również komunikacja na zewnątrz).
Nawiązywanie kontaktu na zewnątrz jest o tyle trudne, że
to Ty musisz być dobrze przygotowany do rozmowy, abyś
nie został od razu zbyty. Ja kiedyś, gdy zaczynałem dzwo-
nić do klientów, miałem zapisane trzy warianty rozmów.
Zawsze je kładłem w takim miejscu, abym mógł szybko na
nie zerknąć w razie potrzeby. Oczywiście zanim zacząłem
z nich korzystać, czytałem je w taki sposób, aby wypowia-
danie słów w nich zawartych wychodziło jak najnatural-
niej. Napisanie scenariusza rozmowy daje gwarancję, że
użyjemy różnych słów, a do nas będzie należała ocena,
które najlepiej działają. Zwróćcie uwagę na sprzedawców,
którzy do Was dzwonią, np. z ofertą na korzystanie
5
399750625.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin