PLAN - ROZCIAGANIE.pdf

(257 KB) Pobierz
PLAN - ROZCI¤GANIE
ROZCIĄGANIE
Jeste ś z Wrocławia lub okolic?
Przyjdź do największego Centrum Fitness i Kulturystyki Triceps !
Jesteśmy na ulicy Armii Krajowej 8C/2 , w budynku Centrum AB !
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 10 do
16.
Dostaniesz u nas : OdŜywki, suplementy, sprzęt fitness, kulturystyczny oraz akcesoria do sportów
walki! Sklep Stacjonarny gwarantuje jakość zakupionych towarów oraz bezproblemową obsługę i
zwroty towarów!
Wystawiamy rachunki i Faktury VAT!
Nie kupuj w sklepach mieszcz ą cych si ę w piwnicy !
U nas porozmawiasz o wszystkich aspektach treningu, diety i suplementacji na Ŝywo, oraz dostaniesz
programy treningowe, dietetyczne i suplementacyjne GRATIS !
Chcesz się z nami skontaktować?
Tel : 071 367 01 06
Tel Kom : 507 964 770
Gadugadu : 6603904
www.triceps.pl
7734000.005.png 7734000.006.png
Jednym z najwaŜniejszych czynników we wszelakich sportach i sztukach walki jest ogólnie
rozumiana GIBKOŚĆ. Jest wiele metod, które prowadzą do skutecznego rozwoju
elastyczności całego ciała. W tym programie przedstawię najwaŜniejsze aspekty treningu
ROZCIĄGANIA. Chyba nie muszę zapewniać o wszystkich plusach treningu elastyczności,
bo jeśli juŜ kupiłeś ten poradnik to pewnie wiesz, Ŝe rozciągnięcie rozwija bezpośrednio i
pośrednio : szybkość, siłę, zwrotność, elastyczność mięśni, definicję mięśni oraz ogólne
samopoczucie. Pamiętaj o zapoznaniu się z artykułami dotyczącymi rozciągania, koncentracji
oraz zakwasów po-treningowych zawartych w kompendium. Materiały te dadzą Ci wiedzę
potrzebną do świadomego i bezpiecznego treningu. Wychodzę z tego załoŜenia, Ŝe sam plan
nie jest odpowiednim rozwiązaniem, potrzebna jest teŜ wiedza, dzięki której będziesz
wiedział(a) jakie są ogólne zasady treningu.
Poni Ŝ ej przedstawiam plan treningowy, który opracowałem specjalnie dla Ciebie Allegrowiczu.
Chcesz jak najszybciej i bezpiecznie uzyska ć dobre rozci ą gniecie prowadz ą ce do szpagatu, wi ę c
nacisk poło Ŝ ony jest wła ś nie na bezpiecze ń stwo i efektywno ść . Program zawiera rozci ą ganie
dynamiczne, izometryczne i statyczne wi ę c wszystko co potrzebne do dobrego naci ą gu nóg. Wykonuj
ten plan 3 razy w tygodniu. Badania dowodz ą , Ŝ e cz ęś ciej nie ma sensu, a zbyt cz ę ste rozci ą ganie
prowadzi do przetrenowania ś ci ę gien. Pami ę taj : w treningu bardzo wa Ŝ na jest REGENERACJA.
7734000.007.png
1. ROZGRZEWKA
Przed przystąpieniem do ćwiczeń właściwych – rozciągających naleŜy dokładnie rozgrzać mięśnie!!!
Rozgrzewka jest kluczowym elementem we wszelakim treningu a szczególnie przy rozciąganiu. Tak więc
zabieramy się za rozgrzewkę:
- Stajesz w rozkroku, nogi mniej więcej na szerokość barków. Wykonujesz krąŜenia
biodrami w jedną i drugą stronę.
- Następnie złączasz stopy i kolana i wykonujesz krąŜenia kolanami, a na koniec
stawami skokowymi (palce i poduszki stopy dotykają podłogi i kręcimy stopami).
- Dla dobrego rozgrzania najlepiej pobiegać w miejscu przez około 3 minuty
wykonując naprzemiennie skip A i B (raz kolana wysoko a raz pięty dotykają
pośladków). Jednak nie ma tutaj sztywnej formy i biegać moŜesz jak tylko chcesz,
waŜne, Ŝeby trwało 3 minuty ciągłego poruszania.
- Teraz 3 minuty pajacyków. Jeszcze 20 przysiadów i rozgrzewka zrobiona.
2. ROZCI Ą GANIE
- Wykrok nogą ugiętą w kolanie (kolano ugięte pod kątem prostym) stopa nogi
prostej połoŜona prostopadle do podłoŜa (poduszką stopy dotykamy podłogi).
Trzymamy ok. 20 sekund.
- To samo druga noga. Powtarzamy 3 razy na kaŜdą nogę.
7734000.008.png
- To samo z tą róŜnicą, Ŝe noga prosta jest teraz skręcona i stopa opiera się na
wewnętrznej części.
- Teraz noga prosta opiera się na pięcie.
- 10 przysiadów (dogrzanie mięśni).
- stajesz w lekkim rozkroku, wyciągasz ręce do góry i robisz skłon w bok. WaŜne
jest, aby nie pochylać się do przodu ani do tyłu. Po kilkunastu sekundach robisz
skłon w drugą stronę, i tak kilka razy. Powinieneś poczuć jak rozciągają się mięśnie
z boku tułowia i od wewnętrznej strony ud.
- stajesz w szerokim rozkroku, pochylasz tułów do przodu opierając dłonie na
podłodze. Wyciągasz proste ręce jak najdalej do przodu i jednocześnie pchasz
biodra do tyłu. Zadbaj, aby plecy były proste (nie garb się!) Ćwiczenie to moŜna
trochę zmienić dodając pompki. Pozycja jak wyŜej, potem uginasz ramiona,
prostujesz jednocześnie wypychając biodra w tył. Wszystko oczywi ś cie bez
po ś piechu i bez szarpania, ani forsowania mi ęś ni. Efekty b ę d ą przychodzi ć
stopniowo, a po ś piech mo Ŝ e tylko doprowadzi ć do kontuzji
- Siądź na ziemi, złącz stopy razem, kolana na zewnątrz, dociskaj kolana w kierunku
podłogi. Powoli i stopniowo, coraz niŜej, wytrzymaj w najniŜszej pozycji 10
sekund, rozluźnij nogi i powtórz ćwiczenie 3x. (rysunek niŜej)
- 20 przysiadów (teraz trzeba przygotować mięśnie i ścięgna do naprawdę cięŜkiej
pracy).
- Przechodzimy to rozciągania dynamicznego: oprzyj rękę o stół lub krzesło i
wykonuj wymachy nogi na boki 20 razy, zmień nogę. (zdjęcie niŜej)
7734000.001.png
(MoŜe być o wiele niŜej, wszystko zaleŜy od osobistych
moŜliwości)!
- Teraz do przodu – 20 razy, zmiana nogi. Powtórz serię 3 razy. (zdjęcie niŜej)
(Nie musi być aŜ tak wysoko!!! )
- Rozluźniamy mięśnie wykonując skręty bioder (jak na początku).
- Przechodzimy do ćwiczenia prowadzącego do szpagatu bocznego, spokojnie
rozjeŜdŜasz nogi na boki, powoli i z umiarem. Nie chodzi tu o to, Ŝeby było jak
najszerzej bo to ćwiczenie izometryczne i polega na napinaniu mięśni. Więc jesteś
w rozkroku takim jak poniŜej (ale węziej!) i napinasz mięśnie tak jakbyś chciał(a)
zwęzić nogi (nogi pozostają w tej samej pozycji), czyli izometrycznie ściskasz uda
ale nie poruszając nogami. Jeśli czujesz mięśnie to dobrze, wytrzymaj tak 20
sekund.
- Teraz trzeba rozluźnić nogi. Najlepiej nadaje się do tego krąŜenie bioder. Przerwa
ta ma trwać 20 sekund.
- Teraz rozjeŜdŜasz nogi maksymalnie na bok (rysunek powyŜej).Kiedy juŜ
poczujesz maksymalny naciąg i wyraźny ból (ale nie za mocny!!!), siądź na tyłku i
7734000.002.png 7734000.003.png 7734000.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin