TRENING MIESNI BRZUCHA.pdf

(137 KB) Pobierz
TRENING MI¨ŠNI BRZUCHA
TRENING MI ĘŚ NI BRZUCHA
Artykuł ten kieruj ę do osób dla których najwa Ŝ niejszym celem
treningowym jest budowa płaskiego, dobrze umi ęś nionego i wyrze ź bionego
brzucha. Bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, Ŝ e wielu ludzi ć wicz ą c
mi ęś nie brzucha i d ąŜą c do poprawy jego wygl ą du zupełnie zapomina o
najwa Ŝ niejszym aspekcie formowania pi ę knej talii, a mianowicie : o
DIECIE! Pami ę tajcie, Ŝ e nawet je ś li b ę dziecie ć wiczy ć brzuch codziennie
katuj ą c go na ró Ŝ ne wymy ś lne sposoby, a od Ŝ ywiaj ą c si ę niewła ś ciwie – ten
pi ę kny, mocny brzuch b ę dzie najzwyczajniej schowany za warstw ą
tłuszczu!!! Ładny brzuch ś wiadczy o zdrowym trybie Ŝ ycia, a bez
odpowiedniego od Ŝ ywiania nie mo Ŝ e by ć mowy o zdrowiu i pi ę knej
sylwetce.
Jeste ś z Wrocławia lub okolic?
7734008.004.png 7734008.005.png
Przyjdź do największego Centrum Fitness i Kulturystyki Triceps !
Jesteśmy na ulicy Armii Krajowej 8C/2 , w budynku Centrum AB !
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 10 do
16.
Tel stacjonarny : 071 367 01 06
Tel kom : 507 964 770
Dostaniesz u nas : OdŜywki, suplementy, sprzęt fitness, kulturystyczny oraz akcesoria do sportów
walki! Sklep Stacjonarny gwarantuje jakość zakupionych towarów oraz bezproblemową obsługę i
zwroty towarów!
Wystawiamy rachunki i Faktury VAT!
Nie kupuj w sklepach mieszcz ą cych si ę w piwnicy !
www.triceps.pl
Jeśli uwaŜasz, Ŝe masz za duŜo tłuszczu w okolicy brzucha, to droga do uformowania
„kaloryfera” będzie trudna, ale wykonalna, jeśli tylko będziesz przestrzegać poniŜszych
zasad:
7734008.006.png 7734008.007.png
1. Ograniczenie tłuszczy w diecie oraz jedzenie duŜej ilości warzyw i owoców.
2. DuŜo wysiłku aerobowego – najlepiej 3 razy w tygodniu po 1 godzinie wysiłku, w
którym tętno jest podwyŜszone – czyli np. bieganie, jazda na rowerze lub multum
innych dyscyplin, które wymagają dość sporego wysiłku (szachy raczej odpadają ).
3. Systematyczne ćwiczenia brzucha co 2 dzień. (Jeden dzień odpoczynku po treningu,
poniewaŜ mięśnie brzucha takŜe muszą mieć czas na regenerację.
Teraz opiszę plan treningowy, który będziecie wykonywać co 2 dzień:
1. Rozgrzewka. Przed kaŜdym treningiem wymagana jest rozgrzewka, więc i tutaj nie
moŜna o niej zapomnieć.
·
Skręty tułowia w jedną i drugą stronę.
·
Pajacyki (ok. 30 sekund).
·
Dowolne rozciąganie kręgosłupa (np. naprzemienne skłony do lewej i do prawej nogi).
2. Trening właściwy :
·
Ćwiczenie na mięśnie proste brzucha : Kładziemy się na plecach. Nogi
złączone i uniesione. Kąt prosty między udem a podudziem. Wykonujemy
spięcia brzucha kierując głowę do kolan. Wykonujemy to ćwiczenie do
wyczerpania mięśnia (Maksymalna ilość jaką uda się zrobić).
7734008.001.png
·
Po ćwiczeniu odpoczywamy przez 30 sekund (nie dłuŜej!).
·
Ćwiczenie na mięśnie proste brzucha (odcinek dolny). Jeśli mamy do
dyspozycji drąŜek – to świetnie – jest bardzo wskazany. Zalecam kupienie go
jeśli nie macie. Wisimy na drąŜku i wykonujemy wznosy nóg ugiętych w
kolanach do klatki piersiowej. WaŜne jest aby nie robić tego ruchu za szybko –
nie rwać do góry – poniewaŜ brzuch wtedy nie pracuje wystarczająco
efektywnie a dodatkowo zbytnio obciąŜamy kręgosłup. Najlepiej będzie jak
ruch od dołu do klatki będzie trwał ok. 2 sekund. To ćwiczenie równieŜ
wykonujemy do wyczerpania mięśni.
·
Wersja dla osób które nie posiadają drąŜka: połóŜ się na plecach, złącz nogi i
wznoś je proste do góry aby tworzyły z tułowiem kąt prosty. Nie wykonuj tego
ćwiczenia szybko tylko powoli i rytmicznie wznoś, po czym kieruj nogi w
stronę podłoŜa, ale nie kładź ich – niech będą 10cm nad ziemia w pozycji
dolnej i z tej pozycji znowu wznosimy do góry. Wykonuj to ćwiczenie 15 razy.
·
Ostatnie ćwiczenie: na mięśnie skośne brzucha. Bierzemy hantel, lub
jakikolwiek cięŜszy przedmiot (ale niezbyt cięŜki, tak aby moŜna było
swobodnie ćwiczyć). Stoimy w rozkroku, w jednej ręce trzymamy hantel. Z tej
pozycji wykonujemy skłon w kierunku wolnej ręki, napinając mięśnie skośne
brzucha. Powrót do pozycji wyjściowej moŜe być z przekroczeniem linii
pionu(tułowia)-zwiększa to napięcie mięśni skośnych. Ruch powinien być
płynny i w wolnym tempie, bez gwałtownych szarpnięć. Najlepiej wykonywać
ok. 20 powtórzeń w 1 serii.
PowyŜsze 3 ćwiczenia wykonujemy jedno po drugim w odstępach czasowych 30 sekund.
Taki obwód wykonujemy 3 razy! Więc razem będzie to 9 serii. Myślę, Ŝe po takiej dawce
brzuch będzie wystarczająco skatowany i następny dzień przeznaczcie na odpoczynek tych
partii mięśni (oczywiście moŜecie trenować inne partie według planu kiedy tylko chcecie).
Jeszcze raz powtórzę: Ŝeby wyrzeźbić brzuch i pozbyć się otaczającego go tłuszczu trzeba
oprócz ćwiczenia stosować odpowiednia niskotłuszczową dietę, oraz uprawiać sporty
przynajmniej 3 razy w tygodniu po 1 godzinie.
POZDRAWIAM I śYCZĘ SUKCESÓW -
AUTOR:
MICHAŁWASILEWSKI
Chcesz profesjonalny plan treningowy, dietetyczny i suplementacyjny ? :
www.triceps.pl
www.atleci.pl
sklep@triceps.pl
7734008.002.png
gg : 6603904
Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone tylko pod warunkiem braku ingerencji w treść
artykułu oraz podaniem jego autorstwa wraz z wszelkimi danymi kontaktowymi podanymi
wyŜej.
7734008.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin