Odrodzenie - Tybetańska gra wyzwolenia napisana przez Sakja Panditę (1182-1251) przeniesiona z Indii do Ameryki Północnej przez Jody Kent.pdf

(405 KB) Pobierz
O D R O D Z E N I E
O D R O D Z E N I E
Tybetańska Gra Wyzwolenia
Napisana przez Sakja Panditę /1182-1251/
Przeniesiona z Indii do Ameryki Północnej
przez Jody Kent
1. PIEKŁO WADŻRY
Dwie skrzyżowane wadżry zagradzają drogę wydostania się z tego bardzo wyjątkowego
piekła. To jest przeznaczenie tych, którzy nadużyli tantrycznej ścieżki, którzy złamali swoje
tantryczne ślubowania przez roztargnienie lub samolubstwo. Tutaj srodzy strażnicy Dharmy
zwracają się do winowajcy z gniewem. To jest piekło najbardziej przerażających demonicznych
wyobrażeń, trudno jest ułagodzić je. Strach o siebie samego powoduje, że jest prawie
niemożliwe widzieć poprzez te wyobrażenia i uciec.
„Żeby być moim uczniem, musisz przestrzegać wskazań,
Nie gwałcić praw Wadżrajany,
Nie obniżać wartości wielkiego współczucia,
Nie dręczyć ciała, mowy i umysłu buddystów.
Gdy kiedykolwiek pogwałcisz te prawa,
Możesz być pewien, że zaciążysz do piekła wadżry!”
Milarepa
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – raz,
„dwójki” – dwa razy,
„trójki” – trzy razy,
„czwórki” – cztery razy,
„piątki” – pięć razy,
i „szóstki” – sześć razy
udaj się do Sfery Jamy, Władcy Śmierci (Nr 9).
2. PIEKŁO CIĄGŁE
Spadając głową w dół na dwa tysiące lat, osiąga się najgłębsze i najgorętsze z piekieł.
Inne wydają się idyllą w porównaniu z tym piekłem, gdyż tutaj cierpienia następują jedne za
drugim bez przerwy. Piekło Avici jest więzieniem rozpalonego do białości żelaza. Płomienie
uderzają ze wszystkich stron. Bramy otwierają się i zamykają udaremniając ucieczkę
mieszkańców. Niektórzy z nich gotują się w żelaznych kotłach w roztopionym brązie „głową w
dół jak części składowe ryżowej zupy”.
To odwrócone miejsce tortury przedstawia całkowite skażenie świata przez złośliwe
pomieszanie i perwersję egoistycznie ukierunkowanych zamierzeń. Ten stan został stworzony
przez działania, które podkopują podstawę cywilizowanego życia – zamordowanie własnych
rodziców, nauczyciela lub świętej osoby, odcięcie dopływu wody dla narodu i szczególnie
zniszczenie Dharmy lub buddyjskiej społeczności, gdyż to jest ciosem dla możliwości
duchowego rozwoju – najgorsze z przestępstw i całkowicie przeciwstawne postępowaniu
bodhisattwy.
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17);
„dwójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10);
„trójki” – udaj się do Gorących Piekieł (Nr 3).
3. PIEKŁA GORĄCE I BARDZO GORĄCE
W tych przylegających salach tortur cierpi się męki intensywnego gorąca. Zwykłe gorące
piekło jest karmicznie stworzone przez tych, którzy popełnili przestępstwa związane z ogniem –
podpalenie lub zabijanie żywych stworzeń w płonącym lesie. Roztopiony brąz wlewa się im
2
Bardzo gorące piekło jest skutkiem ogólnych aktywności łagodniejszych piekieł –
zabijania, kradzieży, seksualnych nadużyć i kłamstwa skojarzonych z zamiarem odwrócenia
prawdy. Na przykład szarlatani udający lekarzy tutaj się znajdują. Jednakże jest ono specjalnym
przeznaczeniem dla napastników przeciwko duchowej praktyce – kradzież pożywienia joginom,
ograbianie mniszek lub szlachetnych kobiet, uwodzenie mnichów lub prześladowanie ludzi,
zmuszając ich do niewiary w karmę przez jakiegokolwiek rodzaju przewrotną doktrynę. Tutaj
zawiera się także kuszenie ludzi w celach zysku i sprowadzanie ich na szkodliwe lub
niekorzystne ścieżki. W głównej sali tego piekła straszliwe demony z ogromnymi czarnymi
brzuchami, płonącymi oczami i zakrzywionymi kłami wciągają winowajcę w ogniste jeziora
najeżone długimi gwoździami.
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – stań się zwierzęciem (Nr 11);
„dwójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10);
„trójki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8);
„czwórki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7);
„piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5);
„szóstki” – idź do Piekła Ciągłego (Nr 2).
4. JĘCZĄCE PIEKŁO I WIELKIE JĘCZĄCE PIEKŁO
Występki prowadzące do tych dwóch piekieł mają związek z ustami – niewłaściwe
używanie środków upajających i kłamstwo. W konsekwencji tego demony napełniają usta
winowajcy roztopioną miedzią, która niszczy wnętrzności. Użycie alkoholu nie jest samo w
sobie występkiem, ale przez upojenie się nim do tego stopnia, że łamie się ślubowania przez
zabijanie, kradzież lub seksualne nadużycie, wpada się ze śmiechem, jak powiedziano, do
Jęczącego Piekła. Szczególnie sprzedaż alkoholu w celach zysku lub używanie go dla
szkodliwych manipulacji innymi daje początek tej złej karmie.
Wielkie Jęczące Piekło powstaje z kłamstwa i wulgarnej mowy z gniewną intencją –
krzywoprzysięstwo, przekupstwo, zdrada zaufania, fałszywe ogłoszenia oraz przekupstwo
urzędników i sędziów. Jeśli ktoś skłamał podczas kłótni z kolegą, jego język urasta do wielkiej
długości. Wtedy demony wyorują w nim głębokie rowy, które napełniają roztopioną miedzią.
Robactwo rozmnaża się po obu jego brzegach i pożera język.
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – zostań Nagą (Nr 13);
„dwójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10);
„trójki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8);
„czwórki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6);
„piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5);
„szóstki” – idź do Gorących Piekieł (Nr 3).
5. PIEKŁO CZARNEGO POWROZU I ZGNIATANIA
Te dwa gorące piekła są stworzone przez tych, którzy gwałcą drugie i trzecie wskazanie
odnośnie postępowania – złodziejstwo i niewłaściwe działania seksualne. Takiego napastnika
musi się porównać z mordercą, ponieważ wszystkie piekielne istoty mają złośliwość za swą
przyczynę czy to przeciwko życiu, czy przez zabijanie duchowych możliwości.
3
przez usta i wypala jelita. Są przekłuwani ostrymi broniami przez odbytnicę aż do szczytu
głowy.
Piekło Czarnego Powrozu jest dla złodziei, tych, którzy zabrali to czego im nie dano albo
wyznaczyli sobie więcej aniżeli im się należało kosztem innych. Ofiara zostaje schwytana przez
demony i przywiązana do gruntu czarnymi powrozami. Ciało ofiary zostaje rozcięte wzdłuż
gorącymi piłami i toporami, aż zostanie pocięte na kawałki.
Piekło Zgniatania jest dla złośliwych seksualnych napastników. Ich torturą jest zgniatanie
między żelaznymi górami, następnie ożywają i są ponownie zgniatani. W jednym z miejsc tego
piekła wędruje się przez las pełen drzew z ostrymi liśćmi. Na wierzchołku drzewa winowajca
dostrzega pięknego i wabiącego kochanka z przeszłości. Wspinając się na drzewo, gorące liście
niszczą jego własne ciało, a po osiągnięciu wierzchołka słyszy się fantoma kochanka wołającego
z dołu. Wtedy liście drzewa odwracają się do góry. Po bolesnym zejściu wyobrażenie kochanka
jest znowu na górze. Zaślepieni przez pragnienie zrodzone z ignorancji takie ofiary złudzenia nie
ustają nigdy w ściganiu fantoma i zostają rozszarpani.
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – zostań Nagą (Nr 13);
„dwójki” – zostań zwierzęciem (Nr 11);
„trójki” – zostań głodnym duchem (Nr 10);
„czwórki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7);
„piątki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4);
„szóstki” – idź do Gorących Piekieł (Nr 3).
6. PIEKŁO OŻYWAJĄCYCH
Dla tego kto upada w pierwsze z ośmiu gorących piekieł, to jest zarezerwowane dla
zabijających. Tutaj zabijający z premedytacją morderca żywych istot czy to na wojnie, czy to
bezpośrednio lub przez usunięcie rzeczy potrzebnych do życia, cierpi przez bycie związanym z
innymi. Związani ludzie mordują jedni drugich, a następnie znowu ożywają, aby zostać
ponownie zabici, dopóki ich karma się nie wyczerpie.
Jedno z sąsiadujących z tym piekłem zawiera myśliwych, którzy zabijali bez litości ptaki
lub zwierzynę dla pożywienia. Tutaj w miejscu ekskrementów są oni zmuszani do jedzenia
gnojówki wypełnionej robakami, których dzioby są twarde jak diament. Są oni wówczas
pożerani od wewnątrz.
„Ludzie zabijający żywe istoty,
Z chciwości, głupoty, gniewu lub strachu,
Albo hodujący je na rzeź,
Musza pójść do piekła ożywających.”
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17);
„dwójki” – stań się boskim zwierzęciem (Nr 12);
„trójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10);
„czwórki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8);
„piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5);
„szóstki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4).
7. ZIMNE PIEKŁA
Teraz winowajca cierpi w zimnych piekłach pod powierzchnią ziemi, równolegle z
gorącymi piekłami. Podobnie jak wszystkie piekielne stany ten jest rezultatem działania
4
wynikającego z nienawiści, a szczególnie przestępstw przeciw Dharmie, z wewnątrz siebie. Jest
osiem zimnych piekieł, a ich nazwy w zupełności wystarczają do określenia ich natury.
1) arbuda – pęcherzy (bąbli);
2) nirarbuda – popękanych pęcherzy;
3) atata – szczękających zębów;
4) hahava – gdzie usta są tak zmarznięte, że można tylko jęczeć;
5) huhuva – gdzie w ogóle żaden artykułowany dźwięk nie jest możliwy;
6) utpala – ciało podobne jest do niebieskiego lotosu, ma niebiesko-zielony kolor i
rozszczepia się na sześć kawałków;
7) padma – ciało podobne jest do czerwonego 10-płatkowego lotosu;
8) mahapadma – ciało podobne jest do 1000-płatkowego lotosu.
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – zostań Asurą (Nr 15);
„dwójki” – udaj się na Zachodni Kontynent (Nr 18);
„trójki” – zostań zwierzęciem (Nr 11);
„czwórki” – zostań głodnym duchem (Nr 10);
„piątki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6);
„szóstki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5).
8. CZASOWE PIEKŁO CZYLI „PIEKŁO NA DZIEŃ”
To piekło jest na ziemi – odosobnione miejsca takie jak rzeka, góra lub pustynia. Podczas
gdy niższe piekła zostały stworzone przez kolektywną karmę wszystkich czujących istot, te są
niezliczone i zindywidualizowane, stworzone przez indywidualne lub grupowe aktywności.
Po wyrzuceniu:
„jedynki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27);
„dwójki” – udaj się na Wschodni Kontynent (Nr 19);
„trójki” – idź na wyspę demonów (Nr 14);
„czwórki” – zostań zwierzęciem (Nr 11);
„piątki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7);
„szóstki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6).
9. WŁADCA ŚMIERCI /JAMA/
Z wielką mocą i okrucieństwem ktoś staje się Jamą lub jego siostra Jami, władcą i sędzią
umarłych albo jednym z jego strażników-demonów (jamarakszasa) . Jego dwór jest wejściową
bramą do piekła. Zwykłe osoby musza się spotkać z nim, kiedy umrą, spoglądając w jego
zwierciadło karmy. Jama posiada twarz byka, jak również byk jest w jego ustach. Jego prawa
ręka trzyma pałkę jako „niszczyciela”, na wierzchołku której znajduje się czaszka. Jego lewa
ręka wykonuje przerażający gest. On goreje jak ogień, który pochłania świat przy końcu kalpy.
Świat Jamy znajduje się pod ziemią, gdzie słońce nigdy nie świeci, pod czarno-
czerwonymi i zielonymi chmurami. Czarny, żelazny zamek bez drzwi otoczony jest przez jeziora
krwi, z których powstają spontanicznie okrutne, płonące nienawiścią demony. Poniżej Jamy
demon z głową małpy trzyma wagę, na której białe i czarne kamyki przedstawiają czyjeś dobre i
złe uczynki i determinują jego przeznaczenie. Po błądzeniu nienawistne demony ściągają
podsądnego i wiodą do góry lub w dół w następne odrodzenie.
Szpetne demony z orszaku Jamy, męskie i żeńskie, doszły do tego stanu z powodu
chciwości i zazdrości. Oni mogli być występnymi królami lub urzędnikami państwowymi w
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin