Trzech.Wtajemniczonych_-_Kybalion.pdf

(407 KB) Pobierz
Kybalion
KYBALION
STUDIUM
HERMETYCZNEJ FILOZOFII
STAROŻYTNEGO EGIPTU
I GRECJI
AUTORSTWA
TRZECH WTAJEMNICZONYCH
“USTA MĄDROŚCI SĄ ZAMKNIĘTE DLA WSZYSTKIEGO
Z WYJĄTKIEM USZU ROZUMIENIA”
COPYRIGHT © 2003 FRANZBARDON.PL
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
316480358.001.png
HERMESOWI TRISMEGISTUSOWI
ZNANEMU PRZEZ
STAROŻYTNYCH EGIPCJAN
JAKO
“WIELCE WIELKI”
I
“MISTRZ MISTRZÓW”
TEN TOMIK NAUK HERMETYCZNYCH
JEST Z UNIŻENIEM DEDYKOWANY
KYBALION
3
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ...................................................................................................................4
ROZDZIAŁ I: FILOZOFIA HERMETYCZNA.............................................................................6
ROZDZIAŁ II: SIEDEM PRAW HERMETYCZNYCH ...............................................................8
ROZDZIAŁ III: MENTALNA TRANSMUTACJA ......................................................................12
ROZDZIAŁ IV: WSZYSTKO ...................................................................................................14
ROZDZIAŁ V: MENTALNY WSZECHŚWIAT.........................................................................17
ROZDZIAŁ VI: BOSKI PARADOKS .......................................................................................20
ROZDZIAŁ VII: „WSZYSTKO” WE WSZYSTKIM ..................................................................24
ROZDZIAŁ VIII: PŁASZCZYZNY ZGODNOŚCI.....................................................................28
ROZDZIAŁ IX: WIBRACJA.....................................................................................................34
ROZDZIAŁ X: BIEGUNOWOŚĆ ............................................................................................37
ROZDZIAŁ XI: RYTM .............................................................................................................40
ROZDZIAŁ XII: PRZYCZYNOWOŚĆ.....................................................................................43
ROZDZIAŁ XIII: RODZAJ.......................................................................................................46
ROZDZIAŁ XIV: RODZAJ MENTALNY..................................................................................49
ROZDZIAŁ XV: AKSJOMATY HERMETYCZNE....................................................................53
COPYRIGHT © 2003 FRANZBARDON.PL
KYBALION
4
WPROWADZENIE
Z przyjemnością prezentujemy uwadze uczniów i badaczy sekretnych doktryn tę małą
pracę opartą na tradycyjnych naukach hermetycznych. Tak mało zostało napisane na ten
temat, pomijając niezliczone odwołania do nauk w wielu pracach na temat okultyzmu, że
wielu prawdziwych poszukiwaczy Prawd zawartych w Arkanach bez wątpienia ucieszy się z
pojawienia się tego dzieła.
Celem tej pracy nie jest głoszenie jakiejś wyjątkowej filozofii bądź doktryny, lecz podanie
studentowi oświadczenia Prawdy, która będzie służyła mu do pogodzenia wielu kawałków
wiedzy okultystycznej, które zdobył, lecz zdawały się być przeciwstawne, często zniechęcały
i odrzucały na początku nauki. Naszą intencją nie jest wznoszenie nowej Świątyni Wiedzy,
lecz raczej umieszczenie w rękach ucznia Uniwersalnego Klucza, za pomocą którego można
otworzyć wiele wewnętrznych drzwi w Świątyni Tajemnicy, w której progi już wszedł.
Żadna część nauk okultystycznych posiadanych przez świat nie jest tak bardzo strzeżona
jak fragmenty nauk hermetycznych napływających do nas przez dziesiątki stuleci, które
minęły od życia ich wielkiego twórcy, Hermesa Trismegistusa, „skryby bogów”, który żył w
Egipcie w dniach, gdy obecna rasa ludzi była jeszcze w początkowym etapie rozwoju. Był on
współczesny Abrahamowi, a jeśli legendy mówią prawdę, był też nauczycielem tego czci-
godnego mędrca. Hermes był i jest Wielkim Centralnym Słońcem Okultyzmu, którego pro-
mienie służyły do oświetlenia niezliczonych nauk, szerzonych od tamtego czasu. Wszystkie
fundamentalne i podstawowe nauki osadzone w naukach ezoterycznych wszystkich ras
pochodzą od Hermesa. Nawet korzenie najstarszych starożytnych nauk Indii bez wątpienia
sięgają do oryginalnych nauk hermetycznych.
Z krainy Gangesu wielu zaawansowanych okultystów wędrowało do krainy Egiptu i siada-
ło u stóp Mistrza. Od niego otrzymali Uniwersalny Klucz, który tłumaczył i godził ich rozbież-
ne spojrzenia, przez co została ustanowiona sekretna doktryna . Również z innych krain
przybyli uczeni, którzy uważali Hermesa za Mistrza Mistrzów. Jego wpływ był tak wielki, że
pomimo wielu zboczeń ze ścieżki powodowanych upływem wieków i nauczycieli nauczają-
cych w tych różnych krainach, nadal można znaleźć podstawowe podobieństwo i zbieżności,
które leżą u podstaw wielu, często całkiem przeciwnych, teorii nauczanych przez okultystów
w tych krainach w dzisiejszych czasach. Student religioznawstwa będzie w stanie zauważyć
wpływ nauk hermetycznych w każdej religii wartej nazwania, która znana jest człowiekowi,
niezależnie od tego, czy jest już martwą praktyką, czy też istnieje w pełni rozkwitu w dzisiej-
szych czasach. Poza elementami przeciwnymi, zawsze istnieje pewna zbieżność, a nauki
hermetyczne działają jako Wielki Pojednawca.
Zdaje się, że życie i praca Hermesa ukierunkowane były raczej na zasadzenie wielkiego
ziarna-Prawdy, które urosło i rozkwitło w tak wielu formach, niż na ustanowienie szkoły filo-
zoficznej, która zdominowałaby myśl świata. Jednakże oryginalne prawdy, których uczył,
zostały niezmienione w swojej oryginalnej czystości przez kilka osób w każdej epoce, które
odrzucając wielką liczbę na wpół rozwiniętych studentów i naśladowców, podążali za herme-
tycznym zwyczajem i rezerwowali swoją prawdę dla tych kilku, którzy byli gotowi zrozumieć
ją i opanować. Prawda była przekazywana z ust do uszu pośród niewielu. W każdym poko-
leniu zawsze było kilku wtajemniczonych , w różnych krainach na Ziemi, którzy utrzymywali
święty ogień nauk hermetycznych i zawsze chętnie używali swoich lamp do ponownego
zapalenia mniejszych lamp zewnętrznego świata, kiedy przygasały, zostawały zaniedbane i
kiedy knoty stawały się zabrudzone obcą materią. Zawsze istniało kilku, którzy wiernie trwali
przy ołtarzu Prawdy, na którym zapalona była Wieczna Lampa Mądrości. Ci ludzie poświęcili
swoje życia pracy nad miłością, którą poeta tak dobrze określił w tych słowach:
„O, niech płomień nie wygaśnie! Pielęgnowany wiek po wieku w swej mrocznej jaskini –
pielęgnowany w swoich boskich świątyniach. Karmiony przez czyste sługi miłości – niech
płomień nie wygaśnie!”
Ci ludzie nigdy nie szukali powszechnej aprobaty ani wielu naśladowców. Byli obojętni na
te rzeczy, ponieważ wiedzieli, jak niewielu jest w każdym pokoleniu tych, którzy są gotowi na
Prawdę lub którzy rozpoznaliby ją, gdyby im ją ukazać. Zachowują oni „mięso dla dorosłych”,
COPYRIGHT © 2003 FRANZBARDON.PL
KYBALION
5
podczas gdy inni zadowalają się „mlekiem dla dzieci”. Zachowują oni perły mądrości dla kilku
wybranych, którzy widzą ich wartość i noszą je w koronach, zamiast rzucać je przed materia-
listyczne, wulgarne świnie, które zakopałyby je w błocie i zmieszały z ich obrzydliwym men-
talnym jedzeniem. Jednak ci ludzie nigdy nie zapomnieli ani nie przeoczyli oryginalnych nauk
Hermesa, przekazując słowa prawdy tym, którzy gotowi są na ich otrzymanie. Ich nauka jest
tak określona w Kybalionie: „Gdzie stąpają kroki Mistrza, otwierają się uszy gotowych na
jego naukę”. A także: „Kiedy uszy ucznia gotowe są słuchać, wtedy pojawiają się usta, by
napełnić je mądrością”. Lecz ich zwyczajowe podejście zawsze było surowe według herme-
tycznego aforyzmu zawartego w Kybalionie: „Usta mądrości są zamknięte dla wszystkiego z
wyjątkiem uszu zrozumienia”.
Istnieją tacy, którzy krytykują to podejście hermetyków i którzy twierdzą, że nie ukazują
oni dobrego ducha w swej polityce odosobnienia i małomówności. Jednakże krótkie spojrze-
nie na karty historii ukaże mądrość Mistrzów, którzy znali szaleństwo prób uczenia świata
rzeczy, na które nie był gotowy i których nie chciał otrzymać. Hermetycy nigdy nie chcieli być
męczennikami i zamiast tego woleli siedzieć cicho z boku, z litościwym uśmiechem na swych
zamkniętych ustach, podczas gdy „niebiosa grzmiały na nich wielce” w ich zwyczajowej
rozrywce narażania na śmierć i tortury uczciwych, lecz zbłądzonych entuzjastów, którzy
wyobrażali sobie, że mogą wmusić rasie barbarzyńców prawdę, którą mogą zrozumieć jedy-
nie wybrani, którzy kroczą Ścieżką.
Duch prześladowań nie umarł jeszcze na Ziemi. Istnieją pewne nauki hermetyczne, które,
gdyby się je publicznie ogłosiło, sprowadziłyby na nauczycieli wielki krzyk szyderstwa i obelg
od wielu, którzy podnieśliby na nowo okrzyki: „Ukrzyżować! Ukrzyżować!”.
W tej małej pracy staraliśmy się przekazać fundamentalne nauki Kybaliona, próbując od-
dać podstawowe działanie Praw, zostawiając czytelnikowi ich zastosowanie, a nie wchodząc
w szczegóły nauki. Jeśli jesteś prawdziwym uczniem, będziesz w stanie wypracować i zasto-
sować te Prawa. Jeśli nie - wtedy musisz stać się nim, gdyż inaczej nauki hermetyczne będą
dla ciebie jedynie „słowami, słowami, słowami”.
T RZECH W TAJEMNICZONYCH
COPYRIGHT © 2003 FRANZBARDON.PL
Zgłoś jeśli naruszono regulamin