Sex Is Zero.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: 576x320 23.975fps 701.9 MB|/SubEdit b.3829 (http://subedit.xx.pl)/
{1}{1000}Napisy - ChRApeK aka Falconpatrol
{3821}{3882}Notatka
{5178}{5230}Ogie�!
{5870}{5940}Sex is zero
{6217}{6273}Ah! Przewi�.|To nie Christy!
{6274}{6324}Aaugh! Cholera!
{6326}{6374}Sk�d Darwhan wzi�� t� p�yt�?
{6376}{6409}Kto to jest Christy?
{6410}{6457}Chansu, Ah!|Zamknij si�, je�li nie wiesz!
{6497}{6558}O kurde...|On jest jak ko�!
{6645}{6668}Aah, Nie wierz�! Ugh.
{6669}{6725}- Aughh! Yucky! Zatrzymaj to!|- Nie ma mowy!
{6757}{6815}Hej! Hej! Hej! Hej!|Gdzie on wk�ada t� rzecz?
{6817}{6860}Aah! Ty walikoniu!
{6930}{6959}Mysz! Mysz!
{7224}{7242}Z�apa�em j�.
{7583}{7680}Czego si� ch�opaki boicie,|b�d�cie m�czyznami
{7775}{7821}Jestem potworem!
{7852}{7901}Ju� wkr�tce!
{7968}{7998}Co si� dzieje?
{8246}{8281}Jeszcze jej nie po�kn��em.
{8479}{8528}Sk�d si� wzi�la ta mysz?
{8529}{8596}- Ah! �ee! Cicho!|- Obrzydliwe, nawet o tym nie wspominaj
{8656}{8719}Hej! Dlaczego oni maj�|tam lepsze jedzenie?
{9375}{9408}Hej, Eunhyo!
{9439}{9570}Musz� po�wiczy� p�niej|z Sungjin, wi�c upewnij si�, �e|nikogo nie b�dzie na si�owni, ok?
{9746}{9841}Ta suka zawsze nami rz�dzi,|my�li, �e jest trenerem czy co�!
{9843}{9928}Czy czasem Sungjin|nie umawia si� z Jiwon?
{9929}{10032}Pewnie ju� wykona�a trick.
{10033}{10072}O jaki trick chodzi?
{10074}{10113}Jedz, suko...
{10159}{10229}Ale Jiwon ju� ma ch�opaka.
{10231}{10330}- Jiwon ma ch�opaka?|- Nie wiedzia�a�? To Sangok.
{10349}{10389}- Sangok?|- Tak.
{10391}{10448}Ten przystojniak ze Szko�y Zarz�dzania?|Ten student?
{10515}{10557}Kurwa!
{10575}{10662}- Widzia�a� piersi Jiwon|- Po co mam si� gapi� na cycki tej dziwki?
{10664}{10737}Widzia�am je!|S� bardzo �adne.
{10739}{10829}Naprawde du�e!|Miseczki B, albo nawet C.
{10831}{10901}Hej! Nie obchodzi mnie|czy s� B, czy C, czy Z.
{10903}{10952}Ta suka przyprawia|mnie o b�l g�owy.
{10954}{11028}Niech ten w��d na dupie|idzie do diab�a!
{11030}{11132}Ale... Ona jest �adna|i ma wspania�e cia�o
{11133}{11172}G�upia! Co w tej suce|takiego �adnego?
{11174}{11250}Ma oczy jak ET!|Od samego my�lenia o niej|�yga� mi si� chce!
{11252}{11327}Nie, jej oczy s� du�e i pi�kne!|I nie wystaj�!
{11329}{11385}Pieprzysz g�upoty!|Zamknij si� i jedz!
{11408}{11472}Dlaczego jeste� co do niej taka wra�liwa?
{12036}{12053}- Oh! Yoonkyoung.|- Ah.
{12055}{12089}- Zjad�y�cie ju�?|- Tak.
{12091}{12139}- Ok. Zadzwo� do mnie p�niej.|- Ok.
{12141}{12172}No chod�!
{12246}{12326}- Chansu, znasz je?|- Kogo? Tak, oczywi�cie.
{12328}{12388}Wi�c ta jedna.|Ta w niebieskim, kto to jest?
{12390}{12476}Ah, Nie znasz jej?|Eunhyo-to jedna z najfajniejszych w szkole.
{12477}{12540}- Euno!|- Nie cz�owieku, Eunhyo.
{12541}{12604}�wiczy Aerobic!|i jest w rezerwie dru�yny krajowej.|Nie wiedzia�e�?
{12769}{12823}Ugh.
{13481}{13504}Baczno��!
{13567}{13625}Na nast�pnych zaj�ciach|b�dzie test z kryminologii.
{13726}{13781}- Kryminologii?|- Tak.
{13837}{13866}Idziemy.
{14059}{14085}Idziemy!
{14101}{14135}Hej, gdzie idziecie?
{14175}{14253}Moje stopy.|Nie mog� nimi rusza�!
{14306}{14359}Wychodzi z siebie!
{14361}{14406}Co ona sobie my�li?|Ta dziwka jest ju� za stara,|�eby si� tak zachowywa�.
{14408}{14437}Hej, nie, nie odchod�.
{14439}{14474}Jezu, naprawde... ta wariatka|mog�aby ju� spada�!
{14476}{14518}W���nie.
{14613}{14685}- Co to za ch�opak?|- Sangok.
{14686}{14758}Sangok?|O m�j bo�e.
{14760}{14810}- Whaa, Cholernie dobrze wygl�da.|- Cudownie.
{14812}{14886}Te ... patrzcie na te cycki|i na jej ty�ek.
{14888}{15044}Ich seks musi by� zajebisty.
{15045}{15077}Hej, Co to jest?
{15079}{15118}Co ty robisz?
{15120}{15146}G�bka.
{15155}{15196}Cicho! Niekt�re maj� mniejsze ni� ja.
{15198}{15254}Nie �miejcie si�!
{15255}{15328}Nie nie, sorry, ale je�li|przyczepisz 2 rodzynki na plecach
{15330}{15465}nikt nie b�dzie w stanie powiedzie�|gdzie jest twoja klatka.|By�abym zak�opotana!
{15466}{15505}Co� ty powiedzia�a, huh?
{15507}{15545}Twoje s� wi�ksze!
{15547}{15595}Wszystkie panienki z du�ymi cyckami powinny zgin��.
{18059}{18147}To w�a�nie ten,|o kt�rym m�wi�am wsze�niej.
{18149}{18220}- Tak! jest przecudowny!|- Taak...
{18222}{18251}Tak, to jest zab�jca!
{18253}{18298}Jest zajebi�cie drogi!
{18300}{18372}Jaka dziewczyna m�wi tak brzydko?
{18374}{18464}Czy gdy jeste� z facetem,|zawsze m�wisz jeba�, jeba�,|jeba�, jeba�, jeba� suko?
{18465}{18534}Jak mo�esz m�wi� do dziewicy,|tak jak do mnie?
{18536}{18598}Ty, dziewica!?|To ja jestem zakonnica!
{18600}{18633}Jak ty jeste� zakonnic�,|to ja jestem �wi�ta!
{18635}{18725}Raz, dwa, trzy!
{19070}{19105}Jaja, to czego wam potrzeba.
{19106}{19186}- Hej! Krew!|- Huh?! Krew! Aaah!
{19210}{19296}Ju� wam m�wi�em mali pedera�ci,|�eby�cie tu nie przychodzili.
{19342}{19377}Hej, czy ju� wszystkie|jajka s� zjedzone?
{19399}{19454}Ta suka Taehak zjad�|wszystkie jajka wczoraj.
{19456}{19501}Aaah!|Bezu�yteczna suka.
{19503}{19588}- Chcesz �ebym zrobi� jajko?|- Co? Co� ty kurwa, kura?
{19612}{19710}Ah, jeste� niepoczytalny.|Hej, czy to mo�liwe?
{19730}{19791}Ah. Cholera, to obrzydliwe.|Ja pierdole.
{19808}{19874}Aaah! Shit!|Wygl�da podobnie!
{19876}{20021}Widzisz, widzisz! M�j profesor powiedzia�,|�e to te same sk�adniki...|zwierz�ce proteiny.
{20066}{20117}- Du�y wytrysk.|- Jestem zm�czony.
{20136}{20188}Hej, Przynios�em trutk� na szczury!
{20189}{20229}Bardziej to rozsyp.
{20231}{20288}Nawet w�chaj�c to mo�na zgin��.
{20290}{20370}Toran, nie jedz tego.|to by ci� zabi�o.
{20402}{20423}Yeah!
{20439}{20487}- Co...|- Powinni�my to doda�?
{20489}{20517}Wi�c...
{20655}{20710}Dlaczego tu nie ma ��tka?
{22258}{22317}Dzi� zarobi�em du�o kasy.|Pospiesz si�.
{22319}{22346}Nie wierz� w to.
{22348}{22416}Zamknij si�.|Pospiesz si� i graj!
{22418}{22509}Zamknij si� i graj!
{22649}{22711}Szybko! Dalej, daj mi dobr�!|Wygra�em, jeste�cie przegrani!
{22713}{22752}- Kto wygrywa?|- Dziewi��... dziewi��!
{22769}{22812}Yahoo!
{22814}{22838}Wygra�e�...
{22840}{22852}Oczywi�cie... cholera.
{22853}{22872}Bierz to, bierz to, bierz to.
{22873}{22902}Wygram...|Chwileczke... chwileczke!
{22904}{22952}Je�li b�d� mia� t� nast�pn� kart�... .
{23078}{23133}Co to jest! Mog� to zje��?
{23135}{23178}Nie! NIE!|To trutka na szczury!
{23180}{23232}Nie wierz�.
{23259}{23299}Moje dziecko te� tam jest!
{23344}{23432}Nie...!|I jajecznica te�!
{23607}{23668}Pyszne. Naprawde pyszne.
{23691}{23724}Dlaczego musz� wszystkim p�aci�.
{23776}{23807}Oh, Matko Boska!
{23809}{23875}- Dlaczego?|- O M�j Bo�e!
{24048}{24069}Z�apciem nie je�li potraficie!
{24070}{24137}Hej! �apa� go!
{24483}{24520}Pycha!
{24695}{24723}Frajerzy!
{24747}{24779}Pycha.
{25140}{25162}Otwieraj drzwi! Drzwi!
{25164}{25201}Otw�rz drzwi!
{25232}{25286}Otwieraj drzwi!|To trutka na szczury!
{25288}{25339}Raz, dwa i trzy!
{25360}{25468}Hej! Ty idioto!|Wypluj to! Wypluj to!
{25638}{25688}- Uspok�j si�.|- Nie ruszaj si�.
{25702}{25774}- Spr�buj mocniej i znowu.|- Jeszcze troche.
{25872}{25924}- S�ysza�y�cie?|- Co?
{25925}{25983}- Chcia� si� zabi� trutk� na szczury.|- Kto?
{25985}{26096}Wsp�lokator Chansu, ten kt�ry|wyskoczy� przez okno!
{26097}{26145}Jak m�g� by� taki g�upi?
{26147}{26221}S�ysza�am te�, �e jad� sperm�!
{26223}{26291}- Co?! Sperm�?|- Co takiego?
{26293}{26345}Co za g�upi kutas.
{26347}{26402}Oh!
{27166}{27199}Podoba Ci si� to?
{27267}{27311}Chcesz zrobi� co�|naprawd� dobrego?
{27576}{27660}Powinno by� tak, jak na prze�wietleniu z lewej.|Z prawej strony jest pacjent.
{27661}{27715}Wygl�da na to, �e ma j�dra jak byk.
{27717}{27833}Opuchlizna nie zmniejszy�a si� od 38 godzin.|Jeszcze nie znale�li�my przyczyny.
{27834}{27873}Czy to niebezpieczne?
{27875}{27979}Je�li nie zaczn� si� zmniejsza�|do jutra, to odetniemy je.
{28153}{28214}T.V. jest pusty.|Mo�esz da� mi inny.
{28233}{28264}Przepraszam.
{28266}{28284}Wporz�dku. Ju� jest dobrze.
{28286}{28365}- Jeste� na pierwszym roku prawa?|- Tak.
{28387}{28429}Przenios�e� si�?
{28431}{28561}Nie, Musia�em op�ni� zaj�cia,|�eby i�� to do wojska,|no i te� kilka razy mnie odrzucili.
{28582}{28654}Dlatego nadal jestem na pierwszym roku.|Mam 28 lat, a ty 22?
{28656}{28692}Wi�c?
{28817}{29016}Hej?! powiedzia�a�,|�e oddasz mi przys�ug�?
{29018}{29041}Tak!
{29313}{29373}�wiczcie tutaj do czasu,|a� znajdziecie swoje w�asne lokum.
{29375}{29501}Je�li trener si� dowie...|Ju� nie �yj�. Kapujecie?
{29503}{29529}Nie martw si�.
{29531}{29555}Nawet tu posprz�tamy.
{29557}{29625}- Jestem profesjonalist� w sprz�taniu.|- Oto klucz.
{29677}{29712}Kiedy b�dziecie wychodzi�,|pami�tajcie, �eby zamkn��.
{29714}{29761}- Tak!|- Bardzo ci dzi�kuj�.
{29762}{29873}Jak du�a jest ta sala?|Hej! Ty!
{29922}{29953}Eunsik.
{30084}{30121}Hej... Poczekaj!
{30254}{30289}Chcia�bym Ci podzi�kowa�.
{30891}{30952}Ju� jest po�owa semestru!
{30953}{30991}Dlaczego nikt nie przyprowadzi� m�skich cz�onk�w?
{31013}{31133}Do nast�pnego tygodnia ka�da z was przyprowadzi tu 10 facet�w!
{31135}{31195}Nie interesuje mnie to|czy ich porwiecie, czy nie!
{31197}{31266}Nie powinnam was suki tak dobrze traktorwa�!
{31268}{31355}Co si� gapisz?
{31375}{31484}My�li, �e jeste�my dziwkami?|Kim ona jest, Burdel-mam�?
{31486}{31555}1, 2, 3, 4
{31557}{31631}1, 2, 3, 4
{31633}{31711}1, 2, 3, 4
{31713}{31865}Zaci�nijcie pi�ci|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
{31866}{32016}1, 2, 3, 4, 5, 6, 7|Hej, Biodra!
{32066}{32209}1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
{32211}{32294}Lewa, lewa!
{32307}{32342}Zmiana!
{32940}{32989}Co wy wyprawiacie?
{33488}{33554}- Jeste� studentem prawa?|- Tak.
{33556}{33666}- Wi�c ma do ciebie pytanie.|- Pytaj o co chcesz.
{33668}{33757}Znam kogo�, kto studiuje prawo!|Yoon Chong Shin
{33759}{33827}- Ahh, Yoon Chong Shin!|- Znasz go?
{33829}{33899}Oczywi�cie.|Jest znanym piosenkarzem.
{33901}{34132}'I know you better than|anybody in the world so pure'
{34253}{34280}czy to nie on?
{34282}{34316}Nie, to nie on...
{34340}{34477}Wi�c, zosta� aresztowany|za przemoc
{34479}{34...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin