SSP422_Telefon_z_technika_Bluetooth.pdf

(1444 KB) Pobierz
ssp422_d_pl.fm
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 422
Telefon komórkowy z techniką Bluetooth®
Budowa i zasada działania
220980328.019.png 220980328.020.png 220980328.021.png
Wikingowie! Kto o nich nie słyszał?
Zaprawieni w bojach wojownicy, którzy w 793 roku naszej ery najechali w swych pełnomorskich łodziach Anglię
i przez 250 lat trzymali w szachu stary świat. Ale nie tylko – odkryli też i skolonizowali ziemie, dotychczas nieznane
Europejczykom.
Czy jest jednak jakiś związek pomiędzy Wikingami a nowoczesną, bezprzewodową techniką komunikacyjną
o nazwie Bluetooth®?
Otóż jest, gdyż nazwa Bluetooth® jest małym ukłonem twórców tej techniki w stronę księcia Wikingów Haralda I
Gormsona, zwanego Sinozębym (duńska wersja jego imienia to Harald Blåtand ). Jako król duński, a później również
norweski, przyczynił się do chrystianizacji i zjednoczenia północnej Europy. Uchodził też za osobę bardzo
towarzyską, z którą łatwo można nawiązać kontakt.
Nawiązanie do Haralda Sinozębego (ang. bluetooth = sinozęby) podkreśla też duży udział firm skandynawskich
w opracowaniu techniki Bluetooth®.
S422_068
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania
nowego rozwiązania technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej
literatury serwisowej!
Uwaga
Wskazówka
2
220980328.022.png 220980328.001.png 220980328.002.png
O czym będzie mowa
Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak rozpoznać urządzenia wykorzystujące technikę Bluetooth®? . . . . . . . . . . 8
Telefony komórkowe Bluetooth® Volkswagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rodzaje przygotowania do telefonu komórkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Akcesoria Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Posługiwanie się funkcją Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Synchronizacja urządzeń Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zamykanie łączności Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Doradztwo techniczne dla klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wyjaśnienie WYRÓŻNIONYCH pojęć
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
220980328.003.png 220980328.004.png 220980328.005.png 220980328.006.png 220980328.007.png 220980328.008.png 220980328.009.png
Podstawy
Komputer osobisty, telefon komórkowy, palmtop,
odtwarzacz MP3, zestaw słuchawkowy, cyfrowy
aparat fotograficzny czy iPod – coraz więcej
urządzeń elektronicznych otacza nas na co dzień.
Spełniają najróżniejsze zadania: zapewniają
łączność w dowolnym miejscu, dostarczają rozrywki
czy też pomagają nam zorganizować sobie dzień.
Coraz częściej stają się też elementem
elektronicznego wyposażenia wnętrza samochodu.
W przypadku samochodu bardzo ważnym
zagadnieniem jest integracja tych urządzeń
z istniejącymi elementami obsługowymi, takimi jak np.
kierownica wielofunkcyjna czy panel obsługowy
radia. Tylko w taki sposób można uniknąć ryzyka, że
obsługa tych urządzeń odwróci uwagę kierowcy od
kierowania samochodem.
Znaczna różnorodność złączy i interfejsów,
stosowanych przez różnych producentów, zrodziła
potrzebę stworzenia standardowego,
bezprzewodowego połączenia, pozwalającego na
współpracę takich urządzeń.
Duża uniwersalność i łatwość integracji w rozmaitych
urządzeniach sprawiła, że standard komunikacyjny
Bluetooth®, stworzony w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku, stał się popularnym sposobem łączności
radiowej na niewielką odległość. Taka sieć o silnie
ograniczonym zasięgu jest określana skrótem WPAN
(Wireless Personal Area Network = bezprzewodowa
sieć osobista).
S422_001
Ze względu na dużą liczbę różnych telefonów komórkowych i różnych rodzajów przygotowania do
telefonu komórkowego, stosowanych w samochodach Volkswagen (zależnie od modelu i opcji
wyposażenia), podane tu informacje na temat obsługi mogą nie uwzględniać wszelkich możliwych
odmian urządzeń. Dlatego wszelkie informacje odnoszą się do telefonu Nokia 3109 i powinny być
traktowane jako przykład. Dokładne informacje na temat kompatybilności urządzeń oraz na temat ich
obsługi należy zaczerpnąć z odpowiedniej dokumentacji serwisowej, ze strony Volkswagen Service oraz
z instrukcji obsługi używanego urządzenia.
4
220980328.010.png 220980328.011.png 220980328.012.png 220980328.013.png
zakres mikrofal z dwunastoma
przedziałami pasma ISM
Urządzenia Bluetooth® wykorzystują jeden
z dwunastu przedziałów pasma ISM (ang. Industrial
Scientific and Medical Band – nielicencjonowane na
całym świecie pasmo fal radiowych, leżące w zakresie
mikrofal). Jest to specjalne pasmo, z którego można
korzystać bez licencji i bez konieczności rejestracji.
Część pasma, przeznaczona do określonego celu,
jest określana jako przedział częstotliwości.
W związku z tym mówimy o przedziałach ISM.
Komunikacja Bluetooth® korzysta z przedziału ISM
o zakresie częstotliwości 2,402 do 2,483GHz.
przedział ISM
2,402GHz do 2,483GHz
kuchenka mikrofalowa, WLAN,
zdalne sterowanie radiowe,
Bluetooth
S422_026
ZAKRES PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
nadanie
pakietu danych
urządzenie 1
Odporność komunikacji Bluetooth® na zakłócenia
elektromagnetyczne wynika z wykorzystania metody
FHSS (Frequency Hopping). Wykorzystywany
przedział ISM został w tym celu podzielony na 79
kanałów. Podczas przesyłania danych komunikujące
się urządzenia skaczą pomiędzy tymi kanałami 1600
razy na sekundę. W tym celu urządzenia najpierw
samodzielnie ustalają, które kanały i w jakiej
kolejności zostaną wykorzystane do komunikacji.
metoda
FHSS
w
przedziale
ISM
odbiór
pakietu danych
urządzenie 2
Jeżeli więc zakłócenia nie obejmują całego
przedziału ISM, ich oddziaływanie na przesyłany
sygnał jest niewielkie. Ciągła zmiana częstotliwości
sprawia, że zakłócenia działają na sygnał tylko przez
ułamek sekundy.
S422_027
Podstawy techniczne komunikacji
Bluetooth® omówiono w zeszycie nr 345
„Uniwersalne przygotowanie do telefonu”.
5
220980328.014.png 220980328.015.png 220980328.016.png 220980328.017.png 220980328.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin