SSP242_Zawieszenie_pneumatyczne_1.pdf

(3102 KB) Pobierz
SSP242_pl
Serwis
Zawieszenia pneumatyczne – część 1
Regulacja wysokości zawieszenia w Audi A6
Budowa i zasada działania
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 242
Tylko do użytku wewnętrznego
174350569.051.png 174350569.052.png 174350569.053.png 174350569.054.png 174350569.001.png 174350569.002.png 174350569.003.png 174350569.004.png 174350569.005.png 174350569.006.png 174350569.007.png 174350569.008.png 174350569.009.png 174350569.010.png 174350569.011.png 174350569.012.png 174350569.013.png 174350569.014.png 174350569.015.png 174350569.016.png 174350569.017.png 174350569.018.png 174350569.019.png 174350569.020.png 174350569.021.png 174350569.022.png 174350569.023.png 174350569.024.png 174350569.025.png
Zawieszenia pneumatyczne o regulowanej wysokości
Ten zeszyt składa się z dwóch części:
Podstawy resorowania, tłumienia
i resorowania pneumatycznego
242_048
Regulacja wysokości zawieszenia w Audi A6
Tutaj opisano pneumatyczne zawieszenie osi
tylnej w Audi A6 Avant.
242_046
Pneumatyczne zawieszenie wszystkich
kół w Audi allroad zostało opisane
w zeszycie nr 243.
Dalsze informacje na temat
Audi allroad można znaleźć
w zeszycie nr 241.
242_067
174350569.026.png 174350569.027.png 174350569.028.png 174350569.029.png
Treść
Strona
Podstawy
Zawieszenie samochodu ............................................................................................................... 4
Resorowanie.................................................................................................................................... 6
Drgania nadwozia........................................................................................................................... 8
Parametry sprężyn........................................................................................................................ 12
Zawieszenie konwencjonalne bez regulacji wysokości ........................................................... 14
Podstawy resorowania pneumatycznego
Zawieszenie pneumatyczne o regulowanej wysokości ........................................................... 16
Parametry sprężyn pneumatycznych ........................................................................................ 21
Tłumienie drgań ........................................................................................................................... 23
Amortyzator (tłumik drgań) ........................................................................................................ 25
Amortyzator PDC ......................................................................................................................... 33
Regulacja wysokości zawieszenia w Audi A6
Budowa układu ............................................................................................................................ 38
Sprężyny pneumatyczne ............................................................................................................. 40
Zespół zasilający .......................................................................................................................... 42
Schemat pneumatyczny ............................................................................................................. 43
Sprężarka ...................................................................................................................................... 44
Osuszacz powietrza ..................................................................................................................... 47
Zawór upustowy N111 ................................................................................................................ 48
Zawory sprężyn N150 i N151....................................................................................................... 51
Czujnik wysokości zawieszenia G84 .......................................................................................... 52
Sterownik regulacji zawieszenia J197 ....................................................................................... 54
Lampka kontrolna regulacji zawieszenia K134 ......................................................................... 55
Schemat funkcjonalny ................................................................................................................ 56
Sygnały zewnętrzne .................................................................................................................... 57
Koncepcja regulacji ..................................................................................................................... 58
Szczególne przypadki regulacji ................................................................................................. 60
Nowość!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania układów i podzespołów.
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją
naprawy!
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać
wyłącznie na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
3
174350569.030.png 174350569.031.png 174350569.032.png 174350569.033.png 174350569.034.png 174350569.035.png
Podstawy
Zawieszenie samochodu
Gdy samochód jedzie po nierównościach,
na jego koła działają siły o charakterze
uderzeniowym. Zawieszenie i elementy
resorujące przenoszą te siły na nadwozie.
W zawieszeniu samochodu należy zawsze
odróżniać elementy resorujące od elementów
tłumiących .
Przez prawidłowe współdziałanie tych
elementów można osiągnąć:
Zadaniem elementów resorujących jest
pochłanianie energii tych uderzeń, a więc
osłabianie sił działających na nadwozie.
242_003
Bezpieczeństwo jazdy
Stały kontakt koła z jezdnią, ważny dla
działania hamulców i układu kierowniczego.
Komfort jazdy
Zapobieganie nieprzyjemnym i szkodliwym
dla zdrowia obciążeniom, działającym na
pasażerów; ochrona delikatnego ładunku.
Niezawodność eksploatacji
Elementy samochodu są chronione przed
nadmiernym obciążeniem.
4
174350569.036.png 174350569.037.png 174350569.038.png
Podczas jazdy na nadwozie samochodu
działają nie tylko siły powodujące ruch w górę
i w dół, ale również siły, które wywołują ruch
i drgania w kierunku wszystkich trzech osi
samochodu.
Z tego względu ogromne znaczenie
ma właściwy dobór parametrów sprężyn
iamortyzatorów.
Oprócz kinematyki zawieszenia, na wartość
tych ruchów i drgań zasadniczy wpływ ma
resorowanie i tłumienie drgań samochodu.
oś pionowa
oś wzdłużna
oś poprzeczna
kołysanie wzdłużne
rzucanie boczne
242_048
kołysanie poprzeczne
zarzucanie
szarpanie
unoszenie i opadanie
5
174350569.039.png 174350569.040.png 174350569.041.png 174350569.042.png 174350569.043.png 174350569.044.png 174350569.045.png 174350569.046.png 174350569.047.png 174350569.048.png 174350569.049.png 174350569.050.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin