Zmierzch.txt

(64 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{776}{832}Ale umieranie w miejsce kogo�, kogo kocham...
{867}{904}wydaje si� dobrym sposobem na odej�cie.
{1716}{1812}Wi�c, nie mog� si� zmusi� do �a�owania decyzji opuszczenia domu.
{1848}{1895}B�d� t�skni�a za Phoenix,
{1969}{1998}za ciep�em,
{2092}{2166}za moj� kochaj�c�, nieobliczaln�, zwariowan� mam�,
{2228}{2265}i jej nowym m�em.
{2268}{2328}Ludzie, dalej!|Kocham was obie, mamy samolot do z�apania.
{2331}{2441}Ale oni chc� wyruszy� w tras�,|wi�c zamierzam sp�dzi� troch� czasu z moim tat�.
{2471}{2523}A to b�dzie dobr� rzecz�...
{2564}{2588}Tak s�dz�.
{3133}{3208}TWILIGHT|T�umaczenie i synchro: talia & everrrgreen  | twilightseries.fora.pl
{3278}{3312}W stanie Washington,
{3315}{3382}Pod powierzchn� wiecznie obecnych chmur i deszczu,
{3396}{3435}Jest ma�e miasteczko o nazwie Forks.
{3440}{3558}Populacja: 3120 os�b.
{3597}{3627}To tu si� przeprowadzam.
{3688}{3732}M�j tata Charlie.
{3753}{3798}Jest komendantem.
{4053}{4078}Twoje w�osy s� d�u�sze.
{4165}{4253}�cie�am je od czasu, kiedy ostatni raz Ci� widzia�am.
{4314}{4370}S�dz�, �e zn�w du�o uros�y.
{4561}{4622}Zazwyczaj sp�dza�am tutaj dwa tygodnie|w prawie ka�de lato.
{4666}{4697}Ale to by�o lata temu...
{5090}{5130}Opr�ni�em kilka p�ek dla Ciebie w �azience.
{5133}{5154}Och, tak...
{5179}{5214}Jedna �azienka.
{5348}{5405}To jest dobra lampa do nauki.
{5428}{5500}Sprzedawczyni od Searksa wybra�a po�ciel.
{5503}{5544}Lubisz... Lubisz fioletowy, prawda?
{5565}{5588}Fioletowy jest w porz�dku.
{5620}{5640}Dzi�ki.
{5803}{5829}Okay.
{5974}{6017}Jedn� z najlepszych rzeczy z Charliego...
{6053}{6106}Nie wisi nade mn�.
{6278}{6370}S�ysza�em was jad�cych od samego pocz�tku drogi.|Dobrze was widzie�.
{6418}{6458}Bella, pami�tasz Billy'ego Blacka...
{6461}{6479}Yeah.
{6495}{6526}Wygl�dasz dobrze.
{6529}{6557}Wci�� ta�cz�.
{6578}{6613}Ciesz� si�, �e w ko�cu jeste� tutaj.
{6616}{6685}Charlie nie przestawa� o tym m�wi�|odk�d mu powiedzia�a�, �e przyje�dzasz.
{6713}{6776}W porz�dku, wyolbrzymiaj dalej...|Wtocz� Ci� w b�oto.
{6788}{6838}Dop�ki nie uderz� Ci� w kostki.
{6850}{6883}Yeah, dawaj!
{6908}{6951}Cze��, jestem Jacob.
{6978}{7072}Robili�my ciasteczka z b�otka, kiedy byli�my mali.
{7075}{7112}Tak, pami�tam.
{7128}{7155}Zawsze si� tak zachowuj�?
{7193}{7226}Pogarsza si� im z wiekiem.
{7265}{7313}Wi�c, co my�lisz?
{7328}{7346}Co?
{7377}{7404}Tw�j prezent powitalny.
{7407}{7429}To?
{7451}{7498}W�a�nie odkupi�em to od Billy'ego.|Taa.
{7520}{7553}Totalnie przebudowa�em dla Ciebie silnik.
{7556}{7586}Daj spok�j!
{7589}{7634}O m�j Bo�e!
{7650}{7702}Jest idealny!
{7705}{7726}Musisz �artowa�!
{7729}{7748}Przepraszam.
{7800}{7832}M�wi�em Ci, �e jej si� spodoba.
{7854}{7885}Znam si� na dzieciakach.
{7899}{7944}Och, taa kole�. Jeste� bombowy.
{7965}{7993}Okay,
{8019}{8076}musisz podw�jnie zaci�gn�� sprz�g�o,|kiedy zmieniasz biegi...
{8079}{8116}Ale poza tym, powinna� nie mie� problem�w.
{8119}{8141}To jest ten?
{8144}{8175}Yeah, w�a�nie tam.
{8178}{8201}W porz�dku.
{8244}{8270}Chcesz aby Ci� podwie�� do szko�y lub co�?
{8294}{8332}Chodz� do szko�y w rezerwacie.
{8345}{8381}Och, racja.
{8405}{8458}Szkoda. Dobrze by by�o|zna� chodzia� jedn� osob�.
{8648}{8685}M�j pierwszy dzie�w nowej szkole.
{8688}{8750}Jest marzec, �rodek semestru.
{8793}{8816}�wietnie.
{8992}{9014}Niez�a jazda.
{9027}{9045}Dzi�ki.
{9294}{9352}Jeste� Isabella Swan, nowa dziewczyna.
{9355}{9422}Cze��! Jestem Eric, oczy i uszy tego miejsca.
{9457}{9505}Potrzebujesz czegokolwiek? Przewodnika wycieczki,|towarzysza przy lunchu...
{9518}{9535}Ramienia do wyp�akania...
{9650}{9738}Jestem bardziej typem 'ciepienie w ciszy'.
{9741}{9803}Dobry nag��wek dla artyku�u o Tobie.
{9828}{9881}Jestem w gazetce, a ty jeste� newsem, skarbie
{9884}{9908}pierwsza strona.
{9928}{9968}Prosz�, nie...
{9993}{10016}�o�! Spokojnie...
{10033}{10054}�adnego artyku�u.
{10095}{10124}Pasuje?|Dzi�ki.
{10415}{10436}Przepraszam.
{10439}{10491}Powiedzia�am im, �eby nie pozwoli�y mi gra�.
{10494}{10550}Nie, nie... To jest...
{10553}{10624}Jeste� Isabella, prawda?
{10628}{10653}Po prostu Bella.
{10671}{10723}Yeah, hej! Jestem Mike... Newton.
{10726}{10761}Mi�o Ci� pozna�.
{10788}{10827}Ma �wietne wybicie, nie?
{10835}{10878}Przy okazji, jestem Jesssica...
{10892}{10928}Hej, jeste� z Arizony, tak?
{10931}{10950}Yeah.
{10977}{11054}Czy ludzie z Arizony nie powinni by�...|na prawd� opaleni?
{11077}{11165}Yeah, mo�e to dlatego mnie z tamt�d wykopali.
{11253}{11282}Jeste� dobra.
{11319}{11346}To takie zabawne...
{11515}{11550}...Pan Kawa�ka.
{11553}{11613}B�dziemy mieli ta szalon� piramid� spadaj�c� z nieba.
{11708}{11770}Hej Mikey! Pozna�e� moj� now� dziewczyn�, Bell�.
{11773}{11810}Och, Twoj� dziewczyn�?
{11813}{11830}Yeah.
{11833}{11881}Moj� dziewczyn�!
{11933}{12028}Och, Tyler...
{12038}{12063}O m�j Bo�e,
{12078}{12116}to jest wci�� tak jakby to by�a pierwsza klasa.
{12119}{12162}Jeste� now� l�ni�c� zabawk�.
{12178}{12212}U�miech!
{12228}{12246}Okay...
{12249}{12287}Przepraszam, potrzebuj� jakiego� niepozowanego zdj�cia do artyku�u...
{12290}{12326}Artyku� jest martwy, Angela.
{12329}{12364}Nie wyci�gaj tego wi�cej.
{12397}{12425}W porz�dku, ja po prostu...
{12428}{12455}Chronie Twoje ty�y, skarbie...
{12483}{12554}S�dz�, �e b�dziemy mieli nast�pne|wydanie o piciu nastolatk�w...
{12557}{12599}Mo�esz zawsze wyj�� z...
{12628}{12664}Zaburzeniami jedzenia...
{12706}{12747}Wypychaniem skarpetkami Speedo k�piel�wek przez dru�yn� p�ywack�...
{12750}{12788}W�a�ciwie, to jest niez�e.
{12791}{12856}Yeah, racja. To jest dok�adnie to, co pomy�la�am.
{12877}{12926}M�wimy o rozmiarze Olympic.
{12929}{12975}Nie ma mowy, on jest taki chudzutki|to nie ma sensu...
{12978}{12998}Totalnie.
{13093}{13114}Kim oni s�?
{13143}{13170}Cullenowie.
{13205}{13221}Oni s�, um...
{13224}{13295}Doktora i Pani Cullen adoptowanymi dzie�mi.
{13298}{13378}Przeprowadzili si� tutaj z Alaski par� lat temu.
{13393}{13442}Troch� si� izoluj�.
{13445}{13481}Yeah, bo oni s� razem...
{13502}{13540}Tak razem razem.
{13614}{13671}Ta blondynka to Rosalie,
{13678}{13728}a ten wielki ciemnow�osy facet, Emmett...
{13731}{13760}S� razem.
{13763}{13801}Nie jestem nawet pewna czy to legalne.
{13804}{13869}Jess, oni nie s� tak w�a�ciwie spokrewnieni.
{13872}{13931}Yeah, ale oni mieszkaj� razem...|To dziwne.
{13934}{13977}I... Okay,
{13980}{14025}ta ma�a ciemnow�osa dziewczyna, to Alice...
{14028}{14072}Jest naprawd� dziwaczna.
{14088}{14183}I... Jest z Jasperem, tym blondynem,|kt�ry wygl�da jakby cierpia�.
{14286}{14388}Dr. Cullen jest jak ten tata-ci�cie-pasuje...
{14408}{14439}Mo�e zaadoptuje mnie.
{14481}{14505}Kim on jest?
{14678}{14716}To Edward Cullen...
{14719}{14788}Jest totalnie cudowny, rzecz jasna.
{14791}{14868}Ale najwyra�niej nikt tutaj nie jest dla niego wystarczaj�co dobry.
{14901}{14950}Jakby mnie to obchodzi�o... No, wiesz.
{14968}{15009}Wi�c... Yeah...
{15073}{15134}Powa�nie, nie marnuj swojego czasu...
{15137}{15183}Nie planowa�am.
{15453}{15494}Panie Molina?|Hej Mike.
{15528}{15587}Och, tak... Panna Swan.
{15978}{15995}Cze��, Twoje podanie?
{15998}{16014}Dzi�kuj�,
{16017}{16037}witaj w klasie.
{16040}{16062}To jest Twoja ksi��ka, okay?
{16065}{16091}I...
{16094}{16152}Mam dla Ciebie miejsce tam,|ostatnie wolne, wi�c...
{16155}{16202}Pod��aj za nami, dop�ki nie za�apiesz.
{16205}{16295}W porz�dku ludzie, dzisiaj b�dziemy obserwowa�|zachowanie Planarii
{16298}{16353}a.k.a. p�a�nic�w...
{17325}{17359}Musi by� co� wolnego...
{17362}{17400}Fizyka? Biochemia?
{17403}{17455}Wszystkie zaj�cia s� ju� pe�ne, m�j drogi.
{17460}{17493}W�a�nie to sprawdzi�am.
{17498}{17561}Obawiam si�, �e b�dziesz musia� zosta� na biologi.
{17628}{17696}Dobra, po prostu...|Jako� to znios�.
{18093}{18134}Nie mog� prze�y� tego, jak du�a ju� jeste�.
{18137}{18176}I taka pi�kna.
{18203}{18227}Hej, Bella!
{18257}{18292}Pami�tasz mnie?
{18327}{18370}Robi�em za Miko�aja w jednym roku...
{18373}{18454}Yeah, Waylon... Nie by�a tutaj na gwiazdk�,|odk�d sko�czy�a cztery latka.
{18457}{18507}Za�o�� si�, �e zrobi�em wra�enie, nie?
{18510}{18545}Zawsze je robisz...
{18550}{18580}Z�y, p�kaj�cy Miko�aj.
{18607}{18645}Hej! Chocia� dzieci uwielbiaj� te ma�e butelki.
{18648}{18708}Pozw�l dziewczynie zje�� jej Garden Burger, Waylon.
{18728}{18785}Jak tylko sko�czysz, przynios� Ci Twoje ulubione
{18788}{18820}ciasto jagodowe, pami�tasz?
{18823}{18872}Tw�j tata wci�� je zamawia...
{18875}{18907}W ka�dy wtorek.
{18910}{18952}Dzi�kuj�, by�oby �wietnie.
{19390}{19409}Hej kochanie! S�uchaj,
{19412}{19435}je�li treningi Phila p�jd� dobrze,
{19438}{19479}mogliby�my przeprowadzi� si� na Floryd�.
{19482}{19562}(Prosz�, wrzu� $ 1,25 po dodatkowe trzy minuty)
{19565}{19593}Mamo, gdzie Twoja kom�rka?
{19596}{19622}Dobra, ale si� nie �miej.
{19625}{19701}Nie zgubi�am mojej �adowarki, ona ode mnie uciek�a...
{19723}{19740}Z krzykiem.
{19743}{19811}Dos�ownie odstraszam nowinki technologiczne.
{19814}{19844}T�skni� za Tob�.
{19847}{19901}Och, kochanie! Ja za Tob� te�.
{19905}{19965}Ale opowiedz mi wi�cej o Twojej nowej szkole...|Jakie s� tam dzieciaki?
{19973}{20003}S� jakie� mi�e ch�opaki?
{20028}{20060}S� dla Ciebie mili?
{20147}{20202}C�... Wszyscy s� bardzo �yczliwi.
{20239}{20267}Uh-uh. Powiedz mi wi�cej.
{20270}{20320}To nie ma nawet znaczenia.
{20323}{20350}W�a�nie, �e ma, skarbie!
{20353}{20386}Mam zadania domowe do zrobienia.
{20403}{20430}Pogadamy p�niej.
{20456}{20489}Dobra, kocham Ci�.
{20492}{20514}Te� Ci� kocham.
{20763}{20800}Planowa�am przyprze� go do muru...
{20808}{20858}I dowiedzie� si� jaki ma problem.
{21093}{21124}Ale nigdy si� nie pokaza�.
{21288}{21321}Bella!
{21665}{21700}I nast�pnego dnia...
{21735}{21762}Nast�pna nieobecno��.
{21883}{21913}Min�o wi�cej dni...
{21933}{21968}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin