11 - Clive Cussler - Złoto Inków.pdf

(2398 KB) Pobierz
565829818 UNPDF
CLIVE CUSSLER
ZŁOTO INKÓW
(Prełożyłiemowitndrejewki)
AMBER 1999
PełnomorkitatekInkówD1533apomnianemore
Nadciągnlipołudniawraporannymłoocemakiedyunliporoikronejwodieprawiali
wrażeniemigotliwychjawwputynnymmirażuKwadratowebawełnianeżaglelotyllitratew
wiałybewładniepodłagodnymlauremniebawiołarytmicnie pogrążałyiwwodiechociaż
anijedenokrykkomendynieburyłnieamowitejciyWyokowgóreokółtownoiłito
opadałjakgdybywiodącternikówkujałowejwyepcetercącejwamymrodkuródlądowego
moraTratwybyłykontruowanepowiąanychipodgitychnaobukoocachwiąekitowiaed
takichwiąekkładałoinajedenkadłubwmocnionywibąikilembambuaWygitediobyi
ruymiałyktałtwżyopichpykachktóreceryłykłykuniebuprecomogłoidawadże
wyjądokiżycaNaaotronymdiobietratwypłynącejprodemwoteluprypominającymtron
iediałdotojnikdowodącylotylląNoiłbawełnianątunikdobnąturkuowymicekinamii
wełnianypłachatowanywwielobarwnywórGłowokrywałmupióroputwara- łota
makażółtawomigotaływłoocutakżejegokolcykimaywnynayjnikinaramiennebranolety
banawettrewikiwielmożywykonanoełotaCłonkowieałogiitocyniłowidokjece
bardziej zdumiewającymbyliwytrojeniniemniejymprepychemtrwogąipodiwem
pryglądaliitubylcyintruomktórywtargnlinaichwodyNiepodejmowalipróbobronywych
terytoriówbylibowiemprotymimyliwymiibieracamiktórychwytaliwpacikrólikiłowiliryby
iwypełnialikoeerwanymilubwygrebanymiiemidaraminaturyPrymitywniw
atanawiającymkontraciedotworącychroległeimperiaąiadówpołudniaiwchodużylii
umieralianimylącownoeniuolbrymichwiątyoTerajakahipnotyowanipryglądalii
unącemupowodieniewiarygodnemubótwujednomylniepotregającwydareniejako
cudowneprybycieawiatówwojownicychbogówagadkowiprybyecałkowicieignorując
ludokupującybreginienużeniewiołowalikucelowiwejpodróżypełnialiuwiconąmijnie
wracaliatemuwaginaprawymałoitotne- wtrontubylcówniepadłoanijednopojrenie
mieraliwprotkutromymkalitymbocomgóryktórejcytwnoącyinadwiecie
metrówponadpowierchnimoratworyłnieamiekanąiprawiepobawionąrolinnoci
wyepkwanąpretuiemcówMartwąOlbrymkądługibowieminikigrbietwnieienia
prypominałciałokobietypogrążonejwkamiennymnie
łudenietowikałajecenieiemkaaureolakreanaekałprełonecnepromienie
Wnetwietliciewytrojeniżeglareoadilitratwynauianejkamykaminiewielkiejplaży
prechodącejwwąkikanionpucilimatówbawełnianepłachty zdobne - co skutecznie
potgowałolkiacunektubylcychgapiów- wielkimihatamiwyobrażającymiantatycne
wiertaiprytąpilidowyładunkuogromnychtrcinowychkoyoraceramicnychdbanów
Precałydieoukładaliładunekwtopotżnywprawdielecuładonywiecoremnatomiat
kiedyłoocekrywałoiaachodnimhoryontemutonliwmrokuprewiercanymtylko
migotliwymipłomykamiGdyacąłwtawadnowydieookaałoiżetratwywciążpocywają
na brzegu jak martwerybyładunekależynapoprednimmiejcuTymcaemkamieniarenie
cdącpotupająaatakowalikalitycytgórymoiżnymidłutamiiłomamiipreed
najbliżychdnitakuporcywiekuliiobłupywalikamieożeprybrałwreciepreraliwąpotad
krydlategojaguaraowżowymłbieKiedydobiegłykoocaotatniepracerebiarkiei
polerowniceodnoiłoiwrażenieiżgrotekowabetiagotujeibydaduaekaływktórej
jąwykutoPrecałytencakoeidbanytopniowonikałyplażyażwrecieanijedennie
pootał
Potemgdypewnegorankatarymjużwycajemmiejcowiponadwodąignliwrokiemku
wypienalelijąputąTajemnicyludprybyłytupołudnianatratwachrowiałijak sen, a o
tymżeniebyłułudąawiadcałpotżnyjaguarwżowymłbemktóryobnażałkłyicelinami
ocuomiatałwgóraciągnąceiażpohoryontnabreguródlądowegomora
Ciekawodrychłopremogłatrachijużnaajutrpopołudniu cterechmiałkównajwikejwi
dodawyobieodwagikrepkimmiejcowympiwemepchnłonawodcółnowydłubane
jednegopniadrewaimachającwiołamipopłynłonawypWidianolądujakdobijajądo
breguinikająwwąkimkanionieprowadącymwgłąbgóryDopónejnocyiprecałynatpny
dieokrewniiąiediocekiwaliichpowrotu- daremnieaginąłponichwelkiladiniknła
nawetdłubankaPierwotnylktubylcówwielokrotniłijecekiedynaglenamałemorepadł
traliwytormmieniającjewewrącykociołłooceraptowniegałoniebookryłoicernią
jakiejniepamitalinajtariludieowymprejmującymgroąciemnociomtowaryyłwicący
wiatrcopieniłaleidokonałputoeownabreżnychwiokachMogłoidawadiżżywioły
tocąeobąwojnmagającpryokajilądbądteż- iwtejkwetiimiekaocytamtejych
okolicżywiliupełnąpewnod- żewiedeniprejaguaraowżowymłbiebogowieniebai
ciemnociwywierająemtnapobratymcachuchwalcówktórypoważyliiwtargnądwich
domenPoeptywanooklątwieruconejnaintruów
potemtormniknąłahoryontemrównienaglejakaniegonapłynąłwiatramarłupełnie
pogrążającwiatwciyktórawydawałaiażnienaturalnałooceroikryłopowierchnimora
równiepokojnegojakdawniejNadleciałymewyijłyatacadkrginadcymcopodcabury
alecinłynawchodnibregaciekawieniludieotrożnieruyliwttronprytanli
niepewniepodelibliżej- iwtedybioroweapniciewyrwałoiichutpojlibowiemżena
piakuplażypocywająwłokijednegocudoiemcówprybyłychpołudniaMiałnaobietylko
odobnąhatowanątunikpołotejmacepióropuuibranoletachniebyłoladuW
preciwieotwiedociemnokórychikrucowłoychtuiemcówtopielecmiałjanewłoyibiałą
kórjegoniewidąceocybyłybłkitnetojącbyłbyodobrepółgłowywyżyodnajrolejego z
ludiktórypryglądalimuiterawbebreżnymdumieniuDygocącetrachuotrożnie
anieligoiłożylidocółnawytypowaliewegogronadwóchnajmielychciadowieli
włokinawyppieniepołożylijenaplażyiwciekle machającwiołamiwrócilinalądDługo
jecepomiercinajtarychwiadkówniewykłegodareniagrnącywpiakukieletłałwe
łowróżbneotreżeniebytrymadiodwypydaleka
Krążyłyłuchyżekrydlatytrażnikłotychwojownikówjaguarwżowymłbempożarł
wcibkichintruówniktatemnigdyniepodjąłryykabytawiającnognawypienaraidina
jegogniewWyparetąrotacałaaurtaknieamowitąanawetupiornążetałainiebawem
miejcemwitymoktórymwycajowomówiłoiprycionymgłoemKimbyliodianiwłoto
wojownicyikądprypłynli?Dlacegokierowaliwetratwywgłąbródlądowegomoraicotu
robili?wiadkowiepogodiliiaktemżenienajdążadnegowyjanieniadlategocoujreli
niewiedyrodąimity- urodiłyiatemanawetdążyłyokrepnądanimokolicnawiediło
potżnetrienieiemiobracającwperynwytkiepoblikiewiokiKiedypopiciudniach
wtrąywrecieutałyródlądowemoreniknłoajedynymponimladembyłerokipa
muelwdłużdawnejliniibregowejlegendwnetpreniknlitajemnicyintruidowiereo
religijnychykująctatubogówraugadkioichcudownymobjawieniuinikniciukrążyły
erokopotemcoraubożewaktywracałyradiejażwrecietałyiprekaywaną
pokolenianapokoleniecątkąolkloruluduamiekującegopreladowanąpreduchykrain
nadktórą niepojteroumemenomenywiąjakdymnadoboowymognikiem
KATAKLIZM
l marca 1578
UachodnichwybreżyPeru
KapitanJuandentonpopnyKatylijcykotarannieprytryżonejcarnejbrodieiielonych
oczach, raz jeszcze spojrałnapodążającyanimagadkowytatekiwadumiemarcyłcoło
"Przypadek - apytałamiebie- cyteżaplanowaneprechwycenie?
NaotatnimodcinkutrayCallaodeLimaniepodiewałipotkaoinnymigaleonami
dążającymiwtron Panamygdieichładunek- prenaconedlakrólakarby- miałtraidna
grbietymułówktóreprenioągopremidymoredoatlantyckichportówkądnapokładach
innychtatkówwyruywwądocelowąpodróżkukładomikuromewilli
Zgłoś jeśli naruszono regulamin