01 - Clive Cussler - Afera śródziemnomorska.pdf

(1466 KB) Pobierz
565837636 UNPDF
CLIVE CUSSLER
FERRÓDZIEMNOMORK
TytułoryginałuTHEMEDITERRNEN CAPER
Autor ilustracji KLAUDIUSZ MAJKOWSKI
Opracowanie graficzne IMI design studio / prepress
Redaktor MIRELLA REMUSZKO
RedaktortechnicnyNNWRDZŁ
Copyright (c) 1973 by Clive Cussler Polish edition published by Wydawnictwo
Amber Sp. z o.o.
Published by arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551Fithvenueuit2015
New York, N.Y. 10176-0187 USA
ISBN 83-7082-360-2
Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.
Warawa1994WydanieIDrukŁódkaDrukarniaDiełowa
Dla Amy i Eryka,
abyżeglowalijaknajdłużej
PROLOG
PanowałżarjakwpiekarnikuibyłaniedielaWwieżykontroliruchu
powietrnegodyżurnyBayLotnictwaWojkowegoBradyprypaliłnatpnego
papieroapołożyłnaprenonymklimatyatoretopywkarpetkachicekałaż
icokolwiekwydary
Niebepowodunudiłijakmopruchpowietrnybyławycajwniediele
marnyapraktycnierecbiorąc- blikierabowdniwiątecneamoloty
bojoweniemiernieradkolatałynadródiemnomorkimTeatremOperacyjnym
włacażeakuratniedojrewałyżadnenapiciamidynarodoweOdcaudo
cauiadałalubtartowaławprawdiejakamaynawyklejednakchodiło
tylkoouupełnieniepaliwawamolociektórymjakidygnitarpieyłna
konerencjgdiewEuropie albo Afryce.
Poradieiątyodropocciałużbykontrolerpowiódłpojreniempowielkiej
tablicyrokłademlotów- żadnychtartówaod1630prybliżonegocau
jedynegodilądowaniadieliłogojecebemałapidgodin
Byłmłody - niewiele po dwudziestce - itanowiłuderającydowódpreciwko
teieżeblondyniopalająikiepkokażdywidocnykawałekjegokóry
prypominałciemnoorechowyornirintarjowanyplatynowąpajcynąwłoków
Cterypakinarkawiewiadcyłyżematopieoierżantatabowegoajego
mundurowakoulakolorukhakibyłanawetpodpachamiuchajakpieprchociaż
temperaturaigała37°CZwycajempowechnie
tolerowanymwjednotkachirForcetacjonującychwregionach o
gorącymklimaciemiałropitykołnierykinienoiłkrawata
Wychyliłiiutawiłklimatyatorwtakipoóbabytrumieochłodnego
powietraowiewałmunogiRadorewiającegołakotaniaumiechnąłi
plótłdłonienakarkuroparłiwygodniejiwbiłwrok w metalowy sufit.
Natychmiatpredocymajegoduyamajacyłatowaryącamunieutannie
wijaMinneapoliidiewcątparadującychpoNicolletvenue- nówprelicył
wpamicijecepiddieiątcterydnibdieimuiałmcydanimw
ramachrotacjiwrócidotanówKażdąupływającądobodajkowywałceremonialnie
w noszonym na piersi czarnym notesiku.
Ziewnąwyporamożedwudietywiąłparapetulornetk
ipojrałnaamolotyktóretałynacarnymaalciepodbudynkiemwieży
kontroli.
LotnikobudowanonależącejwpołnocnejcciMoraEgejkiegowypieThao
oddzielonej od kontynentalnej Macedonii greckiej szesnastomilowym pasem wody,
zwanym - jakżebyinacej- cieninąThaoLądowymaywThaokładai
cterytutrydietukilometrówkwadratowychkałporonitychdrewamiPełno
tutarożytnychruindatującychiniekiedytyicnegorokuprednaą
erąBaakrótowookrelanaprejejperonelmianemLotnikaBradyotała
wybudowana pod konieclateddieiątychnamocytraktatupomidytanami
Zjednoconymiirądemgreckimaoprócekadrymyliwcówłożonejdieiciu
F-105tarirenatałetacjonowaływniejtylkodwamontrualnetranportowce
C-133cargomaterktórepołykującwolepiającymegejkimłoocuwyglądały
terajakparapaionychwielorybów
Wdaremnympoukiwaniujakichkolwiekonakżyciaierżantkolejnopryglądał
iupionymmaynomlotnikobyłojednakputeWikodperonelualbo
krepiłaipiwemwpoblikimmiateckuPanaghiaalboażywałanaplaży
kąpieliłonecnejalboteżdremaławklimatyowanychkoarachObecnod
ludiygnaliowałatylkoamotnaylwetkażandarmatregącegobramygłównej
ipootającewnieutannymruchuantenyradaroweobracająceinadachu
betonowegobunkraDyżurnypowoliuniółlornetipobiegłwrokiemponad
laurowymialamimorawdniurówniejanymibechmurnymjakdiiejymógł
łatwociądotreccegółyodległegogreckiegoląduPotemkierowałkła
nawchódchwytającragmentliniihoryontugdieciemnybłkitmoratykał
ijanymbłkitemniebaapochwilimigotliwejmgiełkiropalonegoupałem
powietrawyłoniłaibiałaplamkatatkutojącegonakotwicyierżant
mrużyłocypoprawiłotrodiwrecienajwyżymtrudemodcyrował
wymalowanenadiobiemikrokopijnecarneliterkiPierwePodejcie
KretyokanawaunałNiepotraiłdopatrydiwniejenuNakadłubie
tatkuwidniałyrównieżinneoznakowania - ródokrciepionowąmaywnąkrechą
precinałcarnynapiNUM- NarodowagencjaBadaoMorkichiPodwodnych
Zwieająceinadwodąakrywioneramiutawionegonaruieżurawika
dobywałogłbijakipodobnydokuliobłypredmiotnawidokkrątającychi
pryurądeniuludiierżantdowiadcyłcichejatyakcjiżerównieżcywile
muąharowadwtymniedielnymkware
Naglejegooberwacyjnerorywkiuciąłdobiegającyinterkomuodcłowiecony
gło- WieżatuRadarOdbiór!
ierżantodłożyłlornetkiwcinąwyguikuruchomiłmikroon- Zgłaai
WieżaKontrolnaRadarKtoumarł?
-
Mamkontaktmniejwicejenaciekilometrównaachód
-
enaciekilometrównaachód?- agrmiał ierżant- Toprecieżwgłbi
wypyPraktycniemamytenwakontaktjużnadgłową- Rajeceerknąłna
apianąwielkimiliteramitabliciupewniłiżeniemaprawaocekiwad
żadnegolotuktórybyłbyaplanowany- Natpnymraemdajcie mi cynk
wceniejdobra?
-Niemambladegopojciakądiwiął- adudniłgłobunkraradarowego-
Preedminionychgodinniemielimynaekraniewpromieniutu
eddieiciukilometrówdołownienicegocobyleciałownaątron
-Notoalbopretaociekimadnałużbie- warknąłierżant- alboprawdcie
wójcholernyprt- Zwolniłprycikmikroonuchwyciłlornetwtałi
uważniepopatryłwkierunkuachodnim
Byłtammaleokiciemnypunkcikunącyaledwieparmetrówponadwgórami
Nadlatywałpowoli- ybkociąnajwyżejtu
cterdietukilometrównagodinPrekilkachwilwydawałoiżetrwaw
nieruchomymawieeniualepotemniemalbłykawicnieacąłnabierad
konkretnegoktałtuiwokularachlornetyaryowałyiwyraiciekontury
kadłubaorakrydełTakwyraicieżeopomyłceniemogłobydmowy
ierżantowiediwieniaopadłackagdyuchepowietrewypyrodarł
terkocąco-dudniącyhałailnikatareokiegojednomiejcowegodwupłatuotałym
podwoiueprychowymikołami
Dióbdeormowanytercącymgrubieniemrdowegoilnikamiałpoatym
opływowyktałtktóryjednaknawyokociotwartejkabinyrobiłikanciaty
Wielkiedrewnianemigłotłukłopowietrejaktarywiatrakpopychającantycną
maynżółwiąopałociąpokryteapłótnemkrydłaotypowychdla
wcenychkontrukcjikarbowanychkrawdiachpływupłatadygotałyikołyały
inawietreOdkołpakamigłapokoniukiterówwyokocicałyamolotbył
wymalowanynajadowicieżółtykolorierżantodjąłodoculornetdokładniew
chwiligdymaynaukaującdobrenanykryżmaltaokiniemieckie
onakowanieamolotówbojowychcaówI wojnypremknłanadwieżą
cilerecbiorącpremknłanajwyżejpółtorametraponadniąGdybyco
takiegowydaryłoiwinnychokolicnociachierżantpadłbyapewneplackiem
napodłogdumieniejednakwywołanewidokiemtegoniepojtegorozumowo, a tak
precieżmaterialnegoduchapływającegoamglonychniebionadFrontem
Zgłoś jeśli naruszono regulamin