02 - Clive Cussler - Lodowa pułapka.pdf

(1723 KB) Pobierz
565837756 UNPDF
CLIVE CUSSLER
Lodowa Pułapka
Prolog
enwywołanynarkotykiempreniółjąwnicoddiewcynapodjłamiertelne
maganieopowrótdowiadomociGdywolnaotwieraneocyprywitało
prydmionewiatłojakbyamgłąwnodrawdarłiobrydliwygniłyapach
Byłanagagołeplecycileprywierałydowilgotnejpokrytejżółtymlamem
cianyPredprebudeniempróbowałaobiewmówidżetoniemożliwenierealne
TomuiałbydennykomarZanimjednakmiałaanpokonaniawbierającejw
niejpanikinaglepodłożaacąłpodnoidiżółtylamoblepiającjej
bebronneudaPrerażonadootatecnociacławoładkrykiemaleotwa
gdypakudtwopełłopojejnagimpoconymcielecorawyżejiwyżej
DeperackowalcyłaożycieażocywyłyjejorbitWytkonanickotki
inadgartkibyłycianoprykutełaocuchamidocianyPowoliohydnama
wlimacyłainajejpieriGdyutadiewcynywykrywiłgryma
nieamowitegoprerażenianaglewmrocnympomieceniuniewidialnygło
abrmiałjakwibrującyryk
- Panieporucnikuprepraamżeprekadamwtudiachaleobowiąki
wywają
PorucnikamNethamknąłtrakiemkiążk
- SzlagbycitraiłRapp- wróciłidomżcynyogorkniałejtwary
iedącegoobokniegowkabiniewarkocącegoamolotu- ilekroddojddo
ciekawegomomentuawemuimiprerwad
ChorążyJameRappkinąłwkierunkukiążkiNajejokładcedziewczyna
apadającaiwżółtąbrejktórawypełniałabaenmimowytkodołała
utrymadinapowierchnicowydedukowałpoolbrymichnietonących
piersiach.
- Jakpanmożecytadtakichłam?- apytał
- Chłam?- Nethboleniewykrywiłtwar- Niedodżeakłócamipanpokój
tonadodatekbawiipanwmegooobitegokrytykaliterackiego!- Uniół
wielkiedłoniewgecieudawanejropacy- Dlacegoaweprydielająmi
drugiegopilotaktóregoumyłniejetwtaniepojądoiągnidwpółcenej
sztuki? - Nethwyciągnąłiiodłożyłkiążknabylejakrobionąpółk
wiącąbokuakinaubraniapocywałotamkilkapimoagitychrogach
pokaującychnagiekobiececiaławwielu uwodicielkichpoachByłojaneże
literackieupodobaniaporucnikaniekoniecniedotycyłyklayki
Nethwetchnąłpreciągnąłiwotelupocymuwagąpojrałpreybw
dółnamore
amolotpatrolowytrażyWybreżatanówZjednoconychjużodcterechgodini
dwudietuminutpreprowadałnużącąomiogodinnąkontrolgórlodowychi
odbywałłużbkartograicnąBechmurnenieboapewniałokrytałową
widocnodawiatrledwoporuałwodnąkipielnapółnocnymtlantykuw
połowiemarcatakapogodabyłanadwycajnymjawikiemNethwracterema
ludmiiediałwkabiniepilotowałinawigowałolbrymicteroilnikowy
boeingpodcagdyeciupootałychcłonkówałogiwypełniałoobowiąkiw
przedziale transportowym, bacniewpatrująciwekranyradarówiinnych
urądeokontrolnychNethpojrałnaegarekanatpniewychylającamolot
nakrydłonaprowadiłjegodióbnaprotykurkuwybreżuNowejFundlandii
- Notoobowiąkigłowy- Nethodprżyłiiignąłpohorror- Rapp,
wykażtrochwłanejinicjatywyInieważimiprekadadażbdiemyw
St. John's.
- Potarami- odparłRapplodowato- Jelitakiążkajettakajmującato
możebypanmijąpożycył?
Nethiewnął
- Nic z tegoMamaadniepożycadkiążekmojejprywatnejbiblioteki
NaglełuchawkaatrecałamupryuchuNethpodniółmikroon
- DobraHeadleymówcotamma?
ZtyłuwkąpoowietlonymbruchuamolotutarymarynarBuHeadley
intenywniewpatrywałiwradarnajegotwaryodbijałaiielona
nieiemkapowiataekranu
- PanieporucnikumamdiwnewkaanieOiemnaciemiltądnamiartry-
cztery-siedem.
Nethptryknąłwłącnikiemmikroonu
- MówdalejHeadleyCotonacydiwne?Oglądagórlodowący
pretroiłeradarnataryilmDrakulą?
- Możepodłącyłipodpanaekownyhorror?- mruknąłRapp
- ądącpokoniguracjiiromiarach- nówmówiłHeadleytojetgóraalemam
bytilnyygnałjak nawykłylód
- Bardzo dobrze. - Nethwetchnął- Bdiemymuielitoobieobejred- Dał
znak Rappowi. - Bądgrecnymchłopcemidajnanakurtry-cztery-siedem.
RappkiwnąłgłowąikrciłterymieniająckierunekPryakompaniamencie
jednotajnegorykucterechtłokowychilnikówtypuPratt-Whitney i
towaryącejmunieutannejwibracjiamolotwłagodnymprechylekierowałi
ku nowemu horyzontowi.
NethwiąłlornetkiwróciłjąkubemiarowiniebiekiejwodyWyregulował
pokrtłamiotrodimagającidrżeniemmaynytrymałkłanajbardiej
nieruchomojakmógłWkrótcejądotregłbiałanieporuającaiplamka
którajaniałanalniącymairowymmoruWrapokonywanymdytanemlodowa
górapowoliroławdwóchokrągłociennychtunelachlornetkiNethpodniół
mikrofon.
- Cotobdieloan?
GłównyoberwatorlodunapokładieBoeingaporucnikJoniloanjużod
jakiegocauprypatrywałigóreprewpółotwartedrwitowarowe
uytuowanetyłukabinypilotów
- Normalkabułkamałem- głoemrobotaabrmiałloanwłuchawkachNetha
- WartwowagórapłakimwierchołkiemOkołoeddieiciumetrówwyokoci
ijakiemilionton
- Normalka? - Nethniemalidiwił- Bułkamałem?Racejniechtnie
wybrałbymitamwiytą- ZwróciłidoRappa- Jakimamypułap?
Rappwpatrywałiprediebie
- TrytametrówCałydieomamytenampułaptakjakwcoraji
przedwczoraj...
- Dikujprawdamtylko- prerwałNethtonemwierchnika- Nawet nie
wieRappżedikitwymdużymdolnociompanowanianadteraminatarod
cujicorabepiecniej
Założyłmocnoatygowanelotnicegogleapiąłinamylowiejącymimniei
otworyłbocneoknoabylepiejwidied
- Jest - kinąłnaRappa- Zróbparnalotówiobacymycoobacymy
WytarcyłoaledwiekilkaekundbytwarNethaokrepłajakaprawionaw
bojach poduszka na szpilki; lodowate powietreorowałomukóraż
cliwiedrtwiałaZacinąłbywrokiemutkwionymwlodie
Wdicniepłynącawdoleogromnalodowamaawyglądałajakkliperwidmopod
pełnymiżaglamiRappprymknąłpreputniceidelikatniekrciłtery
wprowadającamolotpatrolowywprechyłumożliwiającyakrtpoerokimłuku
wlewoIgnorującwychylenieiwkaaniapryrądówoceniłkątnalotu
oberwującuważnieponadramieniemNethamigocącąbryłloduTrykrotnieją
okrążałcekającnanakNethabywyrównadlotWrecieNethkiwnąłgłowąi
ignąłpomikroon
- Headley!Tagórajetgolutkajakpupaniemowlaka
- Tamnadolecojet- włącyłiHeadley- Mamlicnąkropkna
Zgłoś jeśli naruszono regulamin