03 - Clive Cussler - WYDOBYĆ TITANICA.pdf

(2262 KB) Pobierz
565838031 UNPDF
CLIVE CUSSLER
WYDOBYĆ TITANICA
Przedmowa
KiedyDirkPittwydobywał„Titanicanakartkachpowiecipianejnamaynie
którataławkącieniewykooconejuterenyaktycneodnaleienietegolegendarnego
tranatlantykumiało
natąpiddopieroadieidlatByłrok1975iwówcatopowtałapowied
„WydobydTitanica!
cwartakiążkaopodwodnychprygodachPittaWowymcaiejeceniktnie
mylałopodjciu
ogromnegowyiłkujakiwiąałidługotrwałąiniewyklekotownąoperacją
poszukiwania
tatkuKiedyjednakkiążkwydanoinajejpodtawienakrconoilmala
zainteresowania
ponownieogarnłamerykiEuropZorganiowanoprynajmniejpidwypraw
którychcelembyło
odnalezienie wraku.
Mójpomyłnapianiatejkiążkiwiąłichciujreniałynnegotatkua
takżemareoo
jegowydobyciudnamoraiodholowaniudonowojorkiegoportubywtenpoób
akoocyłwój
diewicyrejropoctytrycwartewiekutemuNacciemilionyoób
intereującychi
wrakiemdieliłyemnątemarenia
Obecniepoiedemdieiciutrechlatachodchwiligdy„Titanicapochłonła
carnagłucha
otchłaokamerywrecieodkryłyjegootwartygrób
Fikcjatałaiaktem
OpiwrakujakgowpowieciwidiałPittjetbardobliżonydotegoco
obacyły
automatycnekamerywkrótcepolokaliowaniutranatlantykudikicudowijaki
stanowi sonar.
Poaukodeniamiwkutekudereniaodnoktóretamnajdujeina głbokoci
niemal czterech
kilometrówtatekprawienieucierpiałpowodukorojicydiałaniamorkiej
rolinnociNawet
butelkiwinemiragmentyrebrnejatawytołowejleżącenadniemoraw
mulewyglądają
niemal jak dawniej.
Cy„Titanicbdiekiedykolwiekwydobyty?
JettomałoprawdopodobneCałkowitekotywydobyciatatkurównałybyi
wydatkom
wiąanymrealiacjąprogramu„pollocyli
lądowaniemcłowiekanaKiżycuNależyjednakocekiwadżewkrótcewokół
kadłuba
wrakuacnąkrążydałogowełodiepodwodnewpoukiwaniukarbuoraże
amerykaocyi
brytyjcyprawnicyakaająrkawyprygotowującidodługotrwałejbatalii
ądowejoprawodo
ich posiadania.
Pittawepatryłwpryłodiodkrywałżejetpodniecającaipełna
prygódWlatach
iedemdieiątychbyłcłowiekiemlatoiemdieiątychaobecniejet
cłowiekiemlat
diewiddieiątychJakwiadowcaktóryprowadinurwoówjadącychna
achódPittaglądaa
natpnewgóreimówinamcoitamnajdujeWiditocownaych
marzeniach wszyscy
pragniemyobacyd
Dlategowiadomodoodnaleieniu„Titanicachybanikogonieucieyłabardiej
niżmnie
BoprecieżtowłaniePittpierwyobacyłwrak
Clive Cussler
Kwiecieo1912roku
PROLOG
Mżcynawlukuowejkabinienumer33napokładierucałiiprewracałw
wąkiejkoiJegopoconatwarwkaywałażenimuijakikomarNiebył
cłowiekiemwyokimmieryłobieniepełnatoeddieiątcentymetrów
rednąceiwe
włoyokalałyłagodnątwarktórejjedynąrucającąiwocycechąbyły
czarne krzaczaste
brwiJegoplecionercepocywałynaklatcepieriowejpalceacikałyiw
nerwowym
rytmieWyglądałnapiddieiątlatJegokórabarwąichropowatocią
prypominała
betonowychodnikpodocamimiałgłbokiebrudyWrecywitocijednak
brakowałomu
dieiciudnidoukooceniatrydietegocwartegorokużycia
Ciżkaharówkaitorturypychicneotatnichpiciumieicytakgo
wycerpałyże
nalałinaprogualeotwaKiedycuwałmylinieprytomniekłbiłymu
iwgłowie
całkowicieutraciłpocuciecauirecywitociBeprerwymuiałobie
prypominad
gdieinajdujeijakijetdieotygodniaPowolilecnieuchronniewpadał
wobłdaco
najgoredawałobietegopraw
Otwierającocyatrepotałramiiutkwiłwrokwwentylatorewiającym
sufitu
kabinyPretarłdłoomitwarpokrytądwutygodniowymarotemNiemuiał
patredna
swoje ubranie — wiediałżejetbrudnewymiteiprepoconePoaokrtowaniu
powinien
byłiwykąpadiprebradaleamiattegopadłnakojwktórejprepał
prawie trzy dni
niepokojnymprerywanymnempełnymtrachuiobeji
ByłpónyniedielnywiecórtatekmiałprybiddoportuwNowymJorkudopiero
wcenymrankiemwerodawicdokoocapodróżypootawałojecenieco
ponad
piddieiątgodinMżcynapróbowałamiebieprekonadżejużnicmunie
grozi,
alejegoumyłniechciałtegounadchociażtocegodobyciekotowałotyle
itnieo
ludkichbyłoukrytewabolutniebepiecnymmiejcuPoraetnywymacał
zgrubienie w
kieoncekamielkiZadowolonyżeklucwdalymciągutaminajduje
pretarłdłonią
lniąceodpotucołoinówamknąłocy
NiedawałobieprawyjakdługodremałCogoobudiłoChybanieżaden
hała
Zgłoś jeśli naruszono regulamin