Nauczanie_przyrody.doc

(279 KB) Pobierz
Nauczanie przyrody, biologii, zoologii

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W CHEŁMIE

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie przyrody

 

Wybór materiałów z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór i opracowanie:

książki  i artykuły z czasopism – Joanna Sochal

zbiory audiowizualne i multimedialne - Jolanta Miącz

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełm, listopad 2007

Klasy I-III

 

1.      Musiał, Janina

Turniej wiedzy przyrodniczej "Bociany - polskie ptaki" / Janina Musiał,  

Hanna Kubik // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 38-41

     Turniej dla dzieci w wieku 6-11 lat.

 

2.      Parczewska, Teresa

ochronie środowiska / Teresa Parczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 24(88)-26(90)

 

3.      Bańka, Marzanna

Jaki kształt ma woda? : jak zainteresować dzieci przyrodą nieożywioną? / Marzanna Bańka // Przedszkole. - 2005, nr 1 (9), s. 22-24

 

4.      Dunne, Mick

Planowanie zajęć z edukacji przyrodoznawczej / Mick Dunne, Stanisław Dylak //W: Przyroda, badania, język : przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych / [red. Stanisław Dylak] . - Warszawa : Wydaw. CODN, 1997. - s. 9-29

 

5.      Zioło, Irmina

Rozumienie zjawisk przyrodniczych / Irmina Zioło // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 5-9

Wyniki badań.

 

6.      Kurczych, Lucyna

Parki narodowe : scenariusz szkolnego konkursu przyrodniczego dla klasy III / Lucyna Kurczych, Barbara Krzemińska // Wszystko dla Szkoły. - 2004,

nr 4, s. 9-10

 

7.      Bejnarowicz, Marzena

Poznajemy zwierzęta egzotyczne i ich środowisko życia : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III / Marzena Bejnarowicz // Wszystko dla Szkoły

. - 2006, nr 3, s. 12-14

 

8.      Kopeć, Beata

"Z przyrodą za pan brat" : scenariusz dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej turnieju wiedzy o przyrodzie / Beata Kopeć // Aura. Dodatek Ekologiczny dla Szkół. - 2004, nr 8, s. 8-9

 

9.      Parlak, Mirosława

Scenariusz zajęć z edukacji środowiskowej dla uczniów klasy I szkoły podstawowej "Pies w domu - radość i odpowiedzialność" / Mirosława Parlak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 90-91

 

10.  Białek, Anita

Strażnik przyrody : gra dydaktyczna / Anita Białek // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 313-314

 

11.  Zioło, Irmina

Edukacja przyrodnicza : doskonalimy własną pracę / Irmina Zioło // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 4-9

 

12.  Jarzyńska, Irena

Zajęcia, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej / Irena Jarzyńska // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 28-35

 

13.  Depta, Agnieszka

Kalendarz jednego drzewa : metoda projektu / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-28

Projekt dla kl. II.

 

14.  Wiśniewska, Renata

Hodowla kijanek / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 35-36

 

15.  Góral, Lidia

Aktywizacja uczniów w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej / Lidia Góral // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, dod. s. VII-VIII

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o roślinach uprawnych.

 

16.  Sieńko, Agnieszka

Przyrodnicze zainteresowania uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Agnieszka Sieńko // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 1, s. 75-78

 

Klasy IV-VI

 

17.  Błasiak, Władysław

Przygoda z przyrodą : program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Władysław Błasiak Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Krzysztof Pazdro", 2005. - 56 s. ; 24 cm

 

18.  Błasiak, Władysław

Przygoda z przyrodą : poradnik metodyczny dla nauczycieli : klasa 4 szkoły podstawowej / Władysław Błasiak Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Krzysztof Pazdro", 2005. - 120 s. ; 24 cm

 

19.  Grygier, Urszula

Przygoda z przyrodą : scenariusze lekcji : klasa 4 szkoły podstawowej / Urszula Grygier Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Krzysztof Pazdro", 2005. - 226 s. ; 26 cm

 

20.  Grygier, Urszula

Przygoda z przyrodą : scenariusze lekcji : klasa 5 szkoły podstawowej / Urszula Grygier Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Krzysztof Pazdro", 2005. - 226 s. ; 26 cm + płyta CD-ROM zawierająca karty pracy, załączniki, sprawdziany, plan wynikowy

 

21.  Hoppe, Lilianna

Przyroda 4 : przewodnik dla nauczyciela / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka Rumia : "Operon", 2001. - 90 s. ; 29 cm

 

22.  Hoppe, Lilianna

Przyroda 5 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka Gdynia : "Operon", 2004. - 88 s. ; 29 cm

 

23.  Hoppe, Lilianna

Przyroda 6 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka Gdynia : "Operon", 2004. - 68 s. ; 29 cm

 

24.  Nauczanie  

Nauczanie przyrody : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Arciszewskiej i Stanisława Dylaka Warszawa : Wydaw. CODN, 2005. - 255 s.

 

25.  Grygier, Urszula

Przygoda z przyrodą : scenariusze lekcji : klasa 5 szkoły podstawowej / Urszula Grygier Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Krzysztof Pazdro", 2005. - 226 s. ; 26 cm + płyta CD-ROM zawierająca karty pracy, załączniki, sprawdziany, plan wynikowy

 

26.  Strucka, Elżbieta

Przyroda : dla klasy czwartej : przewodnik / Elżbieta Strucka, Grzegorz Mazurski Warszawa : "Nowa Era", 2005. - 31 s. ; 21 cm + płyta DVD

 

27.  Strucka, Elżbieta

Przyroda : dla klasy piątej : przewodnik / Elżbieta Strucka, Grzegorz Mazurski Warszawa : "Nowa Era", 2005. - 36 s. ; 21 cm + płyta DVD

 

28.  Strucka, Elżbieta

Przyroda : dla klasy szóstej : przewodnik / Elżbieta Strucka, Grzegorz       Mazurski  Warszawa : "Nowa Era", 2005. - 44 s. ; 21 cm  (Nowa Era Filmów Edukacyjnych)

 

29.  Nosal, Urszula: Lekcje matematyki i przyrody w terenie / Urszula Nosal,

Ewa Rutkowska // Matematyka w Szkole. – 2006, nr 34, s. 12-13

 

30.  Kuzaka, Małgorzata: Projekt " Edukacja przyrodnicza w środowisku lokalnym" w ramach obchodów tygodnia przyrodniczego w Zespole Szkół im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy / Małgorzata Kuzaka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 82-90

 

31.  Stempień-Sałek, Marzena

Grzbietem Karkonoszy : wycieczka krajoznawcza klasy V-VI i gimnazjum / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska . - 2006, nr 6, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny s. 7

 

32.  Dąbek, Grażyna

Podstawa programowa przyrody w opiniach nauczycieli tego przedmiotu / Grażyna Dąbek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 1, s. 40-53

 

33.  Rychta-Siedlecka, Jolanta

Projekt edukacyjny : skuteczną strategią nauczania / Jolanta Rychta-Siedlecka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 1, s. 61-71

 

34.  Marszał, Dominik

"W sady pojedziemy" : wycieczka edukacyjna / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 42-45

 

35.  Sienkiewicz, Bożena

Nowa podstawa programowa z przyrody : opinia o projekcie / Bożena Sienkiewicz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 284-287

 

36.  Appelt, Joanna

Mały poradnik geologiczny / Joanna Appelt // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 41-44

Minerały, skały, skamieniałości, gleba - budowa.

37.  Dudziak, Renata

Opinie nauczycieli o nauczaniu przyrody i edukacji środowiskowej / Renata Dudziak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 46-53

 

38.  Możdżanowska-Kordas, Grażyna

Kontrola bez stresu : (na przykładzie lekcji przyrody i biologii) / Grażyna Możdżanowska-Kordas // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 12-15 Sprawdzanie i ocena wiedzy ucznia.

 

39.  Lukosek, Teresa

Lekcje o lesie / Teresa Lukosek // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2004, nr 3-4, s. 73-79

 

40.  Radczyc, Krzysztof

Co mi powiesz panie dębie?  : o życiu roślin wiosną / Krzysztof Radczyc // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 1, s. 78-83

 

41.  Mróz, Anna Serwik-

Ach te BAB-y... : program w klasie IF z blokiem aktywności badawczej w latach 2005-2008 / Anna Serwik- Mróz, Katarzyna Todryk // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, nr 1-2, s. 215-217

 

42.  Gonera, Małgorzata

Tropimy skamieniałości / Małgorzata Gonera, Marek Jędra, Stanisław Włodyka // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 28-31

 

43.  Stempień-Sałek, Marzena

Grzbietem Karkonoszy : wycieczka krajoznawcza klasy V-VI i gimnazjum / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska . - 2006, nr 6, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny s. 7

 

44.  Dąbek, Grażyna

Podstawa programowa przyrody w opiniach nauczycieli tego przedmiotu / Grażyna Dąbek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 1, s. 40-53

 

45.  Rychta-Siedlecka, Jolanta

Projekt edukacyjny : skuteczną strategią nauczania / Jolanta Rychta-Siedlecka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 1, s. 61-71

 

 

 

 

46.  Majkowska, Jolanta

Las pachnący żywicą : scenariusz międzyszkolnego konkursu przyrodnic...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin