Bramkarski - trening indywidualny.pdf

(228 KB) Pobierz
Microsoft Word - trening indywidualny dla bramkarzy.doc
Ćwiczeniatechniczno–taktycznewformieścisłej,doskonalące
prowadzeniepiłki
przyjęciapiłki
uderzeniapiłki.
Doindywidualnegopodnoszeniaw/wumiejętności.
WćwiczeniachzamiastsłupkówmoŜemystosowaćinneprzedmioty:kamienie,gałęzieitp.
Początkowozwracamyuwagęnadokładnośćwykonania,późniejnadokładnośćiszybkośćwykonaniadanego
ćwiczenia.StosujemybardzoduŜąilośćpowtórzeńprawąilewąnogą.
111626342.001.png
POTRENINGUZAWSZESTOSUJEMYĆWICZENIAROZCIĄGAJĄCENAMIĘŚNIEDWUGŁOWEI
CZWOROGŁOWEUDAW3SERIACHPO15SEKKAśDANOGA!
111626342.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin