Instrukcja do krzyżówek.txt

(0 KB) Pobierz
Zainstalujcie program do uk�adania krzy��wek:
Crossword Forge
http://www.tucows.com/preview/364257
Po zainstalowaniu i uruchomieniu wchodzicie w "File" a nast�pnie "Open".
Znajdujecie krzy��wk� na swoim dysku i klikacie w ni�.Wy�wietli si� krzy��wka i pytania.
Mo�ecie j� wydrukowa� lub odpowiedzie� na pytania na ekranie komputera.Po zaznaczeniu
pola "Show answers..." pojawi� si� wszystkie odpowiedzi (dla leniwych).
Mo�ecie oczywi�cie u�o�y� w�asne krzy��wki i przes�a� do mnie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin