Jak zarobić na kryzysie.pdf

(416 KB) Pobierz
93555138 UNPDF
93555138.001.png
© Copyright for Polish edition by Tomasz Szopiński & ZloteMysli.pl
Data: 5.05.2008
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Tytuł: Zarobić na kryzysie
Autor: Tomasz Szopiński
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
93555138.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ...............................................................................................4
ZAROBIĆ NA KRYZYSIE . ............................................................................5
ZAROBIĆ NA KRYZYSIE – Tomasz Szopiński
Wstęp
str. 4
Wstęp
Autor niniejszej pracy przedstawia specyfikę wybranych typów inwes-
tycji, nie proponując żadnego z nich. Zawarte wiadomości mają charak-
ter ogólny. Czytelnik powinien wybrać samodzielnie dany typ inwestycji,
kierując się swoim nastawieniem do ryzyka, oczekiwaną stopą zwrotu,
posiadaną kwotą do dyspozycji, długością czasu, przez jaki jest w stanie
czekać na zwrot zainwestowanego kapitału. Wreszcie, znając swoje pre-
ferencje, powinien rozpocząć pogłębianie ogólnych informacji, studiując
literaturę dotyczącą danego rodzaju inwestycji, oraz śledzić rynek. Na
końcu publikacji znajdują się pozycje mające pomóc Czytelnikowi w po-
głębieniu wiedzy na temat wybranych inwestycji.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Szopiński
93555138.003.png
ZAROBIĆ NA KRYZYSIE – Tomasz Szopiński
Zarobić na kryzysie
str. 5
Zarobić na kryzysie
Każda sytuacja ekonomiczna powoduje, że jedni zyskują, natomiast inni
tracą pieniądze. W każdych warunkach, niezależnie od tego, czy mamy
do czynienia z kryzysem, czy też okresem dobrej koniunktury, istnieją
wygrani i przegrani. Weźmy przykład aprecjacji złotego, kiedy wzrasta
kurs złotego względem dolara, co powoduje wzrost siły nabywczej naszej
waluty krajowej. Czy silna waluta jest zjawiskiem pożądanym?
To zależy, dla kogo. Dla eksporterów sprzedających towary za granicę
i otrzymujących należność w dolarach sytuacja taka powoduje, że otrzy-
mane pieniądze są mniej warte. Z kolei w tych samych warunkach
podejmując import i płacąc dolarami, można nabyć towar niższym kosz-
tem. Za jednego dolara musimy zapłacić mniej waluty krajowej.
Weźmy teraz sytuację odwrotną, kiedy następuje deprecjacja złotego
względem dolara. Oznacza to spadek kursu złotego względem dolara.
Złoty w takiej sytuacji ma mniejszą siłę nabywczą. W takiej sytuacji
eksportując za granicę towary, za które otrzymujemy należność w dola-
rach, zyskujemy na deprecjacji. Natomiast w przypadku importu tracimy
na deprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej, bo więcej złotó-
wek musimy zapłacić za jednego dolara. Import drożeje w wyniku
deprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Jest to przykład
sytuacji pokazującej, że w takich samych warunkach można zyskać lub
stracić — zależnie od rodzaju podjętej działalności.
Kluczową kwestią jest znalezienie dwukierunkowych zależności mię-
dzy zjawiskami ekonomicznymi.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Szopiński
93555138.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin