003.Dekorowanie potraw - 148 stron(1).pdf

(3955 KB) Pobierz
Dekorowanie potraw - 148 stron
Dekorowanie
potraw
Dekorowanie potraw - dekoracje z ogórków
Przy pomocy specjalnego noŜyka do rowkowania skórki warzyw i
owoców robimy nacięcia wzdłuŜ ogórka. MoŜemy równieŜ
skorzystać ze zwykłego noŜa.
Tak ozdobiony ogórek kroimy w plasterki i dowolnie układamy.
Plasterki ogórka ładnie wyglądają gdy nieco na siebie zachodzą.
Karbowane plasterki w całości lub przekrojone na połówki i
ułoŜone w rzędach stanowią ładną dekorację półmisków.
Karbowanego ogórka kroimy w grubsze plastry. Ostrym i wąsko
zakończonym noŜykiem wykrawamy środki plastrów. Co drugi
plaster przecinamy, tak aby moŜna było przełoŜyć go przez cały
plaster. Łącząc za sobą plastry ogórka otrzymujemy zielony
łańcuch nadający się do dekoracji półmisków.
Korona z ogórka. Z całego ogórka odcinamy wąski koniec.
Spiczastym noŜykiem robimy nacięcia dookoła ogórka
przypominające zygzak. Robimy to starannie, tak aby za kaŜdym
razem przeciąć ogórka do samego środka. W sprzedaŜy czasem
moŜna spotkać specjalne noŜe do wykrawania właśnie takich
zygzaków, jednak z powodzeniem moŜna zrobić to zwykłym
noŜykiem.
77866012.009.png 77866012.010.png 77866012.011.png 77866012.012.png
Jest to jedna z najprostszych dekoracji z ogórka. Ogórek (moŜe
być teŜ karbowany) kroimy na plasterki. KaŜdy plasterek nacinamy
do połowy i rozchylając końce w przeciwnych kierunkach
układamy na talerzu lub półmisku.
Dekoracja z kiszonego ogórka. Małego ogórka nacinamy
kilkakrotnie ostrym noŜem wzdłuŜ, pamiętając aby nie nacinać go
do samego końca. Naciskając na ogórek bokiem noŜa uzyskamy
wachlarz z plasterków.
77866012.001.png 77866012.002.png
Dekorowanie potraw - dekoracje z
marchewki
Z grubszej marchewki odkrawamy kawałek a następnie go
obieramy. Przy pomocy obieraczki do warzyw z ząbkami robimy
wzdłuŜne rowki. Z tak otrzymanej marchewki moŜemy kroić
plasterki, które same w sobie stanowią ładną dekorację.
Z obranej marchewki kroimy grubsze plastry (ok. 7 mm) i przy
pomocy ostrego noŜyka wycinamy dowolne wzorki i nacięcia.
MoŜe to być bardzo prosta kratka, kwiat lub obręcz z umieszczoną
w środku obrana rzodkiewką.
Przygotowaną marchewkę, tak jak na rysunku pierwszym, kroimy
wzdłuŜ na pół a następnie w grubsze plastry. Tak otrzymane
rowkowane półplastry moŜemy wykorzystać do dekorowania
brzegów półmisków.
77866012.003.png 77866012.004.png 77866012.005.png
Umytą i obraną marchewkę kroimy wzdłuŜ na pół. Połówkę
marchewki kładziemy na desce i kroimy na kliny, tak jak widać na
rysunku obok. Z tak otrzymanych kawałków marchewki układamy
kwiat, środek wykonujemy z połówki obranej rzodkiewki.
Kwiat moŜne jeszcze dodatkowo ozdobić łodygą i listkami
wyciętymi ze skórki zielonego ogórka.
Z długiej, prostej marchewki odkrawamy końce. Obkrawamy ją
tak aby powstała równa powierzchnia. Przy pomocy obieraczki do
warzyw lub długiego noŜa odcinamy wzdłuŜ marchewki plastry.
Paski marchwi wkładamy do mocno osolonej wody aby zmiękły i
dały się swobodnie kształtować. W kaŜdym z pasków robimy na
jednym końcu nacięcie, aby móc przeciągnąć przez nie drugi
koniec. MoŜemy wyciąć nacięcie o szerokości około 2 mm co
ułatwi przeciąganie drugiego końca. Gotową dekoracje moŜemy
dodatkowo ozdobić natką pietruszki lub sałatą.
77866012.006.png 77866012.007.png 77866012.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin