WH40k 4th [codex] Mroczne Anioly [PL, 2006].pdf

(14991 KB) Pobierz
Dark Angels.indb
Jervis Johnson oraz Andy Hoare
Dark Angels.indb 1
2007-04-04 09:08:18
178447229.004.png
SPIS TREŚCI
Wstęp ................................................3
Transportery szturmowe
„Land Raider Crusader” ..............35
Kapsuły Desantowe ......................35
Mistrzowie Kompanii .....................36
Kapelani i Kapelani Śledczy ..........37
Kronikarze .....................................38
Moce psioniczne ...........................39
Ezekiel,
Wielki Mistrz Kronikarzy ..............40
Mistrz Belial
ze Skrzydła Śmierci ....................42
Mistrz Sammael
z Kruczego Skrzydła ...................44
Azrael, Najwyższy Mistrz ..............46
Kosmiczni Marines ..........................4
Pochodzenie
Mrocznych Aniołów ......................6
Nierozgrzeszeni .............................10
Budowa Zakonu .............................14
Skrzydło Śmierci ...........................16
Krucze Skrzydło ............................17
Obrzędy inicjacji ............................18
Bitwy Mrocznych Aniołów ............19
Siły zbrojne
Mrocznych Aniołów ....................23
Zasady specjalne
Mrocznych Aniołów .....................23
Kosmiczni Marines
– Mroczne Anioły ........................24
Szwadrony
Kruczego Skrzydła .....................26
Terminatorzy
Skrzydła Śmierci .........................28
Zwiadowcy ....................................29
Drednoty ........................................30
Zbrojmistrzowie ............................31
Transportery „Rhino” .....................32
Transportery „Razorback” .............32
Czołgi „Predator” ...........................32
Działa szturmowe „Vindicator” ......33
Samobieżne wyrzutnie
rakietowe „Whirlwind” .................33
Transportery szturmowe
„Land Raider” ..............................34
Ekwipunek bojowy ........................48
Broń ...............................................48
Pancerze .......................................53
Pozostały ekwipunek .....................54
Dodatkowe wyposażenie
pojazdów .....................................55
Armia Mrocznych Aniołów ...........57
Zakony Sukcesorów ......................73
Lista armii Mrocznych Aniołów ...77
Dowództwo ....................................79
Jednostki Elitarne ..........................82
Jednostki Podstawowe ..................84
Jednostki Szybkiego
Reagowania ................................84
Jednostki Wsparcia .......................86
Transportery przypisane ...............87
Zestawienie jednostek i broni ......88
PRODUKCJA GAMES WORKSHOP
Copyright © Games Workshop Ltd. 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Znak Imperialnego Orła, 40K, GW, Chaos, logo Games Workshop, Games Workshop,
White Dwarf, Lion El’Jonson, Leman Russ, Rogal Dorn, Sanguinius, Roboute Guilliman,
Primarch, Patriarcha, Ezekiel, Grand Master of Librarians, Ezekiel, Wielki Mistrz
Kronikarzy, Master Belial, Mistrz Belial, Master Sammael, Mistrz Sammael, Azrael,
Supreme Grand Master, Azrael, Najwyższy Mistrz, Dark Angels, Mroczne Anioły, Space
Marine, Kosmiczni Marines, Adeptus Astartes, Adeptus Mechanicus, Deathwing, Skrzydło
Śmierci, Ravenwing, Krucze Skrzydło, Interrogator Chaplain, Kapelan Śledczy, Codex,
Kodeks. Terminator, Dreadnought, Drednot, Techmarine, Zbrojmistrz, Rhino, Razorback,
Land Speeder, ścigacz, Vindicator, Land Raider, Predator, Whirlwind, Warhammer, zdanie
„I Nie Poznaja Co To Strach”, nazwy Zakonów Kosmicznych Marines z ich oznaczeniami
i symbolami, loga, miejsca, nazwy, stworzenia, rasy oraz oznaczenia/emblematy/loga/
symbole ras, pojazdy, uzbrojenie, jednostki, bohaterowie, produkty, ilustracje oraz
elementy graficzne pochodzące ze świata Warhammer 40.000 są
®, TM i/lub © Games Workshop Ltd 2000-2006, zarejestrowane pod różnymi nazwami
w Wielkiej Brytanii i innych krajach świata. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcia zamieszczone są jedynie w celach ilustracyjnych. Niektóre produkty Citadel mogą
być niebezpieczne, jeśli będą użyte w niewłaściwy sposób i Games Workshop nie zaleca
by bawiły się nimi dzieci poniżej 16 roku życia, chyba, że będą pod nadzorem dorosłych.
Bez względu na wiek, uważaj podczas klejenia, używania ostrych narzędzi i farb
w sprayu, a także czytaj dołączone instrukcje.
EDYCJA POLSKA
Strona internetowa Games Workshop: http://www.games-workshop.com
2
Dark Angels.indb 2
2007-04-04 09:08:20
178447229.005.png 178447229.006.png
WSTĘP
Bądź pozdrowiony, Bracie. Witaj w kodeksie Mrocz-
nych Aniołów, księdze poświęconej najbardziej
tajemniczemu Zakonowi Kosmicznych Marines.
W Twoje ręce oddajemy przewodnik mówiący o tym,
jak kolekcjonować, malować i grać Mrocznymi Anio-
łami w grze bitewnej Warhammer 40.000.
Armia Mrocznych Aniołów. Ta część zawiera fotogra-
fie szerokiej gamy figurek firmy Citadel, których można
używać w armii Mrocznych Aniołów, pomalowanych
przez słynny zespół malarski Games Workshop, zwany
’Eavy Metal. Przedstawiono tu też oznaczenia różnych
typów jednostek i pojazdów, a także schematy kolo-
rystyczne niektórych Zakonów wywodzących się od
Mrocznych Aniołów. Na zakończenie opisano sześć
Zakonów Sukcesorów Mrocznych Aniołów, dzielących
z nimi korzenie, ale również pewien mroczny sekret.
GRA WARHAMMER 40.000
Podstawowy podręcznik Warhammera 40.000 zawiera
zasady rozgrywania bitew w rozdartym wojną czterdzie-
stym pierwszym tysiącleciu. Każda armia posiada swój
własny kodeks, oparty na tych zasadach i pozwalający
przekształcić Twoją kolekcję figurek firmy Citadel w zorga-
nizowane siły zbrojne. Kodeks, który trzymasz w rękach
zawiera wszystko to, co musisz wiedzieć o Mrocznych
Aniołach, aby móc nimi grać w Warhammera 40.000.
Lista armii Mrocznych Aniołów. Lista armii to podział
wszystkich jednostek przedstawionych w rozdziale „Siły
zbrojne Mrocznych Aniołów”, dzięki któremu można
z nich dobrać armię do gry. Zgodnie ze schematem
organizacyjnym armii, jednostki zostały podzielone na
kategorie: Dowództwo, Jednostki Elitarne, Jednostki
Podstawowe, Jednostki Szybkiego Reagowania oraz
Jednostki Wsparcia. Każdy oddział posiada także swój
koszt punktowy, gwarantujący, że dobierzecie z przeciw-
nikiem armie godne siebie na miniaturowym polu bitwy.
DLACZEGO ZBIERAĆ MROCZNE ANIOŁY?
Kosmiczni Marines to jedni z najpotężniejszych wojowni-
ków czterdziestego pierwszego tysiąclecia. Nie są zwy-
kłymi przedstawicielami rasy Ludzkiej, ale genetycznie
zmodyfikowanymi nadludźmi, uzbrojonymi w potężne
boltery i odzianymi w pancerze szturmowe. Choć w porów-
naniu z nieprzeliczonymi rzeszami Gwardii Imperialnej
jest ich niewielu, każdy to budzący grozę wojownik, który
w pojedynkę z łatwością pokona dwudziestu zwykłych
Ludzi. Ale sam Kosmiczny Marine to nie wszystko, o jego
pełnej potędze świadczy również śmiercionośny arsenał
broni, ekwipunku bojowego oraz pojazdów.
CO DALEJ?
Chociaż kodeks Mrocznych Aniołów zawiera wszystko,
czego potrzebujesz, aby rozgrywać bitwy swoją armią,
to przecież istnieje wiele taktyk, różne misje czy pomysły
związane z malowaniem, które warto wypróbować.
Wszystkie te rzeczy znajdziesz w miesięczniku „White
Dwarf”, zawierającym artykuły poruszające różnorakie
aspekty Warhammera 40.000 i związanego z nim hobby.
Dodatkowo teksty poświęcone Mrocznym Aniołom
dostępne są na naszej stronie internetowej:
Mroczne Anioły są nawet czymś więcej. Ich historia,
znana w pełni jedynie wąskiemu gronu zakonnych
dostojników, mówi o gorzkiej zdradzie i tajemnej misji,
jaką realizują od dziesięciu tysięcy lat. Mroczne Anioły
spodobają się graczom, którzy lubią armie mroczne,
złowieszcze i przesiąknięte gotykiem.
www.games-workshop.com
JAK KORZYSTAĆ Z TEGO KODEKSU?
Każdy kodeks podzielony jest na cztery główne czę-
ści, traktujące o różnych aspektach armii. W kodeksie
Mrocznych Aniołów znajdziesz:
Mroczne Anioły. Pierwsza część to wprowadzenie
mówiące o Kosmicznych Marines z Zakonu Mrocznych
Aniołów i roli, jaką odgrywają w uniwersum Warhammera
40.000. Można tu znaleźć informacje o ich pochodzeniu,
o przerażających wydarzeniach towarzyszących
Upadkowi Calibanu, a także szczegóły dotyczące
organizacji Zakonu. Nie pominęliśmy także opisów
najważniejszych bitew, jakie toczyły Mroczne Anioły.
Siły zbrojne Mrocznych Aniołów. Tutaj przedsta-
wiono każdego bohatera, każdy oddział oraz pojazd
Mrocznych Aniołów. Na początku znajdziesz pełny opis
jednostki, zawierający informacje o jej roli w armii i świe-
cie Warhammera 40.000. Następnie poznasz jej pełne
zasady i szczegóły dotyczące niezwykłych zdolności
oraz specjalistycznego ekwipunku, którymi dysponuje.
3
Dark Angels.indb 3
2007-04-04 09:08:21
178447229.007.png 178447229.001.png
KOSMICZNI MARINES
W mrocznej rzeczywistości 41. tysiąclecia istnieniu
Co znaczy być Mrocznym Aniołem?
To należeć do pierwszego Legionu,
uświęconego wiekami, być jednym
z Synów Lwa.
POCHODZENIE KOSMICZNYCH MARINES
Historia niektórych Zakonów jest starsza niż samo
Imperium i sięga czasów, gdy ponad dziesięć tysięcy
lat temu Imperator wciąż kroczył pomiędzy zwykłymi
śmiertelnikami. To wtedy Imperator stworzył Patriar-
chów, dwadzieścia nieśmiertelnych istot, które miały
stać się jego generałami i towarzyszami w czasie
Wielkiej Krucjaty o zjednoczenie planet zamieszkanych
przez Ludzi. Patriarchowie dysponowali mocą i władzą,
jaka obecnie jest nie do pomyślenia. W tym czasie do
życia powołani zostali też pierwsi Kosmiczni Marines.
Każdy z Patriarchów prowadził Legion takich żołnierzy,
formację o liczebności znacznie większej niż późniejsze
Zakony Kosmicznych Marines.
Ludzkości zagrażają potężne i straszliwe siły.
Rasy obcych, takich jak Orkowie czy Tyranidzi, pustoszą
całe systemy słoneczne, a macki demonicznych mocy
Chaosu sięgają ludzkich dusz. Imperium Ludzi, chronio-
ne potęgą Nieśmiertelnego Imperatora, ze wszystkich
stron oblegane jest przez wrogie siły. Naprzeciw nich
stoją armie Gwardii Imperialnej, ogromne machiny bojo-
we Legionów Tytanów oraz najpotężniejsi z obrońców
– Kosmiczni Marines z Legiones Astartes.
Każdy Kosmiczny Marine jest wyjątkowym wojownikiem,
a jego brutalną siłą kierują nadludzkie wprost umiejętno-
ści. Do walki rusza z budzącym grozę bolterem – błogo-
sławioną bronią, strzelającą wybuchowymi pociskami,
które wręcz rozrywają ciało ofiary. Ochronę zapewnia
mu pancerz szturmowy, który ponadto zwiększa siłę
użytkownika i pozwala działać w najbardziej ekstremal-
nych warunkach. Kosmiczny Marine jest poddawany
żmudnemu treningowi i modyfikacjom genetycznym,
dzięki którym poborowi, wyselekcjonowani spośród naj-
waleczniejszych wojowników w znanym wszechświecie,
zostali przekształceni w nadludzkie machiny do zabijania
– najbardziej zabójczą broń w arsenale Imperium.
Imiona wielu Patriarchów rozbrzmiewały przez całe
tysiąclecia, a opowieści o ich dokonaniach dały początek
legendom. Wszędzie tam, gdzie mieszkają Ludzie,
imiona takie jak Lion El’Jonson, Leman Russ, Rogal
Dorn, czy Sanguinius wypowiadane są z szacunkiem
ustępującym jedynie czci zastrzeżonej dla samego
Imperatora. Wiele innych imion jest przeklętych, gdyż
niejeden z Patriarchów zbuntował się przeciwko Impe-
ratorowi i opowiedział za Horusem, najpotężniejszym
spośród tych, którzy podnieśli sztandary przeciwko swej
rasie. W mrocznych czasach znanych jako Herezja
Horusa, przeszli na stronę Chaosu i w jego imię pusto-
szyli planety Imperium. W końcowym akordzie tego
konfliktu Horus został pokonany, a śmiertelnie ranny
Imperator złożony na Złotym Tronie podtrzymującym
jego życie do dzisiejszego dnia.
Kosmiczni Marines podzieleni są na Zakony. Każdy
z nich jest w pełni niezależną i samowystarczalną armią;
każdy dysponuje własnymi statkami kosmicznymi i jest
w stanie błyskawicznie reagować na najmniejsze nawet
zagrożenia dla bezpieczeństwa Imperium. Mroczne
Anioły są jednym z tych Zakonów, co więcej, pierwszym,
który powstał u zarania Ery Imperium.
Herezja Horusa ujawniła skazę w kodzie genetycznym
wielu najstarszych Legionów Kosmicznych Marines. Pro-
wadzone w tamtym okresie straszliwe wojny wymuszały
nieustanne uzupełnianie szeregów Legionów. W efekcie,
fatalna skaza replikowana była w ciałach kolejnych żoł-
nierzy. Podstępne moce Chaosu były w stanie zwrócić
Horusa i wielu znajdujących się pod jego komendą
Kosmicznych Marines przeciwko Imperatorowi.
Chcąc uniknąć w przyszłości podobnej katastrofy,
podjęto decyzję o zmianie struktury organizacyjnej
sił Imperium. Po pokonaniu buntowników, Legiony
Kosmicznych Marines zostały podzielone, a z każdego
z nich powstał Zakon kontynuujący tradycję protoplasty
i szereg Zakonów o nowych nazwach. Wydarzenie
to nazwano Drugim Utworzeniem, a na przestrzeni
następnych tysiącleci miało miejsce ponad dwadzieścia
kolejnych Utworzeń. Nie wiadomo dokładnie, ile Zakonów
powstało w konsekwencji Herezji Horusa, gdyż wiele
archiwów Imperialnych uległo zniszczeniu na przestrzeni
wieków, bądź też zgromadzone w nich dane są niepełne.
Wiadomo, że pod koniec 41. tysiąclecia w Imperium
znajduje się ponad tysiąc Zakonów, a Mroczne Anioły
są jednym z nich.
4
Dark Angels.indb 4
2007-04-04 09:08:22
178447229.002.png
KOSMICZNI MARINES
5
Dark Angels.indb 5
2007-04-04 09:08:24
178447229.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin