Leon Denis - zycie po smierci.pdf

(1215 KB) Pobierz
7196838 UNPDF
Motto serw
Bóg nie oczekuje? podziękowań
za Słońce lub Zitemię,
ale za Kwiaty, które zaprawdę
nie przez oskubanie ujawniają nam
swoją piękność.
Nie zatrzymuj siię jednak,
aby je rwać i przechowywać na potniej,
lecz idź naprzód
albowiem wzdłuiż całej drogi
będziesz mialKrwiaty w rozkwicie.
I wiedz, że nie rma prawdy złej
ani Kwiatów nieczystych.
Nawet ciemne cmmury
stają się Kwiatami Nieba,
kiedy je sionce całuje.
Jest tylko prawda mała,
o słowach jasnych i przezroczystych,
niczym woda Iśmiąca w naczyniu
i Prawda Wielka,
o niezgłębionymi milczeniu
jak ciemna wodca oceanu.
Człowieku okryr.y pyłem martwych słów
Wykąp swą dus:zę w Milczeniu...
Rabind!ranath Tagore
LEON DENIS
ŻYCIE
PO ŚMIERCI
s
TEM
PELŚMIER
CINADAJEWAR
TOŚĆMONECIEŻYCI
AIUMOŻLIWIAKUPIĆTOC
OMAPRAWDZIWĄWARTOŚĆ
WYKŁAD NAUKI DUCHÓW
MEF^IS
1995
7196838.004.png
Przekład:
Janina Kreczyńska
Redakcja i korekta:
Roman Stock
Jacek Foromański
Opracowanie graficzne i projekt okładki:
MEFIS
Scan By Bug for Torrenty.org
For this edition
Copyright © by Agencja Wydawnicza MEFIS, 1995
ISBN 83-85952-10-1
MEFIS
Agencja Wydawnicza
Gdańsk 1995. Wydanie III poprawione
Skład i łamanie: „COMP TEKST" - Rumia
7196838.005.png
Spis treści
Przedmowa Autora do wydania polskiego
Wstęp
11
Część pierwsza
Wierzenia i przeczenia
Rozdział
I. Doktryna tajemna. Religie
19
Rozdział
II. Indie
28
Rozdział
III. Egipt
40
Rozdział
IV. Grecja
46
Rozdział
V. Galia
56
Rozdział
VI. Chrześcijaństwo
64
Rozdział
VII. Materializm i pozytywizm
84
Rozdział
VIII. Przesilenie moralne
94
Część druga
Wielkie zagadnienia
Rozdział
IX. Wszechświat i Bóg
107
Rozdział
X. Dusza nieśmiertelna
125
Rozdział
XI. Wielokrotność istnień
129
Rozdział
XII. Celżycia
134
Rozdział
XIII. Próby życiowe i śmierć
138
Rozdział
XIV. Zarzuty
142
Część trzecia
swat niewidzialny
Rozdział
XV. Przyroda i wiedza
149
Rozdział
XVI. Materia i siła. Jeden pierwiastek rzeczy ....
151
Rozdział
XVII. Fluidy. Magnetyzm
153
Rozdział XVIII. Zjawiska spirytystyczne
158
Rozdział
XIX. Świadectwa naukowe
160
Rozdział
XX. Spirytyzm we Francji
172
Rozdział
XXI. Peryspryt, czyli ciało fluidyczne
179
Rozdział XXII. Media
183
Rozdział XXIII. Ewolucja duszy i perysprytu
188
Rozdział XXIV. Wnioski filozoficzne i moralne
189
Rozdział
XXV. Spirytyzm i nauka
191
Rozdział XXVI. Niebezpieczeństwa spirytyzmu
193
-
5
-
7196838.006.png 7196838.007.png 7196838.001.png 7196838.002.png 7196838.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin