Wallace Wattles - Nauka jak zostać bogatym.pdf

(264 KB) Pobierz
Ponadczasowa mądrośc i praktyczny program osiągania dobrobytu,
NAUKA JAK ZOSTAĆ
BOGATYM
Wallace Wattles
Niniejsza książka jest darmowa ( wygasły na nią prawa autorskie ) i powinna dotrzeć
do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować to
prześlij mu ją. Można ją też publikować wszędzie i bez pytania się o zgodę, ale nie
wolno dokonywać żadnych zmian czy skrótów w tekście.
PRZEDMOWA
Ta książka jest pragmatyczna, nie filozoficzna – jest podręcznikiem, a nie
naukową rozprawą o teoriach. Jest przeznaczona dla mężczyzn i kobiet, których
najbardziej palącą potrzebą są pieniądze, którzy najpierw chcą się wzbogacić,
dopiero potem filozofować. Jest dla tych, którzy oczekują rezultatów i będą traktować
wnioski z badań jako podstawę do działania, bez zagłębiana się w procesy, na
podstawie których te wnioski wyciągnięto.
Oczekuję, że czytelnik przyjmie fundamentalne założenia na wiarę, tak jak
przyjąłby stwierdzenia dotyczące praw związanych z elektrycznością, gdyby ogłosili
je Marconi czy Edison. Przyjmując owe założenia udowodnisz ich prawdziwość
poprzez postępowanie zgodnie z nimi. Każdy mężczyzna i kobieta, którzy to zrobią,
bez wątpienia staną się bogaci, bo zastosowane tu naukowe założenia są precyzyjne
i niepowodzenie nie jest możliwe.
Pisząc tę książkę wszystko podporządkowałem zwykłości o prostocie stylu, tak,
by wszyscy mogli ją zrozumieć. Przedstawiony poniżej plan działania oparty został
na wnioskach z rozważań filozoficznych. Został dokładnie sprawdzony i jako
eksperyment praktyczny przeszedł pomyślnie najważniejszy test: działa!
Wasz
W. D. Wattles
2
Rozdział 1
Prawo do bycia bogatym
Cokolwiek chwalebnego by rzec o ubóstwie, pozostaje faktem, że nie da się żyć
pełnią życia i odnosić sukcesów, o ile nie jesteś bogaty. Nikt nie jest w stanie
rozwinąć w pełni swego talentu czy osiągnąć pełni rozwoju duchowego, o ile nie ma
dużej ilości pieniędzy, bowiem, aby kształtować duszę czy rozwijać talent,
potrzebujesz mnóstwa rzeczy – a więc także pieniędzy, aby je kupić.
Człowiek rozwija swój umysł, duszę i ciało, czyniąc właściwy użytek z
przedmiotów, a społeczeństwo jest tak zorganizowane, że aby stać się posiadaczem
tych przedmiotów, musisz mieć pieniądze. A zatem, u podstaw wszelkiego postępu,
rozwoju leży nauka bogacenia się.
Celem wszelkich form życia jest rozwój, a wszystko, co żyje, ma prawo do
takiego poziomu rozwoju, jaki jest w stanie osiągnąć.
Ludzkie prawo do życia oznacza prawo do wolnego, niczym nie ograniczonego
użytkowania wszelkich rzeczy niezbędnych do najpełniejszego umysłowego,
duchowego czy fizycznego rozwoju; innymi słowy oznacza prawo do bogacenia się.
W tej książce nie będę mówił o bogactwie w sposób metaforyczny. Być bogatym
to nie znaczy zadowalać się niewielką ilością. Nikt nie powinien czuć się
usatysfakcjonowany małością, jeśli jest w stanie używać i cieszyć się rzeczami o
wiele większymi. Celem natury jest postęp i rozwój życia, a każdy człowiek powinien
posiadać wszystko to, co służy sile, elegancji, pięknu i bogactwu życia. Akceptować
mniej znaczy grzeszyć.
Człowiek bogaty to ten, który posiada wszystko co niezbędne, a jego życie
ograniczone jest wyłącznie pułapem osobistych możliwości. Każdy, kto nie posiada
dużej ilości pieniędzy, nie jest w stanie mieć wszystkiego co zapragnie.
Życie osiągnęło znaczący postęp i stało się tak złożone, że nawet najbardziej
przeciętni ludzie potrzebują dużego majątku, by żyć w sposób choćby zbliżony do
tego, co określamy pełnią życia. Rzeczą naturalną jest, że każdy chciałby osiągnąć
maksimum swoich możliwości. Pragnienie wykorzystania własnych możliwości jest
nieodłącznym składnikiem ludzkiej natury; nie unikniemy chęci bycia wszystkim tym,
3
czym być możemy. Życiowy sukces to stanie się kimś, kim chcesz być. Stać się tym
kimś możesz używając rzeczy, a używać ich w sposób nieograniczony możesz tylko
jeśli staniesz się na tyle majętny, by je kupić. Najistotniejszym elementem wiedzy jest
więc zrozumienie naukowych podstaw bogacenia się.
Nie ma nic złego w pragnieniu bycia bogatym. Pożądanie bogactwa oznacza tak
naprawdę potrzebę bogatszego, pełniejszego i bardziej obfitego życia – a to
chwalebne pragnienie. Osoba, która nie pragnie żyć bardziej dostatnio, jest
anormalna, a więc również osoba, która nie chce mieć takiej ilości pieniędzy, która
pozwoliłaby jej kupić wszystko czego pragnie, jest anormalna.
Istnieją trzy bodźce dla których żyjemy: żyjemy dla ciała, dla umysłu i dla duszy.
Żaden z nich nie jest lepszy czy bardziej święty od pozostałych. Wszystkie są
jednakowo pożądane i celowe, a żaden z nich – ciało, umysł czy dusza – nie żyje w
sposób pełny, jeśli którykolwiek z pozostałych pozbawiono pełnego życia i ekspresji.
Nie jest właściwym, ani szlachetnym, by żyć tylko dla duszy, wypierając się rozumu
czy ciała, tak samo, jak źle jest żyć tylko dla umysłu, zaprzeczając wartości ciała czy
duszy.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ohydne są skutki życia dla ciała, gdy
człowiek zaniedbuje duszę i umysł. Widzimy więc, że prawdziwe życie oznacza pełne
wyrażenie wszystkiego, co człowiek może dać poprzez swe ciało, umysł i duszę.
Cokolwiek by mówić, nikt nie może czuć się naprawdę szczęśliwy czy zadowolony, o
ile jego ciało, umysł i dusza nie żyją pełnią życia – dotyczy to każdej pełnionej przez
nie funkcji. Prawdopodobieństwo, że dana umiejętność nie została wykorzystana, a
jakaś funkcja nie został spełniona – oznacza niespełnione pragnienie. Pragnienie
bowiem to potencjał szukający ekspresji, albo funkcja szukająca spełnienia.
Ludzkie ciało nie może żyć w sposób pełny bez dobrego jedzenia, wygodnych
ubrań, ciepłego schronienia oraz wolności od ciężkiej pracy – odpoczynek i rekreacja
też są niezbędne.
Pełni życia umysłowego nie da się osiągnąć bez książek i czasu, by je
studiować, bez możliwości podróżowania i prowadzenia obserwacji, czy bez
towarzystwa na odpowiednim poziomie intelektualnym.
Pełnia życia umysłowego wiąże się również z potrzebą intelektualnej rozrywki,
człowiek powinien otoczyć się wszelkimi dziełami sztuki i pięknymi przedmiotami,
których jest w stanie używać i które potrafi docenić.
By nasza dusza mogła żyć w sposób pełny, potrzebujemy miłości, a ubóstwo
przeszkadza w miłości.
4
Największą radość człowiek znajduje w obdarowywaniu tych, których kocha;
miłość w najbardziej naturalny i spontaniczny sposób wyraża się w dawaniu. Ten, kto
nie może dać, nie spełnia się w roli rodzeństwa, rodzica, obywatela, czy wreszcie
człowieka. To na używaniu dóbr materialnych zasadza się pełnia życia fizycznego,
umysłowego i duchowego. A zatem najważniejsze jest, by każda jednostka osiągnęła
bogactwo.
Jest absolutnie właściwe to, że pożądasz dostatku. To nieuniknione, jeśli jesteś
normalną kobietą lub mężczyzną. Jak najbardziej właściwym jest również to, byś
skupił całą uwagę na naukowych podstawach osiągania bogactwa, bo to
najpotrzebniejsze i najbardziej szlachetne ze wszystkich przedmiotów naukowych
badań. Jeśli zaniechasz przeczytania tej rozprawy, nie wywiążesz się z obowiązku
wobec siebie, Boga i ludzkości, bo większej przysługi nad danie z siebie
wszystkiego, ani Bogu, ani ludzkości nie możesz wyświadczyć.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin