CZYM JEST PIEKŁO - ŚWIADECTWA I DOŚWIADCZENIA WIELU OSÓB.pdf

(1098 KB) Pobierz
414350588 UNPDF
CZYM JEST PIEK Ł ŁO
ŚWIADECTWA LUDZI POTĘPIONYCH I WYBAWIONYCH
1
414350588.009.png 414350588.010.png 414350588.011.png 414350588.012.png
SPIS TREŚCI
POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI
OwielkiKiążniebiekinajwierniejytróżuKocioławityMichale
Archaniele, oto jachociażbardoniegodnyTwegooblicajednakuny
wTwądobrodpowodowanypotżnymwpływemTwoichmodlitwi
licnymiTwymidobrodiejtwamitajpredTobąwtowarytwie
mego nioła tróża i w obecnoci wytkich niołów niebiekich
którychbiorawiadkówmegonabożeotwakuTobie
Ciebie di obieram a wego cególnego obrooc iordownika
PotanawiamobiemocnoccidCiaweiuilnieerydTwojąced
BądmojąmocąprecałeżycieabymnigdynieobraiłPanaBoga
myląłowem lub uczynkiem.
Broomniepreciwwelkimpokuomataokimgłówniepreciwtym
któreatakująwiaricytodawgodinmierciupropokójmej
duyiaprowaddoojcynywiecnejmen
(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986r.nr. 1590/K/86)
2
414350588.001.png 414350588.002.png 414350588.003.png 414350588.004.png
 
WSTĘP
ą i diiaj tacy ludie wani ignorantami który krtnie aprecają
itnieniukarywiecnejipiekłachodniemająwcalepojciaodogmatach
wiary katolickiej. Jakże niedokonały cłowiek może wątpid w istnienie
wiecznego piekłaatymbardiejwalcadtakgłbokąprawdwiarybe
jakichkolwiek kompetencji teologicznych; chyba że szarmancko aując
najbardziej nieprawdopodobnymi argumentami ateistycznymikądżeu ludzi,
taka nadludzka adiornodwwalcaniuprawdyreligijnejoktórejniemają
najmniejszego pojcia?
kądżetakaupartawalkadogmatemwiaryokarewiecnej? Popycha ich do
tego włany intere! Odrzucenie wiecznego piekła jet dla nich ważne
bowiemdobrewiedążejelionoitniejetodoniegonajprawdopodobniej
traią Ciniecliwcypragnlibyabypiekłaniebyłoicyniąwytkoaby
amychiebieotymprekonad Zreguływyiłkitakiekoocąipewnąormą
niedowiarstwa ipowrotemdotradycjineopogaokichWgłbi ich serca;
bowiem toprekonaniejetwątpieniem wwiarreligijnąichprotoplatów,
skonstruowaną jedyniepoprenegacj iignorancj".
Prykłademtakiegonegatywnego potpowaniacłowieka ąapiywkartach
hitoriikocioławitegoktóreukaująnamwiecionaiwnym króluFrionów ,
o imieniu - Ratbod któryjakoignorant i wielki grzesznik chełpiłipred
potaciąwitego Wolrandażenieboiiwogólepiekłaiżechciałbynawet
tamprebywadinnymikrólami - „Co wicej - mawiałkról- póniej też bd
mógł pryjąd chret wity” . Pobożny Wolrand otregł króla tymi oto
łowami - „Nie odrucaj łaki tobie oiarowanej. Bóg oiarujący di
grenikowi prebacenie, nigdy nie pryreka mu jutra” .
KróllekceważyłgłowitegoiodruciłnawróceniePo roku, gdy do kraju
prybył witykrólwyłałryceraaproeniemdoprybycianadwóri
udieleniaChrtuwitegoNietetybyłojużapóno - Twój pan marł -
powiediałwitydorycera- cyniąc żarty ognia piekielnego, am do niego
wpadł. Tej nocy ukaał mi i w potaci prerażającej; przykuty ognistymi
łaocuchami na amym dnie otchłani cartowkiej.
Powiedzcie otwarcie, Ignorancicoądicie?Ktobymiałłunodnaądie
otatecnym?Królcywity? Nieprawdażżetenubogiwity? Jeżelitakto
tenwyrokjettakżepreciwkowamwydanydyletanci!CymożeBógbdie
prawcąwaegowiecnegopotpieniadokądamiprotądrogąignoranta
dążycie?Ilużtowitychnaądieotatecnymamkniewamkłamliweutai
zawstydzi was? Uczyniątopredewytkimwicikapłaniniemówiącjużo
innychludiachktórywarównieżażyciapredgroąpiekłapretregali
3
414350588.005.png
CZYM JEST PIEKŁO
Piekłojetmiejcemgdiedemonywlokąduwbrewjejwolipodcagdy
onacaładrżyprerażenia Wliteraturechrecijaokiejitniejebardowiele
relacji na ten temat. Jako jeden autentycznych prykładówprytoctutaj
relacjwGregoraktórywwoich Dialogach opowiadaomiercipewnego
bogategocłowiekaktórybyłniewolnikiemlicnychnamitnoci „Tużpred
tymjakjegoduamiaławychodidciałaujrałotwartymiocymacarnei
ohydneduchyktóretałyprednimgotowewiądjegoduiodwieddo
głbinpiekła? Zebrałaiwokółniegopłacemidrżeniemcałarodina
Domownicyniemogącobacydłychduchówpowoduktórychtaktranie
cierpiałoichobecnocidowiedieliijegołówbladociidrżenia . Ze
miertelnegoprerażeniapredichtraliwymitwaramirucałinałożuto
wjednątowdrugątron
Zamconypreniedogranicwytrymałociniemogąciodnichuwolnid
wpadłwropaciacąłgłonokryced ‘Dajciemicadorana!Pocekajcie,
chociażdorana!’ Z tym strasznym krykiemumarł”
Fot. Bogacz widącswymi oczyma ohydne demoniczne duchy pragnienawrócenia
Widadtegoragmentużepiekłotoniejettanumyłualejet ono pewną
konkretnąrealnąrecywitociąamiekałąpre szatana, demony i ludzi
potpionychWpomnianypowyżejBOGACZ, jako niewolnik licznych ziemskich
namitnociwłanietam otałpreitotydemonicneabranyiumiecony
Innyprykładnatocymjetpiekło uzyskujemy w wypowiedzi demona
ludzkiego Judasza . Pewienegorcytapolkiodprawiającegorcymmiałdo
cynieniacłowiekiemoptanympreJudaatenniechciałopucidjego
ciaławickiądacąłcytadPimowiteotymjakPiotrdradiłJeusa, jak
4
414350588.006.png 414350588.007.png
póniejżałowałjakChrytumuprebacyłpóniejpreedłdodrady
Judaowejipowiediałdodrajcyżegdyby i tenżałowałtoteżbyuykał
prebaceniePodobnowówcaJudapotwornymgłoemproiłabymu
tegonieprypominadpowiediałteż “iwyżałujcieipokutujciebotujet
tranie”
Idącdalejpołuchajmyangielskiego kronikarza z VIII wieku; Czcigodny Beda
opowiadał ocłowiekuNorthumbriiktórypowróciłdożyciapotymjakpre
całąnoc "byłumarły" i prekaywałwojedowiadcenierajuipiekła. W piekle
nalałiwgłbokiejciemnoci "ctoukaywałyiprednamikłby
mrocnychpłomieniwnoąceijakgdybywielkiejjamyiwpadającedo
niejnowuwmiartegojakjykiogniaroratałyiwypełniałyione
duamiludiktórenicymikrylecącedymemtowylatywaływyokow
górtoupadałypowrotemwgłbinywmiarmniejaniaipłomieni
ogniaWicejwratymipłomieniamibuchałniewypowiedianymródi
całkowiciewypełniałtoponure miejsce...
Nagle ułyałem tuż a obą dwik najtraliwego i ropacliwego
lamentowania któremu towaryył wulgarny miech obacyłem tłum
miejącychiitriumującychdiabłówwlokącyeobąwgłbinyciemnoci
pidwyjącychilamentującychduludkich Wmidycaieniektóre
ciemnychduchówwyłoniłyiognitychgłbiniruciłyiabymnieokrążyd
prerażając mnie woimi ropalonymi ocami i cuchnącymi płomieniami
wychodącymiichutinodry”
RównieżMnichWenlockujrałpodobnącenw najwikychgłbinach
ziemi, gdzie łyał trany prerażający i niewypowiediany jk du
ropacających w ndy. tregący go anioł Boży powiediał mu
[Narekanieipłacktórełyywdolewypływajątychdudoktórych
nigdy nie dociera miłująca dobrod Boża lec wiecnie ich mcy nie
umierającypiekielny ogieo]".
WIELKI ZAKŁAD POMIĘDZY WIERZĄCYMI I NIEWIERZĄCYMI
Aby "odrobin roproyd mrok wydawca greckiego caopima chcąc
podbudowadtymamymwiernycha zarazem woichcytelnikówpodaje tutaj
tektnatemattajemnicymierciitamtegowiata
Grek Focjusz Kontoglou opowiada nieamowitąautentycnąhitori swego
kolegilekaraktóryażyciabyłignorantemkpiłreligii i wiary w Boga. Po
wejmierciwoliBożejpojawiaipredFoncjuemjakoduapotpionai
wiadcyopotwornociirealnocipiekłacyliotymwcodocenymżyciu
wymiewałiignorował
5
414350588.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin