MARIA SIMMA - MOJE PRZEŻYCIA Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI ( Pełna wersja książki).pdf

(1265 KB) Pobierz
412648883 UNPDF
MARIA SIMMA
MOJE PRZEŻYCIA Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI
WydawnictwoKiżyMarianówMIC
1
412648883.011.png 412648883.012.png 412648883.013.png 412648883.014.png 412648883.001.png 412648883.002.png 412648883.003.png 412648883.004.png
SPIS TREŚCI
2
412648883.005.png 412648883.006.png 412648883.007.png 412648883.008.png
3
4
WSTĘP
KiążkatawojągłbokoprawdiwątreciąbroniiamaMariaimmanie
należy wprawdiedooóbnanaconychtygmatamijejcharymatemjetdana
jej przez Boga możliwodobcowaniaduamicydcowymiTocopreżyław
kontakcie z duszami i cegoiodnichdowiediałamożewdobiekomputerówi
ondkiżycowychwydadi wielu ludziom anachronizmem, daje nam jednak
cennąmożliwodajrednatdrugątroni potwierdidaktitnieniaBogai
dalego życia po mierci Może byd również nakiem ostrzegawczym, by
premyled ra jece na nowo woje życie pod kątem życia wiecnego i
wyciągnądodpowiedniewnioki „Wątpliwocico dotegotypuaktówmoże
rotrygadjużamotożewiarawobjawienia marłychjettaktarajakwiara w
niemiertelnodwynawanawewytkichepokach przez wszystkie ludy; musi
miedatemjakąrecywitąpodtaw
Biskup dr Schneider, Paderborn
Mariaimmapootawałaprecałycapodduchowymprewodnictwemi
opiekąkocioła Proboszcz Alfons Mattbyłwlatach1938--1976 jej spowiednikiem
i duszpasterzem; byłprekonanyoautentycnociobjawieoiinormowałna
bieżącoojejcharymacie bikupówFeldkirchBrunonaFechneraidrKlaua
Klinga. obórotregapredlekceważeniemtakichcharymatów„ponieważte
charymaty arówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej
ropowechnioneąnadertoowne ipożytecnedlapotrebKocioła*wic+
pryjmowadjenależydikcynieniemi kupocieeOdaryanadwycajnenie
należyiubiegadlekkomylnieanipodiewad iaroumialeponichowoców
apotolkiejdiałalnociądoichautentycnociio właciwymwprowadeniuich
wcynnależydotychktóryąwKocieleprełożonymii którycególnie
powołaniąbyniegaidDuchalecdowiadcadwytkiegoi achowywadtoco
dobre(obórWatykaokiIIKontytucjadogmatycnaoKociele Lumen gentium,
12). „JakcudownemuibydniebokoroPanBógadecydowałotakgruntownym
oczyszczeniu dusz."
Katarzyna ze Sieny (1347-1380)
„GdybywiedianojakąmocmajątekochaneduecydcowenadercemBożym
i gdyby wiedianojakiełakimożnauykaddikiichwtawiennictwuniebyłyby
tak zapomniane; trebaidużoaniemodlidabyonemodliłyiana
Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars (1786-1859)
5
412648883.009.png 412648883.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin