32SM-Tarot.pdf

(2315 KB) Pobierz
32 Ścieżki Mądrości - Tarot
Tarot
32 Ścieżek Mądrości
Oryginał angielski (c) 2002 Rawn Clark
Wersja polska (c) 2006 FranzBardon.pl
1
1
3
2
3
2
5
4
5
4
6
6
8
7
8
7
9
9
10
10
- 1 -
3948637.071.png 3948637.081.png
 
3948637.101.png 3948637.001.png
 
3948637.021.png 3948637.028.png 3948637.029.png 3948637.030.png
 
3948637.031.png 3948637.032.png 3948637.033.png
 
3948637.034.png
 
3948637.035.png 3948637.036.png 3948637.037.png 3948637.038.png 3948637.039.png 3948637.040.png 3948637.041.png 3948637.042.png 3948637.043.png 3948637.044.png 3948637.045.png 3948637.046.png 3948637.047.png 3948637.048.png 3948637.049.png 3948637.050.png 3948637.051.png 3948637.052.png 3948637.053.png 3948637.054.png 3948637.055.png 3948637.056.png 3948637.057.png 3948637.058.png 3948637.059.png 3948637.060.png 3948637.061.png
Ścieżka 1: Kether
Sefira 1
1
“Pierwsza ścieżka nazywana jest
świadomością mistyczną, najwyższą koroną
(Kether). Jest to światło pierwotnej przyczyny,
które nie ma początku; i jest to pierwotna
chwała. Żadna stworzona istota nie może
dosięgnąć jej esencji”.
2
5
4
6
8
7
Genesis 1:1 - “Na początku Elohim
stworzyła niebo (wyższe wody)
i ziemię”.
9
1 Kether
10
- 2 -
3
3948637.062.png
Ścieżka 2: Heh
Litera prosta 1
1
“Druga ścieżka jest świadomością
oświetlającą. Jest to korona (Kether)
stworzenia (Briah) - splendor jedności - taki,
który ‘podnosi się jako głowa nad
wszystkim’. Mistrzowie kabały nazywają to
Drugą Chwałą”.
2
5
4
6
Genesis 1:2 - “A ziemia była pustkowiem
i chaosem; ciemność była nad otchłanią,
a duch Elohim unosił się nad
powierzchnią wód”.
7
9
2 Cesarz
10
- 3 -
3
8
3948637.063.png 3948637.064.png 3948637.065.png
 
3948637.066.png 3948637.067.png 3948637.068.png 3948637.069.png 3948637.070.png 3948637.072.png 3948637.073.png 3948637.074.png 3948637.075.png 3948637.076.png
 
3948637.077.png 3948637.078.png 3948637.079.png 3948637.080.png 3948637.082.png 3948637.083.png 3948637.084.png
Ścieżka 3: Chokmah
Sefira 2
1
3
2
“Trzecia ścieżka nazywana jest
świadomością uświęcającą. Jest to podstawa
pierwotnej mądrości i nazywana jest
‘trwającą wiarą [Amen]’, a jej źródłem jest
praw da [Amen]. Jest to ojciec zauf ania
[Amen], z którego emanuje moc wiary
[Amen]”.
5
4
6
Genesis 1:3 - “I rzekła Elohim: ‘Niech
stanie się światłość’. I stała się światłość”.
7
9
3
Chokmah
10
- 4 -
8
3948637.085.png
Ścieżka 4: Beth
Litera podwójna 1
1
“Czwarta ścieżka nazywana jest przelewającą
się świadomością, gdyż z niej emanują
wszystkie święte moce i wszystkie eteryczne
emanacje o najbardziej wysublimowanych
esen cjach: emanują one jedna z dr ugiej
poprzez moc pierwotnego emanatora”.
2
HVHY
5
4
6
8
7
Genesis 1:4 - “I widziała Elohim, że
światłość była dobra”.
9
4
Mag
10
- 5 -
3
3948637.086.png 3948637.087.png 3948637.088.png 3948637.089.png 3948637.090.png 3948637.091.png 3948637.092.png
 
3948637.093.png 3948637.094.png 3948637.095.png 3948637.096.png 3948637.097.png 3948637.098.png 3948637.099.png 3948637.100.png 3948637.102.png 3948637.103.png 3948637.104.png 3948637.105.png 3948637.106.png 3948637.107.png 3948637.108.png 3948637.109.png 3948637.110.png 3948637.111.png
 
3948637.002.png 3948637.003.png 3948637.004.png 3948637.005.png 3948637.006.png 3948637.007.png 3948637.008.png 3948637.009.png 3948637.010.png 3948637.011.png 3948637.012.png 3948637.013.png 3948637.014.png 3948637.015.png 3948637.016.png 3948637.017.png 3948637.018.png 3948637.019.png 3948637.020.png
 
3948637.022.png 3948637.023.png 3948637.024.png 3948637.025.png 3948637.026.png 3948637.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin