TOM2.PDF

(416 KB) Pobierz
Tom II - Piosenki zagraniczne
Materia³y zebra³ i opracowa³
Wojciech Michalski
ojciech Michalski
628715.007.png 628715.008.png 628715.009.png 628715.010.png 628715.001.png 628715.002.png 628715.003.png 628715.004.png
Wybór tekstów
WOJCIECH MICHALSKI
£UKASZ STANKIEWICZ
Chwyty gitarowe
£UKASZ STANKIEWICZ
Logo
KAROLINA SZYNALSKA
Redakcja techniczna, grafika, sk³ad
WOJCIECH MICHALSKI
Podziêkowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili siê
do obecnego wygl¹du piewnika
http://spiewnik.rockmetal.art.pl/
© Wojciech Michalski
Wszelkie prawa zastrze¿one
Wroc³aw 1999-2000
TOM 2
Piosenki zagraniczne
EDYCJA III
Wersja 3.00
`
ul. Modra 24/4
54-151 Wroc³aw
tel. 071 353-20-66, 0601 312-379
Sk³ad zakoñczono i do pierwszego wydruku oddano
2 I 2000
Wydawnictwo
.................................................................
114
................................................................................. 14
114
Pink Floyd
ink Floyd
The Wall
The W
all
all .................................................................................
.................................................................................
628715.005.png 628715.006.png
4
440
........................................................... 40
440
.............................................................. 55
555
660
House of The Rising Sun ............................................................... 60
............................................................. 60
6 60
................................................................ 62
662
............................................................ 64
664
Led Zeppelin
...........................................................
The Beatles
..............................................................
Eric Burdon
.............................................................
Nick Cave
................................................................
Eric Clapton
............................................................
5
.............................................................. 69
669
urple ............................................................
............................................................ 75
775
................................................................ 77
777
................................................................ 87
887
ull ...............................................................
...............................................................
............................................................... 90
9 90
............................................................ 92
9 92
Dire Straits
..............................................................
Deep Purple
Deep P
urple
............................................................
The Doors
................................................................
Bob Dylan
................................................................
Jethro Tull
Jethro T
ull
ull
John Lennon
............................................................
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin