Jacek Skrzypacz - Instrukcja obsługi pralki mechanicznej.pdf

(518 KB) Pobierz
110891882 UNPDF
110891882.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 18.02.2008
Tytuł: Instrukcja obsługi pralki mechanicznej (fragment utworu)
Autor: Jacek Skrzypacz
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110891882.002.png
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA OBSŁUGI . ...................................................................4
SPOGLĄDANIE NA STAN TECHNICZNY PRALKI . ............................6
KŁOPOTY Z ZASILANIEM . ................................................................9
ISKRZĄCE MARZENIA . ....................................................................13
Zasada lustra . .....................................................................................................16
JAK DZIAŁA PROGRAMATOR? .......................................................18
Zadanie domowe . ..............................................................................................20
JAK NAPRAWIAĆ... SAMOUCZKI DLA CIEBIE ...............................23
Podprogram pomocniczy: Łamanie błędnego koła . .........................................30
INSTRUKCJA PIERWSZEGO KROKU ZŁOMLUXA . ........................32
A JAK MAMY DESZCZ? ...................................................................36
Łopatą w łeb: Dlaczego zabito optymistów . .....................................................40
Łopatą w łeb: Dlaczego zabito optymistów 2 . ..................................................42
% NIE % NIE % .................................................................................45
ZŁOMLUX LITERACKI . ...................................................................48
BEZDOMNY ZŁOMLUX . ...................................................................51
NA PUSTYNI . ...................................................................................55
MATERIALIZM . ...............................................................................61
SYSTEM LUXÓW . ............................................................................64
INSTRUKCJA OBSŁUGI darmowy fragment kliknij po więcej
Jacek Skrzypacz
str. 4
Instrukcja obsługi
Przed Tobą nowy model pordzewiałej pralki Złomlux. Jeśli się zasta-
nawiasz, drogi Użytkowniku, dlaczego na okładce jest inne zdjęcie, to
śpieszę udzielić Ci informacji — otóż.... To tylko jawna propaganda,
aby udać, że nie pokazujemy w lepszym świetle zdobyczy Twej!
Z przyczyn technicznych pominiemy jednak ten mało znaczący wą-
tek, że nie mieliśmy — najpospoliciej na tym świecie — czym wypeł-
nić szpalty. Zaraz zaczniemy udawać, że jesteś prostym człowiekiem,
niezdolnym do myślenia. My, to znaczy ja, sztuk aż jeden, mający
wątłe aspiracje do bycia znawcą rzeczy, usiłujący cały czas schować
pod dywan jawne przykłady swej niewiedzy, pragnę na początek uka-
zać Ci to, czym charakteryzuje się Twój Złomlux.
Jeżeli sądzisz, że to kłamstwo, plugawienie, urąganie Twojej inteli-
gencji, dobremu smakowi, typowe „wciskanie kitu” i nabijanie w bu-
telkę to musimy donieść — ja, sztuk jeden — że TAK, masz rację! Z tą
radosną myślą, po jakiej zapewne czujesz się jak w skowronkach, za-
praszam do dalszej lektury chaosu literackiego o wartości licho wie
jak niskiej.
Mimo to warto iść za tłumem, być trendy, a nawet jazzy — i zamiast
rozmyślać, co się kryje za pokrywą pralki, zdać się na senny opis, ra-
dośnie płodzony w domowych pieleszach. Uwaga! Tutaj powinienem
dodać, że jestem alkoholikiem z kilkuletnim stażem bądź też wysze-
dłem z klaustrofobicznego świata wyzwolonego przez narkotykowy
cug, przyznać się do innej orientacji seksualnej, napisać political fic-
tion czy dalej udać się wesołą drogą popularnych pisarzy.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jacek Skrzypacz
110891882.003.png
INSTRUKCJA OBSŁUGI darmowy fragment kliknij po więcej
Jacek Skrzypacz
str. 5
Niestety, muszę srogo Cię zawieść, mój — mający dalej, jak dotąd,
nerwy mocniejsze niż postronki — Użytkownikoczytelniku. Czeka Cię
podróż w optymistyczny świat, gdzie nauczysz się prać swoje życie
i wywabiać brudy za pomocą chałupniczych metod mojej... chwila...
Cenzor, używamy mocnego, tfu! modnego słowa, sic!, rodzimej dzia-
łalności. Dobrze, bez komunistycznych banialuk, twierdzenia, że na-
stąpił popis głupoty w rządzie, czy też innych doniesień zalewających
Cię zewsząd.
Zaczynamy prać!
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jacek Skrzypacz
110891882.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin