tutorial - wstawianie przycisków do chomika.pdf

(553 KB) Pobierz
15921096 UNPDF
Chcesz urozmaicenia swojej strony głównej chomika? Chcesz miedprzycikizTwoimiulubionymi
chomikami? możechcezzrobidwytawokładekwrzuconychmateriałów,które przekierują
odwiedzającychdoodpowiednicholderów?Nicprotzego.PokażWamdzikrokpokrokujakto
zrobid.
Przyciski z polecanymi chomikami
1. Otwór edycj proilu
2. Pryciki wtawimy pry pomocy kodu HTML Dlatego mui otworyd okno dialogowe, które
Ci to umożliwi
3. Pojawi i natpujące okno
Na razie jet pute, ale ara to i mieni.
copyright by orejra
http://chomikuj.pl/orejra
15921096.006.png 15921096.007.png
4. Wpiujemy po kolei co natpuje
<p> - to onaca, że ropocynamy nowy akapit
<a href=”adres chomika” target=”_blank”> - tu jet pierwa cd linku do polecanego pre
nas chomika, gdzie:
a – od ang. anchor (kotwica) mówi, że acynamy deiniowanie linku (odnonika)
href – krót od ang. hyperlink referrer, czyli okrelenie miejca docelowego, do którego
odnonik prowadi
adres chomika – ten widocny w paku adreu preglądarki
target – precyzuje gdie otwory i trona Wartod „_blank” mówi, że otwory i w
nowej stronie/karcie.
<img src=”adres obrazka” border=”0” /> - diki temu wtawimy obraek preentujący avatar
chomika Cci kładowe
img – onaca, że bdiemy wtawiad obraek
src – krót od ang. ource (ródło) Midy cudyłowami powinien byd adre, pod którym
najduje i obraek Poniżej pokauj jak go naled
border – deiniuje grubod ramki otacającej obraek Bardo nieetetycnie to wygląda,
także reygnujemy niej Wpiujemy wartod 0 Nie jest tu konieczne podawanie miary,
domylnie toowane ą pikele
Wszystko zamykamy znacznikiem „/” – tak nakazują włanie nowe normy Jest
wytłumacenie dlacego należy tak robid, ale nie jet tutaj ważne
</a> - amykamy odnonik Wytko, co najduje i midy a ora /a jet widiane w
preglądarce jako link Można wtawiad tam arówno obraki, jak i tekt Można też oba na ra
Nie wolno jednak apomnied o tym elemencie, gdyż be niego wytko na tronie bdie
traktowane jako link.
</p> - koocymy akapit
Przykładowy adres, który należy wpisad w miejsce kropek w cudzysłowie w następującym wyrażeniu a
href="...">
copyright by orejra
http://chomikuj.pl/orejra
15921096.008.png
Klikamy prawym przyciskiem myszy na avatar polecanego chomika. Z menu kontekstowego wybieramy
"Kopiuj adres obrazka" Wklejamy go w miejsce kropek w następującym wyrażeniu img src="" /
Gdy koocymy tak to mniej wicej może nasz kod HTML wyglądad
copyright by orejra
http://chomikuj.pl/orejra
15921096.009.png 15921096.001.png
Powtór wpisywanie kodów linków i obraów aż umiecimy wytkie chomiki, które chcemy
wyróżnid Pamitaj, że znacznik <p> znajduje i tylko raz, przed wszystkimi „przyciskami”. Tak samo
nacnik /p wytpuje tylko ra, a wzystkimi przycikami Dla janoci
NIE
TAK
Gdy akoocymy wtawianie prycików, klikamy prycik „aktualizuj” a natpnie apiujemy
zmiany.
copyright by orejra
http://chomikuj.pl/orejra
15921096.002.png 15921096.003.png 15921096.004.png
Wstawianie przycisków do materiałów znajdujących się na naszym chomiku
Kroki 1, 2 i 3 jak wyżej Kod HTML łużący do tego tworymy analogicnie, tj
<a href=”adres folderu z plikiem”><img src=”adres obrazka” border=”0” height=”100” style=”margin-
right:10px” /></a>
Nowy znacznik to style – definiujemy tu różne cechy obraka W powyżym prypadku chc, aby
odtp midy djciami wynoił 10 pikeli Warto też ujednolicid wyokod wytkich obraków
(okładek ilmów, płyt) Wiadomo, w oryginale nie zawsze każdy jet jednakowej wielkoci, a utalenie
tałej wyokoci powoli achowad etetyk Do tego celu łuży element height – w nawiasach
podajemy wyokod, domylnie wyrażona w pikelach
Nie bd pokaywad jak naled adre obrazka, na pewno każdy obie tym poradi Poniży
ryunek pokaże, jaki adre należy wpiad w cudyłów przy href :
Menu kontektowe otrymujemy pre kliknicie prawym prycikiem myy na naw olderu
Pamitaj o nacnikach akapitu, cyli <p> (na pocątku) i </p> (na koocu) Diki temu pryciki nie
leją i pootałą ccią trony
Prykładowy kod HTML pryciku:
<a href="orejra/muzyka/Linkin+Park+-+Minutes+to+Midnight+(2007)"><img style="margin-
right:10px" src="Image.aspx?id=14573886" border="0" alt="" height="100" /></a>
copyright by orejra
http://chomikuj.pl/orejra
15921096.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin