Heidegger, Martin - Bycie i czas(1).pdf

(8643 KB) Pobierz
4536987 UNPDF
4536987.002.png
BIBLIOTEKA WSPÓŁCZESNYCH FILOZOFÓW
MARTIN HEIDEGGER
BYCIE I CZAS
Przełożył,
przedmową i przypisami opatrzył
BOGDAN BARAN
4536987.003.png
Dane oryginału
Martin Heidegger, Sein und £eit
(C) Max Niemeyer Verlag
Tubingen (17. ed. 1993)
Komitet Redakcyjny
Marek J. Siemek — Przewodniczący
Jacek Hołówka, Edmund Mokrzycki, Jan Woleński
Redaktor
Elżbieta
Nowakowska-Sołtan
by Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o. o.
Warszawa 1994
4536987.004.png
SPIS TREŚCI
Bogdan Baran: Przedmowa
XI
BYCIE I CZAS
Wprowadzenie
EKSPOZYCJA PYTANIA O SENS BYCIA
Rozdział pierwszy
KONIECZNOŚĆ, STRUKTURA I PRYMAT KWESTII BYCIA
3
§ 1. Konieczność wyraźnego powtórzenia pytania o bycie
.
3
§ 2. Formalna struktura pytania o bycie
7
§ 3. Ontologiczny prymat kwestii bycia
13
§ 4. Ontyczny prymat kwestii bycia
17
Rozdział drugi
DWOJAKI CEL OPRACOWANIA KWESTII BYCIA. METODA BADANIA I JEJ
22
§ 5. Ontologiczna analityka jestestwa jako odsłonięcie hory­
zontu interpretacji sensu bycia w ogóle
22
§ 6. Zadanie destrukcji dziejów ontologii
28
§ 7. Fenomenologiczna metoda badania
38
A. Pojęcie fenomenu
40
B. Pojęcie logosu
45
C. Wstępne pojęcie fenomenologii
49
4536987.005.png
Spis treści
Część pierwsza
INTERPRETACJA JESTESTWA ZE WZGLĘDU NA CZASOWOŚĆ
I EKSPLIKACJA CZASU JAKO TRANSCENDENTALNEGO HORYZONTU
PYTANIA O BYCIE
Dziai pierwszy
PRZYGOTOWAWCZA ANALIZA FUNDAMENTALNA JESTESTWA
Rozdział pierwszy
EKSPOZYCJA ZADANIA PRZYGOTOWAWCZEJ ANALIZY JESTESTWA ....
58
§ 9. Temat analityki jestestwa
58
§ 10. Odróżnienie analityki jestestwa od antropologii, psycho­
logii i biologii
63
§11. Analityka egzystencjalna a interpretacja prymitywnego
jestestwa. Trudności w osiągnięciu „naturalnego pojęcia
świata"
71
Rozdział drugi
BYCIE-W-ŚWIECIE W OGÓLE JAKO PODSTAWOWE UKONSTYTUOWANIE
JESTESTWA
74
§ 12. Wstępny opis bycia-w-świecie na podstawie orientacji
na bycie-w jako takie
74
§ 13. Egzemplifikacja bycia-w przez jego ufundowany mo­
dus. Poznanie świata
84
Rozdział trzeci ^
ŚWIATOWOŚĆ ŚWIATA
. . .
89
§ 14. Ogólna idea światowości świata
89
A. Analiza otoczeniowości i światowości w ogóle
94
§ 15. Bycie bytu spotykanego w otoczeniu
94
§ 16. Światowy charakter otoczenia anonsujący się w we-
wnątrzświatowym bycie 102
§17. Odniesienie i znak . 109
§ 18. Powiązanie i oznaczoność; światowość świata . . . . 118
B. Skontrastowanie analizy światowości z Kartezjańską interpretacją
świata 126
§ 19. Określenie „świata" jako res extensa 127
§ 20. Fundamenty ontologicznego określenia „świata" . . . 131
4536987.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin